Innvandring

Frykter Biden vil utløse en ny enorm innvandringskrise

President Joe Biden er opptatt av å vise at han er alt annet enn Donald Trump, derfor vil totalrenovere USAs innvandringspolitikk. Lekkede dokumenter fra Biden-administrasjonen advarer mot en kommende katastrofe. 

USAs president Joe Biden kan snart stå overfor den største innvandringskrisen på mange tiår, ja, av et omfang som kan bli altoverskyggende i hans presidentskap. Det advarer Bidens egne partifeller om, ifølge Berlingske.

Ikke minst har Biden har beordret full stans i eks-president Donald Trumps grensemur, og gjort det klart at ingen asylsøkere skal være nødt til å oppholde seg i «skitne teltleire» i Mexico. Innvandringspolitikken til USA skal nå være mer «innvandringsvennlig», som Biden uttrykker det. Han har heller ikke poengtert at USA skal ha streng grensekontroll som følge av Covid-19.

Dermed er signalene sendt – og mottakerne lar seg ikke be to ganger.

Rekordår

I januar stoppet amerikansk grensepoliti mer enn 78.000 migranter som prøvde å ta seg ulovlig inn i USA. I januar i fjor var antallet 58.000.

Tallene for februar er enda ikke klare, men dokumenter fra Department of Health and Human Services som axios.com har fått tak i, avdekker at antallet stiger uke for uke. Dette gjelder ikke minst antallet barn/unge.

I månedsskiftet januar/februar var det gjennomsnittlig 203 såkalte enslige mindreårige asylsøkere (EMA) per uke, i månedsskiftet februar/mars var gjennomsnittlig antall EMA per dag på 321, altså godt over 2.000 i uka. Det betyr i så fall at ankomstene for 2021 kan bli skyhøye, da det erfaringsmessig kommer flere i siste enn i første halvår.

Prognoser tilsier at 2021 kan bli et rekordår med en økning på 50 prosent, som igjen truer ankomstsystemet med kollaps.

Sterkt press

Bølgen av migranter skal ha startet å bevege seg mot grensen allerede i oktober 2020. I perioden oktober 2020 – januar 2021 skal grensepolitiet ha avvist over 300.000 personer, en økning på 79 prosent i forhold til samme periode året før.

Ifølge Los Angeles Times, som selv er tilstede i Mexico, er moteller og andre boenheter overbooket langs migrantruten i Mexico. Menneskesmuglere driver skytteltrafikk i overfylte kjøretøy. Dagen etter at en SUV fullpakket med migranter kolliderte, og 13 migranter omkom, stoppet politiet i California en lastebil med over 200 mennesker fra Sentral-Amerika som hadde tatt seg ulovlig over grensa. Rundt 50 av dem som var klemt sammen i lasterommet, var EMA. I tillegg var det i underkant av 80 andre barn. Samtlige av de 200 forventes å bli deportert tilbake til hjemlandene Guatemala, Honduras og El Salvador. For øvrig returneres illegale migranter etter de samme reglene som gjaldt under Trump.

Meksikansk politi finner også mennesker som er forlatt av menneskesmuglere på ruten. Men menneskesmuglerne tjener for tiden store penger på folks håp.

Forventer hyggelig mottakelse

Alberto Cabezas, talsperson for FN-organet IOM i Mexico, prøver å formidle at grensen til USA er stengt og at det er en pågående pandemi. Men for døve ører. Ryktene om Bidens «innvandrervennlighet» har spredt seg som ild i tørt gress, og migrantene forventer en vennlig mottakelse. Til Los Angeles Times sier César Moscada (38), som er honduransk statsborger, at han og familien, kone, sønn (17) og datter (8), har hatt en strevsom grense, men de tror USA vil gi dem en mulighet og at Biden ikke vil splitte familier. Det ryktes også at det er enklere for barn og unge å bli tatt imot.

Nettopp EMA er blitt en av hodepinene for Biden. Når Trumps restriktive regler ikke lengre skal gjelde, blir EMA i myndighetens varetekt samtidig som myndighetene prøver å finne familiemedlemmer eller vertsfamilier i USA. Men det tar tid. Allerede nå skal det mangle rundt 20.000 sengeplasser og fasilitetene er under sterkt press. Dermed har Biden-administrasjonen måtte ta i bruk noen av de samme metodene som de sterkt kritiserte Trump for. Blant annet er noen av det demokratene omtalte som «fangeleirer» gjenåpnet. På sentrene blir også EMA holdt tilbake i mer enn 72 timer, noe Biden lovte skulle ta slutt hvis han fikk makta.

Kritikk – og nye planer

Det var åpenbart enklere for Biden å kritisere Trump-administrasjonen enn å finne løsninger selv. Og kritikken kommer fra både venstre- og høyresiden.

Venstresiden tar til orde for at Biden har forrådt sine løfter om å ta et oppgjør med Trumps «inhumane metoder». Høyrefløyen på sin side beskylder Biden for å virke som en magnet på migranter.

«Grensekrigen kommer ikke, den er her allerede», skriver Washington Times.

Ikke minst kommer kritikken fra delstater som grenser til Mexico. Vicente Gonzalez fra Texas, medlem av Representantenes Hus for Demokratene, sier at Bidens planer om å la asylsøkere bli i USA mens deres sak behandles, sender en klar beskjed ned gjennom Sentral-Amerika om at man bare kan møte opp ved grensen. Snart vil der stå «tusenvis» av mennesker, frykter han.

– Det vil være en katastrofe for vårt parti, vårt land, vår region og for mitt distrikt midt under en pandemi, sier Gonzalez til Newsweek.

Utviklingen lover ikke godt for Bidens planer. Han har lansert at han vil komme med et lovforslag som anses som en av de største reformer på årtier av USAs innvandringspolitikk. Hovedpunktene er:

  • 11 millioner illegale innvandrere i USA skal kunne få en enklere vei til statsborgerskap
  • Familiegjenforening skal bli enklere
  • Ventetiden på saksbehandlingen skal reduseres betydelig

Hvis det skulle vise seg at «grensekrigen» allerede er i gang og at systemet kollapser, har Biden ikke bare et forklaringsproblem, men han må antakelig vinke farvel til sine liberaliseringsplaner. Så spørs det hvordan velgerne vil reagere.