Innvandring

Hundrevis av afghanere hentet fra landet med 99 prosent oppslutning om sharia

Norge har hentet over 1.000 mennesker fra Afghanistan. Frps Jon Helgheim er med rette skeptisk til om sikkerhetsaspektet er tilstrekkelig vurdert. I det krigsherjede landet er 99 prosent av befolkningen sharia-tilhengere. Regjeringen opplyser at både asylsøkere og familiegjenforeninger er blant de evakuerte.

– Jeg er ikke beroliget over at det er det regjeringen nå driver med. Det virker som man ikke har kontroll, at man har fått panikk og bare flytter så mange som mulig til Norge. Vi får veldig sprikende signaler og usammenhengende informasjon, sier Jon Helgheim til TV2 torsdag kveld.

Og beroliget er det liten grunn til å være. Som vi har omtalt tidligere, øker den kaotiske evakueringen også terrorfaren i Europa.

Regjeringen er sparsomme med opplysninger om hvilken tilknytning de evakuerte har til Norge, og ifølge TV2 ville flere av de evakuerte normalt sett ikke kvalifisert til opphold i Norge.

Etter det TV 2 kjenner til er norske myndigheter i denne situasjonen rausere med å gi opphold til familiemedlemmer av lokalt ansatte enn det kravene til familiegjenforening i Norge ellers tilsier.

Fare for sikkerheten

Av de over 1.000 hentede fra Afghanistan vet vi ikke konkret hvor mange av dem som er norsk personell og hvor mange som er afghanere, men vi vet at hundrevis av dem er av afghansk opprinnelse. I går het det fra regjeringen at blant dem som er hentet til Norge «er det vel 400 norske borgere og personer med tilknytning til Norge, i tillegg kommer lokalt ansatte afghanere og deres familier, og en gruppe personer som har tilknytning Forsvaret.» I tillegg har  Norge «gitt assistert utreise til andre afghanske borgere som har spesielt behov for beskyttelse.» I dag morges landet nok ett fly med evakuerte, og ett skal lande i ettermiddag.

Hvorfor disse hundrevis av en befolkning på nær 40 millioner mennesker har større krav på asyl i Norge kan norske myndigheter neppe svare på, annet enn å vise til samarbeidsvilje med norske styrker i forkant av uttrekningen fra Afghanistan. Samarbeidsviljen til de lokale afghanerne kan likevel synes å ha handlet mer om muligheten til å tjene penger enn den handlet om muligheten til å demokratisere eget land.

Vi har tidligere omtalt den hemmeligstemplede forsvarsrapporten som belyste hvorfor tolker ikke fikk komme til Norge:

Flere av de norsktilsatte tolkene som arbeidet for norske spesialstyrker i Afghanistan, hadde ekstreme og ytterliggående holdninger. I en hemmelig forsvarsrapport fra 2013 ble tolkene karakterisert som en sikkerhetsrisiko. Dette var årsaken til at de aldri fikk opphold eller asyl i Norge.

Hvordan norske myndigheter i en kaotisk situasjon skal ha vært i stand til å vurdere hvorvidt de evakuerte har eller ikke har ekstreme og ytterliggående holdninger, vites ikke. Men det vi kan vite med sikkerhet er at når disse først er i Norge, finnes det antakelig ingen mulighet til å returnere dem til Afghanistan. Dette bekymrer også Frps innvandringspolitiske talsmann.

– Vi vet fra tidligere kaotiske situasjoner at det har fulgt med personer som er en sikkerhetsutfordring, sier Helgheim til TV2.

– Man har ikke muligheten til å sende noen tilbake til Afghanistan etter at man har hentet dem til Norge. Hvis man ikke har gjort en grundig nok sikkerhetsvurdering kan det blir veldig galt, advarer han.

