Den kulturelle revolusjonen

Enda en tilskuddsordning mot nordmenns rasisme og hatefulle ytringer

En ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer ble lansert mandag. Ordningen er på 8 millioner kroner i 2021. Regjeringen ser seg ikke mett på å insinuere at nordmenn er iboende rasistiske. Det er på tide med en tilskuddsordning for å fremme noe helt annet.

Det er kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) som i en pressemelding mandag presiserte hva den nye tilskuddsordningen skal brukes til.

Tilskuddsordningen er et tiltak i Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer , men henger også tett sammen med innsatsen i regjeringens Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020–2023  og Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer.

– Rasisme og diskriminering er demokratiske utfordringer som hindrer mange mennesker fra å delta, bli hørt og bruke sine ressurser i samfunnet på lik linje med andre.

– Mange vegrer seg for å delta i den offentlige debatten fordi de blir møtt med hetsende og sjikanerende ytringer. Når viktige stemmer stilner, er det et tap for demokratiet og en trussel mot ytringsfriheten, understreker kultur- og likestillingsministeren.

Ønske om kritisk raseteori?

Å motarbeide rasisme og diskriminering er den norske staten allerede svært opptatt av. Ingen har ønske om at samfunnet skal være rasistisk. Men samtidig må det være lov å undres over regjeringens monomane påstander om at samfunnet er så rasistisk at det til stadighet er nødvendig med nye handlingsplaner og tilskuddsordninger. Påstanden minner ikke så lite om kritisk raseteori, som hevder at loven og juridiske institusjoner er iboende rasistiske, og at hudfarge, i stedet for å være biologisk og naturlig, er et sosialt konstruert konsept som brukes av hvite mennesker for å fremme sine økonomiske og politiske interesser på bekostning av folk med mørkere hud.

Norge er ett av de aller minst rasistiske landene i verden. Blant de mest rasistiske landene i verden finner man tvert i mot mange muslimske land – samtidig som muslimene er en gruppe den norske staten hevder nordmenn er særskilt rasistiske mot.

Tilskuddsordningen Raja presenterer mandag skal gis til såkalte frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn og kommuner (alle stort sett fullfinansiert av det offentlige) og skal «bidra til å øke kunnskap og kompetanse i befolkningen for å forebygge rasisme og diskriminering, samt utvikle metoder for å fremme mangfold og dialog».

Er det kunnskap om kritisk raseteori som skal formidles for alle disse millionene? Trenger vi enda flere skattefinansierte påstander om hvor rasistiske vi er?

Behov for fokus på resiliens

Når Raja i samme åndedrag hevder at viktige stemmer stilner av frykt for å bli møtt av sjikanerende ytringer, så stemmer det, men det er ikke et fenomen som rammer rasistisk, det er et fenomen som kan ramme enhver som ytrer seg offentlig, uavhengig av hudfarge.

I en verden der saker deles i sosiale medier er det et faktum at nettrollene har glade dager. Men nettrollene kommer i alle farger, og rasisme er like mye en skjemmende merkelapp som det er et reelt fenomen. Er det et tap for demokratiet og en trussel mot ytringsfriheten at folk oppfører seg uforskammet bak tastaturene sine? Er det dette Raja vil til livs, eller er det nok et tilskudd til arbeidet for at noen grupper skal tåle mindre enn andre?

Det hadde vært fint om regjeringen kunne iverksette både handlingsplaner og tilskuddsordninger til arbeid for to forhold som er i like stor klemme som ytringsfriheten er:

  • At vi dømmer mennesker utelukkende etter hva de ytrer og hvordan de handler. Hat, som frykt, har ingen hudfarge og er ikke en medfødt komponent hos hvite. Det er umoralsk å dømme ethvert menneske basert på hudfargen. Likebehandling er et grunnleggende prinsipp i rettsstaten og bør ikke endres eller forskyves ved å tilskrive majoritetsbefolkningen spesifikke kjennetegn, slik som rasisme.
  • Å fokusere på resiliens: menneskets medfødte psykologiske motstandskraft som gjør at man beholder psykisk styrke og helse til tross for stress. Resiliens er regelen, ikke unntaket, og til tross for at det er politisk korrekt å anta at mennesker er medfødt sårbare, er dette ikke tilfelle. Sårbarheten er i stor grad tillært – fokuser derfor på reelle debattanter i stedet for uhøflige idioter i kommentarfeltene. Ord er ord, de dør du ikke av.

Å fortsette dette tilsynelatende umettelige kjøret mot «norsk rasisme» vil resultere i ytterligere hat og et mer splittet, fordomsfullt samfunn. Rajas åtte millioner burde gått til noe mer fornuftig.