Forskjellsbehandling og diskriminering

Ny professor anklages for islamofobi

Professoren i Frankrike nekter å sidestille "islamofobi" med høyreekstremisme og antisemittisme, en sammenstilling han kaller et "absurd bedrag", og blir dermed beskyldt for å være nettopp høyreekstrem og "islamofob". Selv kollegene ved eget universitet bøyer hodet i taushet.

Klaus Kinzler, født i Stuttgart, har vært professor ved Grenoble Institute of Political Studies i Frankrike i 25 år. Han er selv gift med en muslimsk kvinne. Men da Kinzler tok til orde for at det ikke kan settes likhetstegn mellom antisemittisme og «islamofobi» endte det med studentdemonstrasjoner.

Fascister i forelesningssalene våre! Avvis professor Kinzler! Islamofobi dreper, het på de store bannerne som hang på universitetet i Grenoble, melder DW.

 – Absurd bedrag

Bak demonstrasjonene står studentgruppen UNEF som er en av de eldste og viktigste studentorganisasjonene i Frankrike, men den har selv vært ute i hardt vær med blant annet beskyldninger om intern seksuell trakassering og seksuelt misbruk av medlemmer.

Selv er ikke professor Kinzler overrasket over UNEFs aksjon, da de på sosiale medier over tid har hevdet at han er både høyreekstrem og «islamofob». Kinzler mener imidlertid at rasisme og antisemittisme, som begge deler anses som kriminelle handlinger i Frankrike, ikke har noe med «islamofobi» å gjøre.

– Antisemittisme har resultert i at millioner av mennesker har dødd. Folkemord uten ende. Så er det rasisme, slaveri. Det har også ført til titalls millioner dødsfall i historien, har Kinzler sagt til Die Welt påpeker DW, hvorpå Kinzler la til:

– Men hvor er millionene av dødsfall som kan knyttes til islamofobi?

Kinzler understreker at han ikke benekter at folk med muslimsk tro kan bli diskriminert, men han avviser sammenstillingen:

 – Jeg nekter bare å sette dette på samme nivå. Jeg synes det er et absurd bedrag.

Kinzler mener også at påstandene om «islamofobi» fra UNEF er en form for politisk aktivisme i en akademisk forkledning. Hans sorg med det som skjer er at kollegene på universitetet tar avstand fra han – og det uten å snakke med han.

Feilslått integrering

Foranledning til studentenes aggresjon mot professoren er en e-postdiskusjon på universitet, der både studenter og ansatte deltok, om et planlagt seminar om rasisme og antisemittisme. Spørsmålet om islamofobi burde inngå som ett av temaene ble da lansert. Det frarådet Kinzler, noe som resulterte i at han ble ekskludert fra diskusjonen. Da en annen professor uttrykte enighet med Kinzlers vurderinger, resulterte det i at UNEF målrettet en kampanje også mot han.

Den tyske historikeren og forfatteren Philipp Blom mener diskusjonene i Frankrikes om islamofobi er en refleksjon av sosiale spørsmål knyttet til landets posisjon som en tidligere kolonimakt, hvor det hersker sterke påstander om «funksjonell rasisme», skriver DW.

Integreringen av innvandrere fra Nord-Afrika har totalt feilet, sier Blom til DW, som viser til at i en rekke forsteder i utkanten av Paris, de såkalte «banlieues», er det som om du ikke er i Frankrike. «Du får heller ikke de samme mulighetene som alle andre», legger Blom til. Mange her opplever marginalisering og ydmykelse, og en hel generasjon er blitt myndig i miljøer der småkriminelle og radikale islamister kjemper om dominans. «Jeg kan forstå at dette skaper sinne, inkludert drapssinn», sier Blom.

Blom er imidlertid klar på at dette ikke er et enestående fransk problem, men at den fremførte opplevelsen av ydmykelse har en enorm «politisk styrke».

Ikke «pro-islamsk» nok

Statsviter Claus Leggewie er enig med Kinzler at man står overfor politiske aktivister, og at disse aktivistene ikke kjemper mot de mektige, eliten, høyreekstreme eller de virkelige fascistene, men mot mennesker som har synspunkter som ikke anses å være «være pro-islamske nok».

Leggewie beskriver saken som om å «kansellere» bestemte personer, få dem til å tie og «forby ideer og diskusjoner» (såkalt cancel culture).

Ifølge Leggewie er sosiale medier blitt ekkokammeret til slike «sosiale identitetsgrupper», som i økende grad gjør sitt for å ekskludere mennesker med andre ideer enn dem selv. Ved å iscenesette kontroverser på nettet får de også raskt medieoppmerksomhet.

– Dette er akkurat det som har skjedd i Grenoble (universitetet, red.) og i utgangspunktet også med Samuel Paty – som i hans tilfelle var dødelig, sier Leggewie.

Frankrikes innenriksminister for statsborgerskap, Marlene Schiappa, reagerte sterkt på det som foregår på Grenoble Institute of Political Studies, for øvrig universitetet hvor hun selv har fått anerkjent sin bachelorgrad.

Etter halshuggingen av læreren Samuel Paty er den nåværende hatkampanjen mot professorene «en spesielt motbydelig handling», har Schiappa uttalt i et TV-intervju ifølge DW. Hun var heller ikke nådig med studentorganisasjonen UNEF, som hun mener har «satt livet til professorene i livsfare».

Utvilsomt har islamister strategi med at «muslimer er de nye jødene» og såkalt «islamofobi» fått stadig sterkere politisk grep om Vest-Europa. Dette gjelder ikke minst i Norge. I svært liten grad står politikerne imot, og nå har altså også akademikere fått den store skjelven. De etablerte mediene på sin side har rotet seg bort for lenge siden. Til sammen er dette en livsfarlig cocktail – som vi også vet kan være dødelig. Men det ser ut som om den eneste utviklingen vi har i vente i nærmeste fremtid, er å bivåne hvem de neste i «islamofobi-klubben» blir.