Paradokser

Det er flere paradokser ved å hente et stort antall afghanere til Norge. Det første er Afghanistans shariabaserte klankultur med påfølgende sterke motstand mot demokratiske verdier og likestilling, det andre er landets folkevekst. Paradoksene ved å gi opphold i Norge er at disse faktorene utgjør forutsigbar risiko for manglende integreringsevne og like forutsigbar risiko for at barna vokser opp i foreldrenes selvvalgte utenforskap.

Dersom norske myndigheter fremdeles tror at integreringsevnen til mennesker fra klankultur er stor, er skylappene så store at de dekker like effektivt som en burka. Når 20 års intervensjon ikke har vekket lysten på demokrati i afghanerne, er det åpenbart hvilket tankesett afghanske migranter har med seg til Europa. Det er ingen grunn til å anta at innholdet i den hemmelige forskningsrapporten fra 2013 har endret seg, og det er ingen grunn til å anta at afghanerne legger holdningene fra seg når de setter føttene på norsk jord.

Afghanistan har pallplass i alle verdens grusomheter. Det gjør noe med folk å vokse opp i et slikt land, enten man erkjenner det eller ei. Landet er verdens aller verste for kvinner, og det topper også listen over land med mest utbredt slaveri. Begge deler henger unektelig sammen med islam, og sharia-entusiasmen i landet er også verdens største. Andelen muslimer som sier at de ønsker at sharia skal være «landets offisielle lov», varierer mye rundt om i verden, men er urokkelig i Afghanistan. Hele 99 prosent av respondentene sier at sharia skal være landets offisielle lov.

Tror norske myndigheter i fullt alvor at de over 1.000 hentede afghanerne tilhører den siste ene prosenten som ønsker noe annet?

Veteran advarer

Det er ikke utelukkende Frps Jon Helgheim som bekymrer seg for sikkerhetsaspektet ved å hente et tusentalls afghanere til Norge. Den danske Afghanistan-veteranen Leif Dalby Frandsen advarer mot å hente afghanere til Europa. Han mener det europeiske følelsesfokuset er malplassert i møte med klankulturen.

I min tid i forsvaret har jeg brukt masse lokale tolker. Mange. I Irak i 1996, i Bosnia i 2000, Afghanistan i 2004, 2005 og 2015.

Felles for alle tolkene var at ingen støttet oss fra Vesten av moralske, politiske eller etiske årsaker. Ingen av dem. Det var lønna. Lønnen var – etter afghanske forhold – utrolig høy og derfor var også jobbene som tolker svært ettertraktet. Tolkene gjorde det for pengene.

Selv om alle tolkene, i alle oppdragene jeg har vært på, kunne håndtere både våpen og ikke minst en AK-47 rifle, ble de aldri overlevert et våpen – og hvorfor? Bare tenk på det! Ikke engang et personlig våpen eller kniv kunne tolkene bære når vi kjørte eller fløy ut!

Kan ikke grunnen til dette være manglende tillit til tolkene? For å gjøre det enkelt. Tolkene var det nærmeste man kan komme ubevæpnede leiesoldater.

At det skal være annerledes med tolkene Norge har brukt eller andre samarbeidspartnere Norge har hatt i Afghanistan, synes som en søkt antakelse. Likevel har norske myndigheter evakuert dem og fraktet dem til Norge. Og ikke bare de samarbeidende partene selv, de har hentet familiemedlemmer med så fjern tilknytning at de normalt sett ikke ville fått familiegjenforening.

– Det er jo et veldig høyt antall, ikke visste jeg at det var så mange som jobber for norske myndigheter Dette er jo opp til regjeringen å håndtere, men signalene de sender ut er kaotiske, sier Helgheim til TV2.

Å sende ut kaotiske signaler er en ting. Å utføre kaotiske handlinger er hakket verre. Justisminister Monica Mæland (H) bør ta bladet fra munnen og redegjøre for både hvilke sikkerhetsvurderinger som er gjort og på hvilket grunnlag akkurat disse hundrevis av en befolkning på nærmere 40 millioner er hentet hit.