Forskjellsbehandling og diskriminering

Speil, speil på veggen der, hvem er slemmest i landet her?

For noen år siden var det å trekke tilbake økonomisk støtte fra en interesseorganisasjon fort noe som kunne være i strid med FNs rasediskrimineringskonvensjon, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet. Den gang ga Hadia Tajik (Ap) sin fulle støtte til ombudet. Mon tro hva de samme mener om det i dag nå som støtten til HRS skal fjernes?

Etter at «nyheten» kom om de rødgrønnes ønske om å fjerne statsstøtten til HRS på 1,8 millioner kroner årlig, har vi fått en rekke henvendelser. Mange er rett og slett forbannet, ikke minst fordi flere oppfatter det som ekstremt urettferdig. Altså ren forskjellsbehandling og diskriminering, som jo er de fleste politiske partiers skrekk.

Reaksjonene går på at innvandringsliberale organisasjoner får millioner på millioner årlig uten at noen stiller et eneste spørsmål. De fleste skjønner heller ikke hva de innvandringsliberale bedriver i det daglige da de knapt er synlige utover å klage i mediene for flere rettigheter til spesielt innvandrere fra MENA-land. Det reageres i tillegg på at muslimske organisasjoner/trossamfunn får hundretalls millioner hvert år, samtidig som det åpenbart ikke er tillatt å kritisere islam.

Men det koster, i ordets rette forstand, å påpeke hva som er problemene i dette landet og samtidig peke på de ansvarlige.

Det har mange skjønt, og de vil derfor bidra til vårt videre arbeid. Men vi har også fått inn en rekke klager på at vipps ikke går gjennom. Hva dette skyldes vet vi ikke, da det fungerer når vi har testet. Vi er således blitt oppfordret til å legge ut nye påminnelser om hvordan HRS’ arbeid kan støttes, dette følger under denne saken.

Brudd på brudd

Utfordringen vår har i alle år vært manglende forutsigbarhet for HRS’ økonomiske situasjon, som selvsagt gjør det svært vanskelig å planlegge – for ikke å si ansette flere. Vi har aldri visst når eventuelt statsstøtten kunne bli drastisk redusert eller fjernet, noe andre organisasjoner har sluppet å tenke på. Vi er også, som tidligere nevnt, av den oppfatning at såkalte frivillige organisasjoner (NGO-er) nettopp skal være uten bindinger til staten. Men det skal gjelde alle.

Da FrP nevnte at det kunne bli aktuelt med kutt i statsstøtten til Antirasistisk Senter i 2013, var det nok av dem som rykket ut med et bastant forsvar. Daværende Likestillings- og diskrimineringsombud hevdet at å frata interesseorganisasjoner statsstøtte kan være i strid med FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Fremskrittspartiet truer med å fjerne statsstøtten til Antirasistisk Senter hvis de kommer til makten etter stortingsvalget til høsten. Jeg vil påpeke viktigheten av et sterkt sivilt samfunn, som også Antirasistisk Senter er en del av.

Oppfyllelse av menneskerettighetene er en forutsetning for et sunt og levedyktig demokrati. Meningsbrytning er ikke grunn god nok til å trekke tilbake statsstøtte.

Det følger av både FNs rasediskrimineringskonvensjon og FNs kvinnediskrimineringskonvensjon at staten er forpliktet til å legge til rette for et aktivt sivilt samfunn som fremmer formålene til konvensjonene. Konvensjonene er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven og diskrimineringsloven.

FN har flere ganger gitt uttrykk for at myndighetene må sørge for at interesseorganisasjoner har økonomiske rammer som gjør at de kan være dette viktige korrektivet.

Ombudet fører tilsyn med at staten oppfyller forpliktelsene etter konvensjonene. Å trekke tilbake økonomisk støtte fra en interesseorganisasjon, vil fort kunne være i strid med FNs rasediskrimineringskonvensjon (utheving, red.).

Daværende kulturminister Hadia Tajik (Ap) var helt klar på at hun mente at «Frp ønsker å stille nøytralitetskrav til interesseorganisasjoner som mottar statsstøtte» (vår uthev.), altså et krav om «nøytrale fremstillinger» av et sakskompleks i offentligheten. Tajik tok til ordet for at et slik krav er et brudd på ytringsfriheten.

Nå møter begge seg selv i døra med et smell. Sannheten er, som vi kommenterte allerede i 2015, de kutter for meningsmotstandere – og tror at folk flest ikke skjønner det. I tillegg har de god drahjelp fra gammelmediene.

Så hva fremtiden bringer er et åpent spørsmål, men vi kan nok bare belage oss på mer spekulasjoner og drittpakker om HRS i nærmeste fremtid. Samtidig kan HRS se frem til å bli en ekte frivillig organisasjon, hvis folket vil.

Støtt HRS

Vipps

Bruk nummeret #42535 og da kommer følgende bilde opp:

Du må gjerne oppgi e-postadressen din som en kommentar på overføringen (det letter kontakten mellom deg og oss).

PayPal

Du kan benytte deg av PayPal og legge inn en fast overføring per måned eller enkeltbeløp. Alle som benytter PayPal får vi også e-postadressen til.

Under hver artikkel på rights.no ligger det lenker både til Vipps og PayPal.

Bank

Ønsket sum kan overføres til kontonummer 5079 06 06261. Faste overføringer kan også settes opp. Du bør helst oppgi navn, adresse (da dette noen ganger ikke fremkommer) og aller helst e-postadressen din på overføringen (det letter kontakten).

Skattefradrag

HRS er (i alle fall enn så lenge) godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til, der det heter etter skattelovens § 6-50 at fradragsretten kan benyttes for gaver minimum kr. 500 og maksimum kr. 50.000 per år, men dette krever at vi har ditt fødsel/personnummer (11 siffer), evt. ditt organisasjonsnummer, som du kan sende til [email protected] eller [email protected] (du kan av sikkerhetsmessige årsaker sende det i to e-poster). Du kan også oppgi fødsel/personnummeret som kommentar i en av de overnevnte betalingsformene.

Vi vil da påse at fradragsretten blir ivaretatt ved innrapportering til Skattedirektoratet. Alle opplysninger vi har på deg vil bli behandlet konfidensielt.