Politikk

Evakueringen fra Afghanistan øker terrorfaren i Europa

Sikkerhets- og militære eksperter reiser spørsmål ved masseevakueringen fra et kaotisk Kabul; vet vestlige land hvem de har med ombord på flyene ut av Kabul? Kan terrorister ha sneket seg ombord? I tillegg fremkommer det at ulike vestlige regjeringen kan ha visst - for flere måneder siden - at den afghanske hæren sto for fall og at Taliban ville seire.

Kriminelle afghanere som er utvist fra Danmark har i kaoset på flyplassen i Kabul klart å komme seg tilbake til Danmark. De er ikke de eneste.

For nå reiser sikkerhets- og militære eksperter alvorlige spørsmål ved masseevakueringen fra et kaotisk Kabul. Spørsmålet er blant annet om vestlige land vet hvem de har med ombord på flyene ut av Kabul – og om terrorister kan snike seg ombord? melder Berlingske.

Da Taliban uhindret – som er en tragedie i seg selv, etter Vestens 20 års tilhold i landet – rykket inn i den afghanske hovedstaden, spredte panikken seg. Det gjaldt ikke minst blant de vestlige styrkene og landene som hadde tusenvis av diplomater og ansatte i Afghanistan. Vi må få de ut! lød det – for alt annet kunne bety at de selv ble beskyldt for å ha egne borgeres blod på hendene.

Derfor har vestlige land siden forrige helg kjempet for å få fløyet ut tusenvis av mennesker fra Afghanistan. Det må være enhver logistikksjefs mareritt. Det er en tilnærmet umenneskelig oppgave å sikre at de «riktige» menneskene er ombord i flyene, nå du knapt har tid – og nødvendig utstyr – til å kontrollere de samme. Ambassadeansatte og militært personell svetter nå ekstra overfor denne oppgaven. For hvordan kan de avvise paniske mennesker som hevder at de har mistet eller er blitt fratatt pass og papirer? Hvordan kan de sjekke misbruk av pass?

Og nå begynner «resultatene» å vise seg i Europa.

Svakt sikkerhetsopplegg

Berlingske rapporterer at i Tyskland har myndighetene anholdt minst tre afghanere som hadde sneket seg ombord på et tysk evakueringsfly. Dette er afghanere som tidligere har blitt utvist fra Tyskland, blant annet for vold og narkotikahandel.

Samme erfaring er gjort i Storbritannia. De har iverksatt en enorm luftbro ut av Kabul og har avdekket flere tilfeller der afghanere har lurt seg ombord.

 – Det er mennesker i Kabul som nettopp nå forsøker å komme seg ombord på britiske fly, som vi har identifisert som registrert på de britiske no fly-lister. Det er nødvendig med kontroller der nede, fordi der er personer som forsøker å utnytte situasjonen til å komme til Storbritannia – og skade oss, sier James Heappey, som er minister for Storbritannias væpnede styrker, til BBC.

I helga anholdt britisk politi minst en afghaner som er kommet til Storbritannia på et evakueringsfly, og det selv om han er oppført på listen for personer som ikke har adgang til landet.

Eliza Manningham-Buller, tidligere generaldirektør i den britiske etterretningstjenesten, MI5, forklarte i forrige uke i det britiske overhuset at situasjonen i Afghanistan øker risikoen for nye terrorangrep i Vesten, melder Berlingske.

Samme bekymring er å finne i Frankrike. Fem afghanere som kom i helgen i et evakueringsfly, er satt under spesiell overvåkning. En av dem, en 26-åring, har innrømmet at han inntil en uke før ankomst til Frankrike hadde kommandoen over en av kontrollpostene til Taliban. De fire andre omtales som «personer tett på han». Etterretningen avdekket 26-åringens rolle under et forhør i Abu Dhabi, hovedstaden i De forente arabiske emirater, hvor Frankrike screener migranter fra Afghanistan før de blir sendt videre til Europa. Men hvorfor de fem fikk lov å gå ombord i flyet, kan ingen per se svar på. Politikilder sier til Le Monde, ifølge Berlingske, at de kaotiske forholdene i Kabul gjør det så godt som «umulig» å kontrollere de som vil ut av Afghanistan.

Kontrollposter

På søndag forsikret USAs president, Joe Biden, at ingen afghanere ville slippe inn i USA uten en grundig sjekk på forhånd.

