Islam

Sterk motstand mot islam i Norge

To av tre i Norge er skeptiske til folk med "sterk muslimsk tro". Det skulle bare mangle, og tallet burde vært høyere.

Det nøyaktige tallet er 70 prosent, fremkommer det i IMDis integreringsbarometer. En forsker, Jan-Paul Brekke, mener resultatet kan forklares med «at Norge er et sterkt sekularisert samfunn». Brekke mener også at dersom de som er skeptiske har mer kontakt med muslimer, vil man bli mindre skeptisk.

– Så er det alltid et spørsmål om de som allerede er positive, oppsøker denne typen relasjoner mer enn andre, eller om kontakt gjør at holdningene endres. Men det er uansett et kjent fenomen at kontakt gir mer åpenhet, sier han.

Vi ville tro det forholdt seg motsatt: Dess mer man lærer om islam, jo mer skeptiske blir man. Slik forholdt det seg for undertegnede. Da jeg begynte å befatte med med islam i 1992 som journalist, stod jeg kunnskapsløs og var helt åpen for å lære og forstå. Jeg hadde ingen fordommer overhodet. Det jeg skal beskyldes for er at jeg brukte noen år på å forstå hvor farlig og samfunnsødeleggende organisert islam er. Og det er nettopp her jeg mener Brekke tar feil: Jo mer islam folk opplever og observerer, dess mer skeptisk blir man.

Og det skulle bare mangle. Islam har skapt seg et enormt omdømmeproblem verden over, ikke minst i Vest-Europa og Norge.

Systematisk undergraving av friheten

Det er ingen annen religion som systematisk fører til ødeleggelse av det personlige livet med alle sine regler og påbud, pålagt de troende.

  • Det er ingen annen religion som systematisk pålegger de troende å diskriminere ikke-muslimer.
  • Det er ingen annen religion som systematisk undertrykker kvinner, homofile og minoriteter.
  • Det er ingen annen religion som produserer terrorister og «hellige krigere» på løpende bånd, ja, i et så høyt antall at sikkerhetstjenestene i Vest-Europa ikke klarer å ha full oversikt over hvem der er.
  • Det er ingen annen religion som i organisert form (moskeer og bevegelser) jobber for en klode underlagt en totalitær ideologi.
  • Det er ingen annen religion som er så påtrengende i det offentlige rommet gjennom de troendes klesplagg (og skjegg).

Så selvfølgelig er også litt over 80 prosent negative til ansiktstildekning. Det foruroligende er at hele to av tre enten er nøytrale eller positive til hijab.

Sistnevnte kan vi nok ikke minst takke NRK for, og resten av medierøkla, som knapt har gjort noe annet enn å reklamere for hijab siste om lag ti årene. Og hijaben er over hele Norge nå, etter migrasjonskrisen i 2015 og fordelingen av migranter/asylanter utover hele landet. Jeg opplevde igjen dette de siste to dagene: Den første personen jeg så i Kvinesdal var en kvinne i hijab. Det samme skjedde i Lyngdal da jeg kjørte inn mot Handelsparken senter.

Folk frykter religionskonflikter

Her er noen fakta fra barometeret:

  • 52 prosent mener at verdiene i islam ikke er forenelige med grunnleggende verdier i det norske samfunnet. Fordelingen har vært stabilt de siste 15 årene. Til sammenligning mener kun 22 prosent at verdiene i buddhismen ikke er forenelig med norske verdier.
  • Det er spesielt stor skepsis til personer med sterk muslimsk tro (70 prosent). Langt færre (34 prosent) er skeptiske til personer med moderat muslimsk tro. Samtidig er respondentene mer skeptiske til sterkt troende kristne (54 prosent) enn til personer med muslimsk tro (45 prosent) generelt.
  • 62 prosent tror at det vil bli mer konflikt mellom ulike religiøse grupper i Norge i fremtiden.
  • Over 80 prosent er negative til bruk av nikab, uavhengig av sammenheng det bæres i. To av tre er enten nøytrale eller positive til hijabbruk på gaten.

At over 60 prosent tror det blir flere religiøse konflikter i fremtiden i Norge, burde være et kraftig signal til Stortinget. Men der er det jo vedtatt handlingsplan mot muslimhat og islamofobi, så prosjektet er: oppdra folket i ren Mao-tradisjon?

Tåkeleggende konvertitt

Aftenposten bruker konvertitten Linda Noor som en hovedkilde – som vil ha me rislam i Norge. Slik får man lagt et tåkeleggende teppe over realitetene. Vi som er skeptiske til de synlig troende og islams grunnsetninger, har fordommer, er påstanden fra hun som i sin tid var moderator på Brorskapets nettside, islam.no.

– Jeg tror skepsisen bunner i sterke forestillinger om muslimer som gruppe og islam som religion. Forestillingen om at vestlige verdier og islam er motsetninger, er veldig utbredt. Folk som aldri har møtt en muslim, kan fortsatt ha sterke fordommer, sier Noor.

Ja, islam og vestlige verdier er to rake motsteninger. Dette sier jo majoriteten av folk i Norge i denne undersøkelsen også: 59 prosent mener det foreligger en fundamental kollisjon mellom islam og vårt samfunns verdier. Kun 13 prosent er uenige.

Dette handler altså ikke om uvitenhet (eller jo, de 13 prosentene) og såkalte fordommer. Derfor er kun 4 prosent i IMDis barometer positive til at barna gifter seg med muslimer. Det ville jeg også ha vært – inntil jeg eventuelt fikk bekreftet at «muslimen» ikke var noe annet enn en kulturbærende «julaften-kristen» som ikke får sammenbrudd av å se svin eller alkohol på bordet. For hvem vil inn i en bønneropene, kjønnsfascistisk klankultur der menneskeverdet måles etter stamtavlen din?

Aftenposten