Forskjellsbehandling og diskriminering

Hvis Norge innfører vaksinepass blir somalierne blant de første som får reise

Myndighetene har iverksatt geografisk skjevfordeling av koronavaksine, slik at de innvandrertette bydelene i Oslo prioriteres. Dersom Norge innfører vaksinepass, vil dermed de gruppene som i høyest grad ignorerer råd om smittevern, være blant de første som kan reise karantenefritt.

En geografisk skjevfordeling til områder med høyt smittetrykk over tid kan sannsynligvis kan gi netto helsegevinster i form av færre infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall nasjonalt, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste anbefaling om vaksinestrategien, og helseminister Bent Høie (H) lot seg ikke be to ganger før han implementerte strategien.

– Dette gjelder bydelen Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, sa Høie på en pressekonferanse tirsdag.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) var ikke sen med å uttrykke glede.

– Jeg er er glad for at de nå anerkjenner at smittetrykket har betydning for tildeling selv om dette er veldig beskjedent. Det er del av en delprosess og Folkehelseinstituttet kommer tilbake til mer senere, sa Johansen til VG.

Dermed fikk undertegnede rett. Allerede i oktober 2020 skrev jeg saken Somaliere kommer foran i vaksinekøen. Saken ble stemplet som «helt feil» av MSM-eide Faktisk.no. Dette er argumentene fra saken, og det er bare å oppfordre alle til å finne «feilene».

De med aller høyest risiko for å bli koronasmittet, er folk som ignorerer alle regler og anbefalinger om smittevern. Den gruppen som klart skiller seg ut, er innvandrere fra ulike muslimske land. Mens somaliere i sommer hadde desidert høyest forekomst av smitte, er det nå pakistanere som befinner seg på smittetoppen.

Dermed kan vi med sikkerhet vite at de muslimske miljøene kommer foran den jevne nordmann i vaksinekøen. Det er logisk og også hensiktsmessig, da det er i disse miljøene smitten spres mest, men det må være lov å stille spørsmål ved hvorvidt det er etisk riktig å «belønne» mennesker som bevisst unnlater å følge myndighetenes råd om smittevern.

Det er altså stikk i strid med hva Faktisk.no hevdet i sin «faktasjekk», det var helt korrekt.

Ny problemstilling

Med somaliere og pakistanere på prioriterte lister, oppstår en ny problemstilling, eller et nytt paradoks om du vil. For dersom Norge følger etter blant annet Sverige, Danmark og Island og innfører vaksinepass, vil de menneskene som gjennom hele pandemiperioden har unnlatt å følge smittevernanbefalinger, være blant de første som får reise fritt over landegrensene uten å måtte sitte i karantene. Det blir sikkert noe å tygge på for ikke minst våre eldre, som knapt har beveget seg utenfor døra og som heller ikke har hatt særlig besøk, ikke engang av egen familie. De unge som har vært nødt til å gi avkall på sitt sosiale liv, er sikkert like blid.

Norske myndigheter har foreløpig ikke tatt stilling til vaksinepass, opplyste statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helsedepartementet til NTB i februar.

– Det jobbes med å lage en felles mal for hva som skal inn i dette sertifikatet. Det vil bli opp til hvert enkelt land å vurdere hvordan et slikt sertifikat kan brukes. Det har ikke Norge tatt stilling til, men vi følger med på arbeidet, sa Bjerke, som også bekreftet at vaksinesertifikat er til diskusjon i EU og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Om vaksinepassene kommer, vites altså ikke. Det som derimot vites, er at de nå prioriterte bydelene i Oslo har høyt smittetrykk grunnet høye andeler innvandrere i befolkningene, med somaliere og pakistanere både på smittetoppen og på toppen av antall sykehusinnleggelser.

Hva Faktisk.no kan finne av feil i resonnementet om at de samme somalierne og pakistanerne som inngår i de vaksineprioriterte gruppene vil bli de samme som tidlig vil kunne dra nytte av eventuelle vaksinepass, vites heller ikke. Ordene «pakistanere» og «somaliere» er selvsagt fremdeles ikke nevnt i FHIs anbefalinger eller regjeringens strategivalg, men folk klarer faktisk å resonnere selv.

Den første prioriterte gruppen, de aller eldste på sykehjemmene, skal neppe på noen annen reise enn siste reis, så da gjenstår logisk nok neste prioriterte gruppe. Og at somaliere og pakistanere liker å reise, er det liten tvil om.

Reiser til landene de flyktet fra

SSB-rapporten «Levekår blant innvandrere i Norge» viser at andelen innvandrere som de siste fem årene har besøkt landet de opprinnelig kommer fra, har økt for de fleste land. Pakistanere er blant de aller mest reiseglade, hele 96 prosent oppgir å ha reist tilbake til Pakistan, oftest på ferie.

For somaliere er andelen av respondentene som svarer at de har vært tilbake i landet de flyktet fra 24 prosent. At tallet ikke er høyere kan forklares av blant annet botid i Norge, skriver SSB.

Men det mest overraskende er kanskje hvor lenge de oppholder seg i hjemlandene sine. Over 70 prosent av somalierne som reiser hjem til Somalia, blir der i fire uker eller mer av gangen. Tilsvarende ligger pakistanere også i toppen av listen over lange ferieopphold i hjemlandet.

Tirsdag skrev HRS om det samme fenomenet, i saken Årlig trøstetur til opprinnelseslandet.

Urettferdige prioriteringer

Fra og med i går er det implementert geografisk skjevfordeling av vaksinene som er tilgjengelige i Norge. Nordmenn som har forholdt seg samvittighetsfullt til smittevernanbefalinger må i stor grad vente lenge fremdeles, og dersom vaksinepass innføres, vil det oppstå fortsatt venting for de samme nordmennene. Foreløpig er det lenge til alle blir tilbudt en koronavaksine selv om de ønsker å ta den, og enkelte kan uansett ikke ta den av helsemessige årsaker.

På samme måte som det måtte være lov å stille spørsmål ved hvorvidt det er etisk riktig å «belønne» mennesker som bevisst unnlater å følge myndighetenes råd om smittevern, må det samme etikkspørsmålet stilles ved vurdering av vaksinepass. Det finnes grenser for hvor skjevfordelt nordmenn som følger smittevernsrådene skal bli under denne pandemien. Det er faktisk «helt feil».