Integrering og integreringspolitikk

Fascisme åpenbarer seg i Drammen?

Den ultranasjonale tyrkiske bevegelsen De grå ulver ser ut til å operere åpent i Drammen i en såkalt «kulturforening», og også i sportsklubben Fjell SK. Denne paramilitære ungdomsorganisasjonen til det høyreekstreme partiet Det nasjonale aksjonspartiet, anklages av tyrkiske myndigheter for å stå bak nærmere 700 politiske mord i perioden 1974 – 1980. Denne rasistiske gruppen er også sterkt antisemittisk. Det var ikke minst kontakt med medlemmer av De grå ulver som førte til at den svenske boligministeren, Mehmet Kaplan, måtte forlate posten sin tidligere i år. Hvordan kan disse urovekkende forholdene i Drammen ha gått under radaren til medier og andre sentrale aktører?

drammen_flagget

Partiet MHPs logo, promotert i Fjell SK.

På en vegg i klubbhuset til Fjell SK, som blant annet driver med barnefotball, vitner vi holdninger som vanskelig kan mistolkes: Den ene veggen er prydet med fotografier av Devlet Bahçeli og Alparslan Türkes. Førstnevnte er nåværende leder, og sistnevnte er grunnlegger av Det nasjonale aksjonspartiet, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi).

Türkes skal ha vært inspirert av nazistene og tituleres som «høvding» av tilhengerne. Han er også grunnleggeren av MHPs ungdomsgruppe, De grå ulver (Bozkurtlar), også kjent som Ülkü Ocakları (til engelsk oversatt til «Nationalist Hearths» av Wikipedia).

I klubbhuset på Fjell ser man også vimpler og flagg med symbolet til MHP, kunne leserne av Drammens Tidende (DT) konstatere 1. november i år (bak betalingsmur). Eksempelvis ser man på foto i denne avisutgaven MHPs logo på en prangende vimpel hengende på veggen, sammen med bilder av partiets grunnlegger, samt nåværende leder. DT selv ser ikke ut til å ha oppfattet hva som faktisk flagges ideologisk rett foran øynene deres.

Merk logoen til De grå ulver.

Merk logoen til De grå ulver.

Arrangement

Det var tydeligvis ikke vanskelig å få tak i sponsorer til konserten.

 Invitasjon til møte 28. mai i år.

Ikke bare i Fjell SKs klubbhus er sympatien med denne ultranasjonale bevegelsen med ambisjoner om et etnisk rent tyrkisk storrike synlig. I år, nærmere bestemt 28. mai, hadde Drammen Ülkü Ocağı et arrangement i Galterudhallen, annonsert på Facebook.

Et bildesøk på denne Facebook-siden knytter foreningen til Ulvene (se over).

Fra innbydelsen til dette arrangementet fremkommer det at en rekke profilerte tyrkiske firmaer i Drammen var sponsorer, som Cappadocia restaurant, Elite Engros, Saray restaurant, og Nor-Gøy dagligvare. Også Kiwi Mjøndalen er en sponsor.

Ulvene

De grå ulver sine tilhengere har, foruten bildet av en ulv, et ulvetegn formet med fingrene, som et varemerke. På bildet ser vi lederen av nasjonalistpartiet, Devlet Bahceli, som viser ulvetegnet, det vil si fingrene formes til et ulvehode.

Lederen av nasjonalistpartet, Devlet Bahceli, viser ulvetegnet, det vil si fingrene formes til et ulvehode.

Devlet Bahceli

Går vi tilbake til arrangementet i mai i Galterudhallen i Drammen og til bilder fra dette arrangementet som de selv har publisert på sin Facebook-side, finner vi igjen dette ulvetegnet.

 

 

 

 

drammen_ulvene

 

 

drammen_ulvene3

Det er flere foto av interesse. Her er et foto fra i mars i år fra samme Facebook-side, denne gangen et arrangement i Fjell bydelshus. Også her ser vi ulvetegnet.

Fjell bydelshus. Igjen ser vi ulvehodet formet med fingrene.

Fjell bydelshus. Igjen ser vi ulvehodet formet med fingrene.

