Innvandring

Danmark sender piggtrådgjerder til Litauen

Litauen er under press av store mengder migranter som tar seg inn i landet via Hviterussland. Nå sender Danmark blant annet piggtrådgjerder og personell for å bistå ved EUs yttergrense.

Ifølge utenriks- og integreringsminister Mattias Tesfaye (S) er presset stort, og det får nå Danmark til å strekke ut en hjelpende hånd.

– Jeg tror at det er i Danmarks interesse at vi hjelper Litauen med å beskytte grensen mot Hviterussland, som også er vår felles EU-grense, sier ministeren til danske TV2.

De europeiske landene som i høyest grad kjenner trykket av migrasjonsbølgen er de landene som ikke bare skal beskytte egne grenser, men som samtidig beskytter Europas yttergrenser. Både Polen og Litauen styrker nå grensene, både ved å etablere grensegjerder og ved å sende store tropper til grensene.

Sparer til egen grense

Ifølge danske TV2 sier Mattias Tesfaye at meldingene fra Litauen er at migrantene ikke vil bli i landet, men planlegger å ta seg lenger vestover. I likhet med migrantkrisen i 2015 er målet for migrantene å komme seg til landene med best velferdsytelser.

Utenriks- og integreringsministeren sier at Danmark ikke sender alle piggtrådgjerdene de har tilgjengelig til Litauen, men beholder nok selv i tilfelle det vil bli behov for å etablere piggtrådgjerde på Danmarks egen grense.

– Vi har mye mer som kan brukes i en ekstrem situasjon på den dansk-tyske grensen hvis det er en voldsom massetilstrømning, sier Tesfaye til TV2.

Tesfaye er også tydelig på at Danmark vil bistå Litauen med mer enn piggtråd. Ministeren sier at det er planlagt å sende dansk personell til landet.

– Vi har masse kompetanse og registrerer lave asyltall, så det er også en mulighet til å flytte noen mennesker til yttergrensene, i stedet for at vi venter til migrantstrømmen når Danmark, sier Mattias Tesfaye til TV2.

Hele EUs yttergrense

Litauen har bedt EU-kommisjonen, EUs grensebyrå Frontex og EUs medlemsstater om konkret bistand. Hvis de ber om mer, nekter ikke ministeren å hjelpe videre, skriver nyhetskanalen.

– Jeg synes det er viktig at danskene vet at når man ser på TV at land i EU vokter EU -grensen, så er det med støtte fra den danske staten, sier Tesfaye videre til TV2.

Det er ikke bare Litauen som har opplevd press på grensen. Dette er også tilfelle i Polen, hvor det torsdag ble innført unntakstilstand i deler av to regioner i grenseområdet. Det betyr blant annet at utlendinger nå må ha med seg ID-dokumenter.

For Norges del er det vesentlig at EUs medlemsstater evner å demme opp for migrantstrømmen. Med en mulig kommende migrantstrøm fra Afghanistan er det avgjørende for Norge at EUs yttergrenser voktes strengt. Enhver afghaner som evner å ta seg til Norge, vil med sikkerhet bli værende, da enhver retur til Afghanistan har opphørt.