Frihetsverdier

VG avslører seg selv: Vil ikke forby barnehijab

VG blottstiller seg selv på reportasjeplass - der man liksom skal være nøytral i vinkling, fakta og fremstilling av sakskompleks. VG går rett i fella nå når Sylvi Listhaug fronter forbud mot hijab i barneskolen. Alt av nøytral journalistikk er fraværende. Og slik vil det nok fortsette i valgåret 2021.

VG tror åpenbart at de går i de godes fotspor. De er de stakkars muslimske jentenes kjæreste våpendragere. For selvsagt må ingen finne på å røre ved barnas selvvalgte hijab. Og hvem er Sylvi Listhaug til å påstå at barnehijab har økt i omfang? Hvor er hennes dokumentasjon for dette? er avisens spørsmål til det som antakelig er FrPs påtroppende leder.

Listhaug «sliter med å påvise omfanget» (av barnehijab), lyser tittelen mot oss. Man må spørre seg: Hvilken tid lever avisen i? Har ikke journalisten, Andreas Haakonsen, tilgang på eget bildearkiv? Som av skolegårder i Oslo for 20 år siden versus i helt nyere år? Har ikke VG, med hovedkontor i Akersgata i Oslo, beveget seg i hovedstadens gater siste tiåret?

Segregering

For oss som har beveget oss utendørs med observerende blikk både i Norge og Vest-Europas storbyer i en årrekke, har selvsagt fått med oss utviklingen: Flere og flere jentebarn tildekket i tråd med mullahenes vilje. Vi trenger ikke å tallfeste våre inntrykk. Vi vet at det er slik. Vi har sett hva vi har sett.

Undertegnede har endog kunne registrere – til forferdelse – at hijab på jentebarn synes å være langt mer utbredt i Norges storbyer enn i Pakistans storbyer. Samme observasjon har leder av Ex-Muslims of Norway, Cemal Knudsen Yucel fra Tyrkia gjort: Han møtte – til forferdelse – barnehijaben først da han innvandret til Norge som voksen mann.

Og hvorfor reagerer vi? Fordi hijab er den viktigste spydspissen i islamiseringen av våre land. Fordi hijaben har to tunge symbol i tillegg. Å markere muslimer som «den beste nasjonen», som OIC har uttrykker det i sin Kairoerklæring, og fordi hijab markerer den muslimske kvinnen som underlegen mannen og med færre rettigheter.

Dette er ikke tema for VG. Ei heller er det et tema hvorfor Frankrike allerede i 2004 la ned forbud mot hijab (og alle prangende religiøse symboler) i den franske skolen, og innførte totalforbud mot plagget i hele den franske offentlige sektoren, inkludert private tjenesteytere til det offentlige. President Macron, som står til knærne i dødelig islamisme og handler kraftfullt nå, har også forstått den tunge verdisymbolikken ved hijaben. Han har forstått at plagget er en segreringsbombe under den frie republikkens fane.

Men VG har ikke lært noe som helst. Man har gjort seg blind og døv. Man har fravalgt seg medlemskap i det som skulle være ånden etter opplysningstiden: en faktuell samtale.

Den totale empatiløsheten

Ei heller er det noen som helst omsorg for de små jentene å spore. Jenter som når det er 25 grader i Oslos gater ikke bare er ikledd en klam hijab, men som heller ikke får ha bare ermer og legger i solen. Som ikke får gå på stranden og bade som de andre jenter. Som ikke kan hoppe ut i bassenget – om de ikke er heltildekte kroppslig. Som sliter med fysisk frihet i lek grunnet hemmende plagg. Listen er lang som et vondt år.

VG er derimot ute i et politisk ærend. VG skal (igjen) «ta» FrP. Ingressen lyder slik:

Frp vil blant annet ha forbud mot barnehijab, men kan ikke svare på hvor omfattende bruk av hijab på barn er i Norge, eller om bruken øker.

