Mediekritikk

Underlig fra Grinde

At DNs kommentator Eva Grinde definerer ubehagelige fakta som «fiendtlige» og «ikke kvalitetssikrede» og etterspør rapporter av samme format som rapporter hun så vidt vi kan se aldri har benyttet, fremstår underlig.

Dette er tilsvar til DNs Grinde som først ble publisert i DN

Eva Grindes kommentar i DN 22. september må få et tilsvar. HRS er en stiftelse på innvandrings- og integreringsfeltet og som i 20 år har arbeidet for at alle mennesker i Norge skal ha de samme rettigheter og plikter og den samme personlige friheten, uavhengig av religion, etnisk tilhørighet, kultur, kjønn eller seksuelle legning.

Vi står for demokrati, rettsstat og ytringsfrihet, og vi er mot alle totalitære ideologier, om det er kommunisme, fascisme, nazisme eller fundamentalistisk islam. HRS har dokumentert og foreslått viktige reformer og tiltak når det gjelder fenomener som kjønnslemlestelse, arrangerte ekteskap, dumping av barn i opprinnelseslandet, æresvold og voldelig islamisme/jihadisme.

Hva har DN og Eva Grinde gjort for å belyse tematikken de ikke ønsker HRS skal motta statsstøtte for å belyse?

At DNs kommentator Eva Grinde definerer ubehagelige fakta som «fiendtlige» og «ikke kvalitetssikrede» og etterspør rapporter av samme format som rapporter hun så vidt vi kan se aldri har benyttet, fremstår underlig. Det samme gjør hennes interesse for personlige forhold.

At Grinde velger å vise til venstreradikale Filter nyheter, tilsvarende ideologisk forankrede forskere og Faktisk.no sementerer dessverre dette bildet.

Det synes betimelig å replisere Grindes «Norge trenger seriøs innvandringskritikk. Vi trenger ikke Human Rights Service» med «Norge trenger en næringslivsavis. Dagens Næringsliv trenger vi ikke».