«Kulturforening»

Så hvem er Drammen Ülkü Ocağı? I 1994 ble Drammen Tyrkiske Kultur Forening registrert i Brønnøysundregisteret som «en kultur forening for tyrkere i Norge, som er av tyrkisk opprinnelse, og som er interessert i tyrkisk Kultur». Kontaktpersonen oppgis å være Abdullah Karaboyun. På Proff.no får vi dessuten også opp et telefonnummer, som er det samme som fremkommer på invitasjonen (plakaten) til arrangementet i Galterudhallen (bildet over).

Men i tillegg til Drammen Ülkü Ocagi finnes det også en annen forening på Facebook med et lignende navn, Drammen Ülkü Ocakları. Dette er en lukket gruppe, men – i motsetning til Ocagi – så har Ocaklari i sin presentasjon av seg selv en direkte kobling til Drammen Tyrkiske Kultur Forening. Vår kilde mener disse utgår fra samme «kulturforening», og peker på at Ocaklari er flertall for Ocagi. Telefonnummeret på invitasjonen og på Proff.no støtter dette.

Ideologien som fremmes på Drammen Ülkü Ocagi er ikke til å misforstå:

Formålet med foreningen er å skape en samordning og handling som er basert på respekt, toleranse og solidaritet blant det tyrkiske miljøet i Norge.

Foreningens hovedoppgave er å ivareta og fremme medlemmers kulturelle, sosiale, politiske interesser, og beskytte den tyrkiske identitet, kultur og språk.

Foreningen vil også arrangere ulike kulturelle og sosiale arrangementer/sammenkomster. Med dette kan vi sammen styrke det sosiale samholdet blant det tyrkiske miljøet i Norge.

I Tyskland er det kjent at tyrkiske «kulturforeninger» inngår i en samleorganisasjon, ADÜTDF (på tysk: Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Deutschland), som skal være et skalkeskjul for De grå ulver. Tyskland regnes også som et hovedsete for De grå ulver utenfor Tyrkia. Disse «kulturforeningene» tilbyr alle mulige sosiale, sportslige, religiøse og kulturelle aktiviteter, inkludert for barn, der formålet ikke minst er å dyrke frem en etnisk ren tyrkisk og islamsk identitet. Kulturforeningene anses som aktivt å hindre medlemmene integrering i det nasjonale fellesskapet i et land som Tyskland eller Norge.

Her ser vi Ulvene demonstrere i Tyskland:

drammen_ulvene_koln

 

Forbildet er Det osmanske riket. Målet er å skape et nytt etnisk tyrkisk storrike.

Drømmen om et tyrkisk imperium.

Drømmen om et tyrkisk imperium.

Den svenske boligministeren, Mehmet Kaplan, måtte tidligere i år forlate posten sin. Dette fordi han pleiet kontakt med islamister og høyreekstreme – altså høyreekstreme De grå ulver og islamistiske Milli Görus.

At partiet MHP skal ha moderert seg noe siste årene ideologisk, synes ikke å reflekteres i deres ungdomsorganisasjon Ulvene i Tyskland. Det rapporteres at den høyreekstreme gruppen blir stadig mer aggressiv. Tidligere i år så man eksempelvis voldelige sammenstøt mellom kurdere og Ulvene.

Integrering eller segregering?

Både Ap og SV har politikere i Drammen bystyre av tyrkisk herkomst. Det fremstår som underlig at ikke disse politikerne – som jobber for integrering – eller andre sentrale personer med tyrkisk bakgrunn, har varslet om hvilke ideologiske strømninger som opererer i Drammen. Vi snakker tross alt sannsynligvis om en fremmedfiendtlig, fascistisk førerkult – dertil helt inn i en sportsklubb (Fjell SK) med aktiviteter for barn og ungdom. Og dertil knyttet til den største ikke-vestlige gruppen i Drammen. Ikke akkurat lystig for integreringen, må man kunne si. Hvorfor ingen har uttrykt noen bekymring for denne «kulturforeningen», kan henge sammen med frykt for represalier. Eller verre: velger man aktivt ikke å informere offentligheten og medpolitikere om disse forholdene fordi man indirekte eller direkte støtter opp under Ulvene?

Vi skulle gjerne likt å vite hvor mye kommunal støtte Drammen «kulturforening» har mottatt gjennom årene for å sikre integrering av barn og unge. Vi ville bli svært forbauset om svaret skulle være 0 kroner.

Rights.no takker for tips om disse forholdene i Drammen.