VG plasserer med dette seg selv bak ei låvedør. Demografien tikker nådeløst mot avisredaksjonen. Selvsagt øker bruken. Bare på ti år doblet antall moskémedlemmer seg, kunne SSB rapportere. Man må ikke være rakettforsker for å forstår hva dette betyr. Selv har jeg flyttet fra Oslo og besøker byen så sjeldent jeg kan. Når jeg er der, særlig i sentrum øst, kan jeg dog alltid konstatere at hijabbruken har bredt voldsomt om seg siste ti årene. Det samme reagerer jeg på i andre byer på Østlandet, som Moss, Fredrikstad etc. Kristiansand og Arendal er ikke noe unntak. Men så lenge avisen ikke anerkjenner at det pågår en bevisst islamisering fra bevegelser og moskémiljø – i hele Vest-Europa – så er det klart at den logiske slutningen er vanskelig å erkjenne, om ikke umulig å oppdage.

Latterliggjøring

Listhaug skal ikke bare parkeres med empatiløst fjas, hun skal søkes latterliggjort.

– Hvor stort problem er det med barnehijab?

– Det er et økende problem. For en del år siden var det ganske sjeldent å se, mens nå registrerer jeg at det er flere og flere små jenter som bruker dette plagget.

– Har du tall på det?

– Nei, jeg har ikke noe tall på det, men jeg registrerer rundt meg hva som skjer.

– Men det er ikke noe tallmateriale som tilsier at dette er et økende problem?

– Det finnes ikke, sier Listhaug.

Listhaug fremstår som usikker, hun ser ut til å mangel politisk selvtillit. Hun lar VG også spinne på mantraet om at innvandringen er så lav nå (ergo, hvorfor være opptatt av den). Listhaug kunne smelt tilbake med at Norge hadde en innvandring på størrelse med en by mellom Arendal og Tromsø i folketallet i fjor – og det dertil med «stengte» grenser.

Stor motstand mot islam

For VG teller det åpenbart ikke at en lidende er en for mye. Avisen vil ha talldokumentasjon på omfanget av hijabbruk. Akkurat det er ikke nytt. Det er det samme avisen har holdt på med når debatten handler om forbud mot ansiktstildekking: Det er så få som bruker det… Ja, det er få som blotter seg i dagens Norge. Skal vi da oppheve forbudet mot blotting?

VG avslører seg selv brutalt – uten  å se det, formoder jeg – når motsatt side skal få komme til orde. Da gis mikrofonen til en ung kvinne med alt hår tildekket. Fatema Al-Musawi (24), student ved barnevernspedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer, møter ingen motstand. Hun får fritt komme med påstander som burde være oppsiktsvekkende: Hun «begynte med hijab frivillig da hun var åtte år», sier VG. Hvis så stemmer, var det ingen voksne til stede som kunne satt foten ned for seksualiseringen av barnet? Eller skal vi fortsette å late som vi ikke vet hva hijab står for og kjøpe islamisters tilsnikelse av «muslimsk identitet»?

Al-Musawi vil ikke ha forbud – hvis noen ble overrasket over det. Hun er jo tross alt også forkjemper for burkini, en saksopplysning VG hopper over. Så til rosinen i pølsa: Hva VG ikke ber henne om å dokumentere.

– Jeg lurer på hvilke miljøer Listhaug er i som gjør at hun mener det er et økende problem. Jeg er selv i et miljø der hijab brukes, og jeg har ikke hørt noe om at bruken øker blant barn. Tvert imot så vil mange foreldre at barna skal vente før de begynner med det frivillig, sier Al-Musawi (vår utheving).

Da er ballen plassert. Lagt død. Uten fakta, dokumentasjon eller fornuft.

Vi vil tippe at VG ikke kjenner til en av de viktigste undersøkelsen i Europa om holdningene til islam. En undersøkelse som sier alt om hvor folket er. Og folket er ikke på VG og Al-Musawis side. I Norge mener hele 59 prosent at det foreligger en «fundamental kollisjon mellom islam og verdiene i landet mitt». Bare 13 prosent mener at islam generelt er kompatibel med det norske samfunnets verdier.

I  sentrum for uviljen mot islam, er de segregerte kvinnene og jentene – i hijab og andre islamske plagg.

Ifølge IMDis Integreringsbarometer (2020) tror over 60 prosent i Norge at det blir flere religiøse konflikter i fremtiden i Norge, som burde være et kraftig signal til en avis som VG. For avisen er selv en sentral del av problemet med sin skjønnmaling av islam, en skjønnmaling i utakt med folket.

VG