Islam

Regjeringen med nytt angrep på nordmenns «muslimfiendtlighet»

Norske muslimer skal jobbe sammen med regjeringen i et eget forum mot angivelige muslimhat og -fiendtlighet. Hvor lenge orker nordmenn å bli behandlet som avskum basert på et vrengebilde av virkeligheten? For er det noe nordmenn ikke er, så er det et hatefullt folkeferd. Vi er tvert imot strengt oppdratt i likeverd - uansett bakgrunn. Vi kjenner dertil godt til hvordan det står motsatt til i visse andre grupper.

Nylig hadde dette nye forumet sitt første møte med fire statsråder, Monica Mæland (H), Guri Melby (V), Abid Raja (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Bakgrunnen er selvsagt regjeringens handlingsplan mot hat og diskriminering av muslimer. Det er visstnok så mange muslimer som føler seg utrygge grunnet økende høyreekstremisme, blant annet det mislykkede terrorangrepet på Jamaat-moskeen i Bærum. Dette er i det minste hovedforklaringer på hvorfor Norge angivelig trenger en egen handlingsplan for å oppdra oss nordmenn (og andre ikke-muslimer) til å bli fylt av kjærlighet overfor islam, uansett hvordan islam ter seg. Det er i alle fall dette som er signalet.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja peker på at fiendtlighet og negative holdninger til muslimer er et reelt og økende problem i Norge, og at det må tas på alvor.

– Målet er at representanter for regjeringen og den muslimske befolkningen skal møtes jevnlig for å orientere hverandre om muslimers situasjon i Norge, særlig når det gjelder diskriminering, rasisme og ekstremisme, sier han.

Muslimers opplevelser

Forumet består av ni organisasjoner og trossamfunn. I NTB-melding sies det videre: Noen av temaene som ble snakket om på møtet, var muslimers opplevelser i kjølvannet av terrorangrep i Frankrike og i forbindelse med karikaturstriden i høst.

Man tror knapt sine egne øyner. For den terroren i Frankrike var blant annet at læreren Samuel Paty ble drept og fikk hodet skåret av – han hadde vist elevene sine karikaturer av Muhammed i undervisning om ytringsfrihet – og nedslaktningene av tre personer i Notre Dame-kirken i Nice. Utført av islamister.

Og dette barbariet skal vris til at «muslimers opplevelser» skal diskuteres?

Ja, la oss snakke om alt dette reelle hatet i det nye Norge og Europa – som er et resultat av at folk fra islambeltet med diktatur, æres- og klankonflikter, massiv religiøs undertrykkelse, massiv korrupsjon, massiv kvinneundertrykking, og der lovløshet og vold råder, innvandret hit. De «rømte» fra alt dette, og for mange av dem tok med seg det samme i bagasjen.

Man vil ikke vite?

Spør eksempelvis franske Mila (nå 17) hvordan hun opplever å motta daglig i snitt over 130 hat- og trusselmeldinger, i løpet av ett år totalt rundt 50.000, etter å ha satt det islamske skapet på plass. Hvordan tror dette forumet at Mila opplever å måtte leve i en bunker – kanskje for resten av livet? Og truslene kommer fra hvem da? Kristne, hinduer, sikher, katolikker?

Hvordan tror forumet at de tusener av britiske jenter som gjennom årene som har blitt torturert, mishandlet på alle mulig vis og massevoldtatt, typisk av innvandrede pakistanere, opplever det de har blitt utsatt for?

Hva med alle svenske jenter, endog barn, som gjennom årene er blitt voldtatt, typisk av personer fra islambeltet? Hvordan opplever de det, tro?

Hva med guttene på kirkegården i Solna som ble så sterkt mishandlet, inkludert voldtatt, gjennom en hel natt, at de trodde de ville bli drept? De følte de dusjet i blod – sitt eget blod. Hvordan opplevde de dette, mon tro? Skal dere heller spørre overgriperne, to menn fra Iran og Tunis, hvordan de opplevde dette?

Spør Lars Hedegaard, Lars Vilks og Kurt Westergaard hvordan de opplever det å bli frihetsberøvet resten av livet fordi de benyttet seg av den lovfestede retten til frie ytringer i Det Nye Skandinavia?

Spør kvinnen i Danmark som måtte signerer en avskyelig skilsmissekontrakt, utformet av en imam, hvordan opplevde hun å få sitt menneskeverd så til de grader tilsølt?

Spør alle de muslimske jentene og kvinnene i Norge som er tvunget inn i religiøs bekledning, som tvinges til ektesengen, som voldtas av en mann de for alt i verden så gjerne skulle unnsluppet å bli gift med?

