Barn i utlandet

USA evakuerte voksne menn med barn – men barna var barnebruder

Det amerikanske utenriksdepartementet melder om “presserende behov for veiledning" på hva de skal gjøre med eldre menn som presenterer mindreårige jenter som sine "koner" på mottakssentre i USA. 

Mye tyder på at evakueringen fra Kabul gikk over stokk og stein for amerikanerne, som har hentet 150.000 afghanere. Mottakssentrene melder om voldtatte barn som har blitt tvunget inn i «ekteskap» med eldre menn. Det er heller ikke foretatt tilstrekkelige sikkerhetsvurderinger av afghanerne, og ved mottakssentrene kan de komme og gå som de vil, melder Fox News.

– Importerte voldtektsmenn

– I praksis har vi importert voldtektsmenn og lar dem gå fritt rundt, sier programleder i Fox News, Tucker Carlson.

Han får støtte for påstanden av kongressmedlem Tom Tiffany, som selv har besøkt mottakssenteret i Wisconsin. Han forteller at det ikke finnes en eneste afghaner med ordinær oppholdstillatelse, og at det ikke er foretatt noen reell asylvurdering for disse mennene. De har rett og slett kommet fordi de var på flyplassen i Kabul.

Tiffany påpeker at ordinært sett får 84 prosent av afghanske asylsøkere avslag, og viser til tall for første kvartal i år.

 – Kun 16 prosent av alle afghanske asylsøkere får opphold, sier Tiffany.

Han sier videre at det absolutt finnes mennesker som har krav på asyl og som har stått i kampen mot Taliban i en årrekke, men at det er umulig å vite særlig mye om tusenvis av afghanske menn som nå er hentet inn i landet.

Tiffany sier at det beste ville vært å vurdere asylsøknader fra mottakssentre i tredjeland. Da kunne USA unngått å hente voldtektsmenn.

Videre er Tiffany sjokkert over at mottakssentrene er åpne, slik at afghanerne kan komme og gå som de selv vil.

Voldtatte barn

Nyheten om amerikansk evakuering av overgripere er også gjengitt i engelske Daily Mail.

Avisen skriver at flere amerikanske tjenestemenn nå rapporter om at eldre afghanske menn ble evakuert sammen med jenter som de hevder var «bruder», eller på annen måte var seksuelt misbrukte. Slik oppsummerer avisen:

  • Amerikanske tjenestemenn ved mottakssentre i De forente arabiske emirater og i Wisconsin har identifisert en rekke hendelser.
  • Selv om barneekteskap ikke er uvanlig i Afghanistan, har USA strenge retningslinjer mot menneskehandel.
  • Et internt dokument som Associated Press har fått innsyn i opplyser at utenriksdepartementet har søkt «presserende veiledning» fra andre etater etter at det har framkommet informasjon om barnebruder.
  • Et annet dokument sier at afghanske jenter på et transittsted i Abu Dhabi har påstått at de har blitt voldtatt av eldre menn de ble tvunget til å gifte seg med for å slippe ut fra Kabul.

Importert klankultur

At afghanerne har medbragte barnebruder bør ikke komme som noen overraskelse på amerikanske myndigheter. I klankulturen i Afghanistan er det alminnelig å misbruke barn, både jenter og gutter. Ved evakuering av klanmedlemmer er det å forvente at man samtidig importerer kulturen deres.

I et temanotat fra Landinfo beskrives praksisen på denne måten:

I afghansk kontekst er det en flytende overgang mellom når man regnes som barn og voksen. Det er ikke lovgivningen og formelle regler som utgjør skillet mellom barn og voksen, men pubertet og fysisk modenhet. Tradisjonell lovgivning og lokalt forankrede rettsoppfatninger innebærer en generell aksept for ekteskap mellom svært unge partnere. En ung jente som har kommet i puberteten og fått sin første menstruasjon, vurderes å være klar for å inngå ekteskap (se blant annet Landinfo 2018, s. 9).

Selv om fødsels- og ekteskapsregistreringen i Afghanistan er mangelfull, er det hevet over tvil at det inngås ekteskap som involverer svært unge jenter og tidvis også unge gutter, og at slike ekteskap er relativt utbredt. Ifølge en UNICEF-rapport fra 2018, er minst én av tre jenter gift før de fyller 18 år. Tilsvarende tall for gutter viste at sju prosent var gift før 18-års alder (UNICEF 2018, s. 21). Det er antageligvis betydelige forskjeller mellom by og land og mellom ulike etniske grupper (Rastin-Tehrani & Yassari 2012, s. 36).

Vi har tidligere belyst klankulturens seksuelle misbruk av smågutter, og også vist at asylsøkere fra Afghanistan som har blitt gitt varig opphold i Norge i realiteten er barnebrud.

Hvordan godt voksne menn med sine mindreårige «bruder» skal kunne integreres i Vesten synes som en uoverkommelig problemstilling, men som Tucker Carlson påpeker; Dette er villet politikk.