Innvandring

Sp infiltrert av fascister

Ledelsen i Senterpartiet i Drammen har fått seg en særdeles ubehagelig overraskelse etter at vi i HRS avslørte at det tyrkiske ultranasjonale partiet MHP har etablert seg i en såkalt kulturforening i byen. Partiets undergruppe, De grå ulver, er kjent for å bruke vold og endog drap som politiske virkemidler. Det viser seg at politikere i Drammen Sp er koblet til MHP. Lederen av Drammen Sp, Marianne Lundteigen, uttrykker at hun er sjokkert.

Tidligere denne uken kunne HRS, som første medieorgan, avsløre at MHP, Det nasjonale aksjonspartiet, med tilhørende paramilitær ungdomsgruppe under navnet De grå ulver har etablert seg i Drammen. Dette er rasistiske, antisemittiske grupper, også inspirert av nazismen da disse kreftene etablerte seg i Tyrkia. Målet er et etnisk rent tyrkisk storrike.

Drømmen om et tyrkisk imperium.

Drømmen om et tyrkisk imperium.

Fra Tyskland er det kjent at «kulturforeninger» kan være et skalkeskjul for De grå ulver. Det er nettopp i Drammen tyrkiske kulturforening at MHP og Ulvene har sin virksomhet.

Men ikke nok med det: Drammens tidende (DT) fulgte opp vår avsløring, og kunne videre peke på dette forholdet: Nestleder i Drammen Senterparti, Tayfun Candogan, er også medlem av nevnte kulturforening, samtidig som han også har opprettet norske Facebook-sider for MHP-Norvec (Norge på tyrkisk).

Til DT vedgår Candogan at han støtter MHP, et parti han «stemmer» på.

Også leder er Sp-er

Lederen av Drammen kulturforening, Abdullah Karaboyun, er også politikere for Sp. Her ses han i Drammen utenfor en restaurant der han gjør ulvetegnet med fingrene.

Sp-politiker Abdullah Karaboyun gjør ulvetegnet i Drammens gater.

Sp-politiker Abdullah Karaboyun gjør ulvetegnet i Drammens gater. Her fra Facebook-siden til Drammen Ülkü Ocagi.

Tilbake til nestlederen i Drammen Sp, Candogan. Sp hadde ikke hatt en representant i Drammen bystyre på 16 år før partiet kapret et medlem i 2015-valget. Denne Candogan anses som en viktig forklaring på hvorfor Sp lyktes i fjor, og leder av Sp i byen, Marianne Lundteigen, ble valgt inn. Det handler om bydelen Fjell der majoriteten tyrkere i byen har bosatt seg. På Fjell fikk Sp 6,7 prosent av stemmene, forteller DT.

Det man antakelig opplevde i 2015-valget var at «stammen samlet seg», det vil si at Candogan og Karaboyun fikk sine «landsmenn» og ideologiske likemenn og -kvinner til å stemme frem partiet.

Det varsles nå oppvask i Sp lokalt og sentralt. Det ligger selvsagt åpent i dagen at Sp og MHP står milevidt fra hverandre ideologisk.

Hva med andre partier?

Jeg ville bli overrasket om vi ikke ser liknende forhold i andre partier rundt om i Norge. Partipolitikk blir et skalkeskjul for å fremme egne interesser knyttet til både foreninger og bevegelser her og i utlandet, inkludert å fremme også religiøs ekstremideologi. Dette har vi jo til gangs fått dokumentert i London-bydelen Tower Hamlets, også kalt Storbritannias islamske republikk. Der infiltrert islamistiske krefter Labour og tok makten lokalpolitisk. Slik kunne de blant annet forfordele moskeer og islamistiske bevegelser. Det ideologiske mørket la seg over bydelen.

La oss håpe at Sp tar et solid oppgjør med denne infiltreringen, så solid at andre krefter vil vegre seg på å prøve samme metode. Eksklusjon burde være svaret?

Denne saken bør også være et tydelig signal til andre partier om viktigheten av å være ideologisk på vakt.