Innvandring

Rekordhøyt antall nye norske statsborgerskap – somaliere på topp med 3.000

Nye tall fra Utlendingsdirektoratet viser at 6.300 flere innvandrere enn året før fikk norsk statsborgerskap i 2020. På toppen av listen finner vi somaliere. I 2020 fikk 3.000 somaliere innvilget norsk statsborgerskap.

Det er som forventet innvandrere fra Asia og Afrika som utgjør brorparten av de nye norske statsborgerne. Nesten 19.500 utlendinger fikk norsk statsborgerskap i 2020. Det er 6.300 flere enn året før.

Utlendingsdirektoratets (UDI) tall viser at det er somaliske borgere som topper fjorårets liste med 3.000 innvilgede statsborgerskap. Deretter følger eritreiske borgere med 2.700 innvilgelser.

Som hovedregel må man ha hatt sju års lovlig opphold i Norge før man kan søke om norsk statsborgerskap. Av de somaliske søknadene er 92 prosent innvilget. Årsakene til at åtte prosent fikk avslag kan være blant annet at søkerne kan være dømt for straffbare handlinger.

Ser man på SSBs tall over innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn, viser tallene en stadig økning, der antallet innvandrere med bakgrunn fra Asia og Afrika til sammen utgjør omtrent like mange som andelen innvandrere og norskfødte med innvandringsbakgrunn fra Europa.

Den fjerde største gruppen innvandrere består av nettopp somaliere, og teller 28.800 personer i 2018. Somalierne er derimot høyere representert når det gjelder fruktbarhet, og den samme statistikken viser at den nest største gruppen norskfødte barn av innvandrere har foreldre fra Somalia. Det gjelder 13.700 personer, som er nesten 900 flere enn året før.

Innvandrere med somalisk bakgrunn bosetter seg i all hovedsak i sentrale områder, og Oslo Kommune angir – også i 2018-tall – at hele 15.608 personer med somalisk bakgrunn er bosatt i Oslo.