Den kulturelle revolusjonen

Tyskland: Den største høyreekstreme gruppen er fundamentalistiske muslimer

Den tyrkiske fundamentalistiske gruppen De grå ulver er fem ganger større i Tyskland enn de organiserte nynazistene. Dette er antakelig forklaringen på hvorfor det fra tysk myndighetshold sies at antisemittismen har økt betydelig siste årene grunnet høyreekstremistisk fremmarsj. For fundametalistisk islam er høyreekstrem. Men Merkel våger verken å kritisere Ulvene, Tyrkia eller Erdogan.

Vi har de siste få årene stusset flere ganger over informasjon som er kommet fra Tyskland om økt oppslutning rundt høyreekstremisme. Informasjonen kommer typisk i sammenheng med rapportering om økning i antisemittistiske hendelser, noe vi senest omtalte i går.

Vi har ikke minst stusset over at dette skulle bety at innfødte tyske nynazister skulle være i støtet. Vi har nemlig ikke registrert deres økte tilstedeværelse i det offentlige rommet (demonstrasjoner og/eller aksjoner).

Migrasjonsbølgen og høyreekstremistisk oppblomstring

Etter migrasjonskrisen i 2015 og 2016 fikk Tyskland tvert om påplusset den muslimske befolkningen betydelig, som nå er på over seks millioner personer, den nest største muslimske befolkningen i Vest-Europa etter Frankrike. Kunne svaret ligge her, all den tid at fundamentalistisk islam ligger tett på høyreekstremisme/nazisme? har vi undret oss. På en politisk akse hører faktisk fundamentalistisk islam hjemme i samme fargenyanse som nasjonalsosialismen. Dette fordi målet er en voldelig, tyrannisk, totalitær og patriarkalsk stat. Borgernes lovmessige rettigheter differensieres etter rase (nazismen) og kjønn og religion (islamfascismen). Felles er hatet mot annerledes tenkende, liberale friheter, demokrati og modernitet. Både fundamentalistisk islam og nazismen har en fører- og dødskult. Staten eier enkeltindividet og beskriver i detalj livsregler. Begge ideologiene krever større Lebensraum. Desidert mest ekstrem her er fundamentalistisk islam med kalifat-tankegangen. I rollen som «undermennesker» plasserte Hitler først og fremst jødene, mens fundamentalistisk islam plasserer både jødene og alle ikke-muslimer, kafir, i denne kategorien.

De grå ulver i Drammen gjør det klassiske fingertegnet til Ulvene. Foto fra Facebook.

Ha dette som bakteppet nå når tyske myndigheter (inkludert parlamentet, Bundestag) estimerer at Tyskland huser 18.000 medlemmer av De grå ulver, mot 3.500 medlemmer av det nynazistiske partiet Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). Altså rundt fem ganger flere. Ulvene er altså fem ganger større enn NPD.

I dette tallet, 18.000 er altså ikke salafistene og Brorskapsmedlemmene regnet med, og de utgjør antakelig flere enn 18.000 personer på nasjonal nivå.

Hvem er «Ulvene»?

De grå ulver er en paramilitær gren under det ultranasjonalistiske partiet MHP. Ulvene er en voldsforherligende tyrkisk gruppe som jobber for et etnisk tyrkisk storrike fra Europa til Kina, og som er anti kristne, anti jødisk, anti amerikansk, anti amensk, anti kurdisk og anti gresk. De jobber for en ny verdensorden basert på islam og ledet av Tyrkia, og er således motstander av at tyrkere i Vest-Europa integrerer eller assimilerer seg. Målet er et tyrkisk imperium og utryddelse av politiske motstandere.

De grå ulver, som også holder til i Norge, hovedsete Drammen, står bak en rekke henrettelser av politiske motstandere, angrep på politiske motstandere, inkludert kritikere av president Erdogan, både i Tyrkia og eksempelvis i Tyskland og Sverige.

I den årlige rapporten til tysk etterretning, publisert 15. juni, utdypes ekstremismen til Ulvene («Ülkücü» på tyrkisk) blant annet slik:

«The ‘Ülkücü’ movement regards the Turkish nation as the highest value both politically, territorially, ethnically and culturally. The assumed cultural and religious superiority is expressed in the exaggeration of Turkish identity and results in a degradation of other ethnic groups who are declared ‘enemies of Turkishness.’ The symbol and best-known identifier of the ‘Ülkücü’ movement is the ‘grey wolf’ (‘Bozkurt‘) and the so-called wolf salute derived from it, in which the fingers of the right hand on the outstretched arm shape the head of a wolf. Supporters of the ‘Ülkücü’ movement are often referred to as ‘Grey Wolves’ (‘Bozkurtlar‘).