 – Flyene som letter fra Kabul flyr ikke direkte til USA. De lander først på våre baser og transittsentre rundt om i verden, hvor vi foretar en grundig sikkerhetsscreening, hevdet Biden under pressekonferansen, og la til:

 – Først nå de er klarert vil vi ønske disse afghanerne, som har hjulpet oss i de siste 20 års krig, velkommen i deres nye amerikanske hjem.

USAs kontrollposter finner vi blant annet i deres baser i Spania og Tyskland, der ikke minst sistnevnte står i en noe komplisert politisk situasjon. Og da tenker vi ikke på opptakten til det kommende valget 26. september, men om avtalen som er inngått med Uzbekistan. De som hentes ut av Afghanistan, være seg afghanere eller tyskere, skal først en tur innom Uzbekistans hovedstad Tasjkent før de får lov å sette kursen mot Tyskland.

Nettopp å flytte slike kontrollposter, eller sikkerhetsscreeninger, ut av eget land, skal være et politisk hett tema. For eksempel vil Storbritannia, ifølge forsvarsminister Ben Wallace, opprette såkalte «processing hubs» (behandlingsknutepunkter) i land omkring Afghanistan for å foreta en sikkerhetssjekk. Her skal Pakistan og Tyrkia være nevnt, der sistnevnte har sagt blankt nei.

I Vesten er det visstnok bare Spania som er positiv til å opprette slike kontrollposter, der en flybase nær Madrid er blitt innrettet. Her skal evakuerte fra Afghanistan både sikkerhetssjekkes og gjennomgå en helseundersøkelse, ifølge Berlingske.

«Dette er et godt eksempel på den europeiske ånd, når den er best», sa EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, da hun nylig besøkte senteret. Akkurat dét gjenstår å se, for det vil avhenge av at dette senteret makter det ingen land i Europa får til å fungere – nemlig å returnere dem som ikke skal ha adgang.

Etterretningsinformasjon

I skyggen av evakueringskaoset og svake sikkerhetsopplegg, kommer det nå også frem at flere har visst mer om situasjonen i Afghanistan enn de har fortalt.

Klassifiserte dokumenter blant annet til den danske utenriksministeren, som Berlingske har fått innsyn i, avdekker at allerede i juni advarte sjefen for de danske styrkene i Afghanistan, oberst Timm Willum Larsen, om en afghansk hær i oppløsning. Det står i sterk kontrast til hva utenriksminister Jeppe Kofod (S) tidligere har sagt, da han har forklart sen og uryddig evakuering med «upresis og mangelfull etterretning». Men rapporten, datert 16. juni, skal gi en detaljert forklaring på den afghanske hærens oppløsning og at Taliban allerede på dette tidspunktet hadde omringet Kabul.

«Hvis man leser denne rapporten vil man konkludere med en utvikling som går i rask nedoverbakke. Der er rikelig med indikasjoner på at Kabul ville falle i år», sier militæranalytiker Hans Peter Michaelsen, som Berlingske har bedt om å gjennomgå rapportens sentrale konklusjoner. Rapporten forteller også om ulike metoder som Taliban benyttet for å få deltakere i den afghanske hæren til å overgi seg, der de blant annet benyttet barn for å presse foreldrene.

I tillegg fremkommer det at provinshovedstaden Jalalabad allerede i juni var erobret av Taliban. Det nådde mediene først i august.

CIAs tidligere antiterrorsjef for Afghanistan, Douglas London, uttalte for noen dager siden at (også) den amerikanske regjeringen har hatt tilgang til omfattende og detaljert etterretning om risikoen for Talibans raske overtakelse av Kabul. Nå debatteres det i USA om politikerne burde ha lyttet mer til informasjon og etterretning fra Afghanistan. Samme debatten vil nok også nå Europa.

Spørsmålet om hvem som visste hva på hvilket tidspunkt har vi neppe hørt det siste om. Men vi kan vel ta det for gitt at det de visste i Danmark, visste også vår utenriksminister. Resultatet er blant annet en forverret sikkerhetssituasjonen i Europa. Da lyder det ekstra hult å snakke om «den europiske ånd på sitt beste».

Ifølge NTB har Norge nå hentet til sammen 652 personer fra Afghanistan, fordelt på ni flyvninger. Disse er visstnok fløyet direkte til Gardermoen. Hvordan sikkerhetssjekken forløper har vi ikke hørt noe om.