Fundamentalisme

Brexit hindrer innreise av ekstremistiske imamer til Danmark

Tre ekstremistiske britiske imamer har fått innreiseforbud til Danmark. Forbudet er en direkte konsekvens av Storbritannias avskjed med EU.

Danmark innførte en liste over såkalte hatimamer med innreiseforbud allerede i 2016, men på grunn av reisefrihet mellom land innen EU, har landet ikke før nå kunnet forby Abdulkadir Ali Ambe, Urutajirinere Fombo og Haitham al-Haddad innreise. Innreiseforbudet mot de tre hatimamene er en direkte konsekvens av Brexit, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge avisen er Ambe, Fombo og al-Haddad også nevnt i rapporter om ekstremisme i Storbritannia. Sistnevnte blir for eksempel nevnt i en regjeringsrapport fra 2020 om hatytringer. Blant annet skal han ha uttalt at frafalne muslimers «forræderi» i ytterste konsekvens kan straffes med døden.

Det er for tiden 19 personer på listen over hatimamer som har fått innreiseforbud til Danmark i to år. Brudd på forbudet kan straffes med bøter eller, i ytterste konsekvens, fengsel i opptil tre år. Folk som hjelper hatimamer på listen å reise til Danmark, kan også straffes, melder avisen.

Aktive i Danmark tidligere

Haitham al-Haddad har tidligere holdt tordentaler i moskeer i Danmark. I både 2013 og 2015 skal han ha uttrykt et voldsomt hat mot jøder og homofile.

 – Han er veldig polemisk overfor jøder, som han sier om helt forferdelige ting om, og så er han eksplisitt imot homofili, sier førsteamanuensis og islamforsker ved Universitetet i København, Niels Valdemar Vinding, til Jyllands-Posten.

Også de to andre hatimamene som nå har fått innreiseforbud, har tidligere avlagt danske moskeer besøk. Urutajirinere Fombo tilhører Hizb ut-Tahrir, som er kjent for sin motstand mot demokrati og oppfordring til drap på jøder, ifølge Vinding.

Islamkritikeren sier videre til Jyllands-Posten at han er noe mer usikker på hvorvidt Abdulkadir Ali Ambe lever opp til definisjonen av hatpredikanter, som ifølge dansk lov er religiøse forkynnere fra utlandet som «har vist atferd som gir grunn til å tro at utlendingen vil utgjøre en trussel mot offentlig orden ved innreise». Ambe er en ledende imam i en krets av islamske lærde i Storbritannia, skriver avisen.

En god dag

Lederen for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, er glad for at Brexit nå forhindrer imamer med ekstreme holdninger i å reise fra Storbritannia til Danmark.

«Dansk Folkeparti står bak lovgivningen som hindrer hatpredikanter i å reise inn i Danmark, og derved forhindrer ytterligere islamisering av danske muslimer. Det er en god dag i dag», skrev Skaarup på Twitter i en kommentar til Jyllands-Postens artikkel om de britiske hatpredikantene.