Nettopp på grunn av den åpenbare totalitære, rasistiske og antisemittiske ideologien, har Østerrike forbudt De grå ulvene (2019). Å gjøre ulvetegnet som på bildet over her, medfører en bot på 4.000 euro. Gjentatte lovbrudd gir bøter på rundt 100.000 norske kroner. I november i fjor gikk den franske innenriksministeren, Gérald Darmanin, ut og sa at han også ville ha et forbud mot Ulvene.

For å si det forsiktig, vi snakker om en særlig aggressiv gruppe, sa Darmanin.

Ulvene hadde da nettopp ødelagt en minnesermoni i Lyon over folkemordet på armenerne.

Så sent som 4. mai i år ba Europaparlamentet om at EU nedlegger forbud mot Ulvene i hele unionen. Parlamentet ba EU om å undersøke muligheten for å legge til Ulevene på EUs terrorliste. Dette for å kunne «følge nøye med på deres aktiviteter og motvirke deres innflytelse, som er spesielt truende for mennesker med kurdisk, armensk eller gresk bakgrunn og alle de anser som en motstander».

Merkels parti løftet frem Ulvene

Men i Merkels Tyskland er det annerledes. Merkel skal være motvillig til å forby Ulvene i frykt for å irritere Erdogan. Tysklands konservative parti, Alternativ for Tyskland (AfD), ba nylig den tyske regjeringen om å forby Ulvene. En parlamentarisk resolusjon datert 16. november 2020 sa at gruppen «representerer en trussel mot den konstitusjonelle ordenen og sosial fred i Tyskland». Den la til at Ulvene ble brukt av den tyrkiske regjeringen til å skremme og stilne kritikere av president Erdogan i Tyskland, og at målet var å forhindre integrering av tyrkiske migranter. Slagordet er: «Bli tysk, forbli tyrkisk.»

Også det ytre venstrepartiet, Die Linke, ba dagen etter AfDs resolusjon om et forbud mot Ulvene, ikke bare i Tyskland men i hele EU.

Men den tyske Forbundsdagen, anført av regjeringspartiene CDU, CSU og SPD, avviste resolusjonen. Man ba heller Regjeringen om å «presse tilbake» Ulvenes «innflytelse» i landet.

Kommentatoren Zara Riffler mener vedtaket stinker av hykleri. I en todelt serie (her og her) presenterte Riffler historien om Ulvene i Tyskland som kaster skygger over Merkel. Riffler viste hvordan kansler Merkels CDU var det første tyske partiet som holdt samtaler med Ulvene, hjalp dem med å få oppholdstillatelser og til og med hjalp dem med å etablere organisasjonsstrukturer i Tyskland. «Det var CDU som bidro til å legitimere De grå ulver på demokratisk vis», skriver hun. «CDUs taushet om dette er øredøvende.»

Det er også avslørt  at De grå ulver har klart å kapre posisjoner i CDU.

Kritiserer USA og Trump men ikke Tyrkia og Erdogan

Tysklands største offisielt registrerte høyreekstreme gruppe – Ulvene – er fremdeles lovlig. Ulvene som er et motsamfunn på innsiden av den tyske staten. CDU-politiker Ali Ertan Toprak, en mangeårig kritiker av radikal islam i Tyskland, mener det er på tide at de grå ulvene blir forbudt ved lov. Han stiller det betimelige spørsmålet: Hvorfor kan Merkel – og Tyskland – kritisere Trump og USA, men ikke offentlig og utvetydig gjøre det samme med Erdogan? «Er USA strategisk mindre viktig for oss enn Tyrkia?»

I Norge har vi engang ikke en debatt om Ulvenes tilstedeværelse her. HRS var det første mediet/nettstedet som avslørte at Ulvene opererer i Norge. Det gjorde vi i 2016, og kunne også fortelle at Ulvene hadde infiltrert Sp i Drammen. Det var nettopp Ulvenes aktivitet i Sp som førte til at Sp gjorde et brakvalg i Drammen i 2015.

Hvorvidt PST regner den paramilitære gruppen, De grå ulver, som høyreekstremistiske i sine årsberetninger, kjenner vi ikke til, av den årsak at dette ikke er en problemstilling som luftes i det norske rommet. Det som er sikkert, er at HRS kommer til å være på vakt hver eneste gang det snakkes om økt høyreekstremisme (og derav også økt antisemittisme) i Norge og Europa. For hvem er det egentlig man snakker om som bakmennene?

Gatestone