Spør den innfødte befolkningen om deres opplevelse av trygghet, eller mangel på trygghet, etter at alle koranklossene dukket opp i det offentlige rommet?

Listen er skammelig lang – og der ligger hunden begravet. Det hele munner ut i at det er islam som skal beskyttes for enhver pris, endog ved å snu verden opp ned på denne måten og gjøre muslimer til ofre for ikke-muslimer.

Sviktet av venstresiden

Den franske journalisten og menneskerettighetsforkjemperen, Zineb El Rhazoui, legger først og fremst skylden for islams kraftige spredning i Frankrike og Vest-Europa på deler av den politiske eliten og dens samarbeid med moskeene og imamene. Grunnen er selvsagt at de ønsker å få muslimenes stemme ved neste valg. Ingen er bedre enn imamene til å gi sine trosfeller beskjed om hvilke politikere som vil tjene muslimene best og som de derfor bør stemme på.

El Rhazoui legger særlig ansvaret på den radikale venstresiden som tradisjonelt var ateister, men som har gått over til å bli muslimenes ivrige talerør.

De samme som for noen tiår siden sammenlignet islam med fascisme, anser i dag muslimene som «ofre» og som det nye proletariatet, mener El Rhazoui. De har gjort hijab til et frihetssymbol, innføring av bønnerom som motstandskamp mot undertrykking og terror – som en konsekvens av kapitalismens og Vestens kriminelle handlinger. De samme holdningene finner man i den utvidede venstresiden helt inn i Høyre.

Aktiv hjelp

Så hvem sitter i det nye forumet til Regjeringen Solberg? Ikke overraskende Islamsk Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk (MD), begge skal bidra til fred og sameksistens i Norge – for den som tror på det. Fred og sameksistens oppnås kun ved at islam får mer plass i Norge, det er nok heller visjonen. MDs styreleder er eksempelvis Arshad Jamil fra Islamic Cultural Centre, en ren Maududi-moské. Minotenk er presentert ved Linda Noor, konvertitten som i flere år samarbeidet med Brorskapets moské, Rabitamoskeen, og deres nettside islam.no, der terroristen Hassan Abdi Dhuhulow fra Larvik og Somalia postet 2.500 innlegg, blant annet hyllest av den USA-drepte terroristen Anwar al-Awlaki. Så Noor vet sannsynligvis også masse om hat – som går en viss vei.

Antirasistisk Senter, Hikmah-huset, MiRA (Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn), Salam, 10. august-stiftelsen (stiftet etter Manshaus angrep på moskeen i Bærum), og Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge, er de andre medlemmene av forumet.

Dette er altså et forum som står 100 prosent på linjen til handlingsplanen.

Det politiserte monstrøse islam skal altså ikke få motstand fra politisk ledelse i Norge. Det er tvert om motsatt. Islam skal aktivt hjelpes frem – akkurat som franskmarokkanske El Rhazoui sier det.

Satt i system

Tankene går også til skolene i et land som Pakistan, der barna systematisk læres opp i hat mot ikke-muslimer (se s. 55 og videre her). Systematisk fra barnsben av. Forholdene er de samme i dagens skole som det var da HRS besøkte pakistanske skoler i 2004,

Så hva tror man barna med denne landbakgrunnen i Norge lærer i hjemmet og på koranskoler?

Det samme som statsråd Raja selv har forklart:

La meg starte med egne demoner: Helt frem til jeg startet på universitetet, og langt inn i mine studier, hadde jeg sterkt misnøye, til dels hat, knyttet til amerikanere, jøder, indere og homofile. Hvorfor? Ikke fordi jeg selv hadde noen dårlige erfaringer med disse gruppene. Jeg kjente knapt en eneste amerikaner, jøde, inder eller homofil. Men jeg hadde likevel antipatier mot disse. Dette fordi det er slik oppveksten til muslimske gutter flest er.

(…)

Som barn får vi gutter innprentet at om noen krenker din profet, så er den personen fritt vilt. Han skal kunne tas, slås, skytes, drepes.

Sett dette opp mot den strenge oppdragelsen vi har i norsk skole i likeverd og humanisme. Eller kanskje mer riktig: den vi hadde. Nå tiltar volden mer og mer i skolene, både blant elever og mot lærere, der Oslo øst er spesielt utsatt.

Jeg anser at handlingsplanen mot hat og diskriminering mot muslimer er en dekkoperasjon: beskytt islam, og dekke over hvem som i stort monn aktivt hater og diskriminerer.