Fundamentalisme

Krever svar: Kontrolleres penger som sendes fra diktatur til norske moskeer?

FrPs Christian Tybring-Gjedde krever svar fra Regjeringen: Har Regjeringen kontroll på alle millioner av kroner som sendes fra Midtøsten til moskeer i Norge?

I april i fjor fikk Norge en ny trossamfunnslov. Denne loven ble ikke minst presset frem gjennom Granavolden-plattformen under tittelen Kirke, tro og livssyn:

  • Forplikte tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd til å opplyse om bidrag fra utlandet over en viss størrelse og basert på dette vurdere ytterligere reguleringer, herunder krav om gjensidighet mellom landene.
  • Trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn som oppfordrer til brudd på norsk straffelov eller mottar støtte fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet (mine uthevinger).

Erna Solberg gikk med dette til fullt angrep på moskeene i Norge.

Resultatet var en ny tekst i trossamfunnsloven, der det heter at norske trossamfunn som tar imot finansiering fra land uten trosfrihet», som Saudi-Arabia, Qatar, Emiratene, Iran og Kuwait – kan miste statsstøtten.

«Tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd.»

Loven trer i kraft 1. januar 2021.

Vil vite om Regjeringen har kontroll

Christian Tybring-Gjedde vil til bunns i pengestrømmen fra Midtøsten til norske moskeer. Han har derfor i dag utfordret statsråden med ansvar for trossamfunnsloven, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), i et skriftlig spørsmål i Stortinget:

Hva vil regjeringen gjøre for å kontrollere pengeoverføringer fra autoritære stater til trossamfunn i Norge, og er Valutaregisteret et redskap som regjeringen vil benytte?

Tybring-Gjedde lener seg på Dagbladets avsløring av moskeenes regnskap og fortsetter slik: «… totalt 16 av drøye 200 trossamfunn har mottatt støtte fra land uten trosfrihet, herunder Saudi-Arabia. I flere tilfeller er denne støtten holdt utenfor regnskapene de leverer inn til fylkesmannen. I en artikkel publisert i Dagbladet 11. november 2020 kom det frem at norske myndigheter nesten ikke har ført tilsyn med trossamfunn de siste årene.»

Tall fra regnskap til moskeer i Norge de siste ti årene viser at millioner av kroner er gått direkte til moskeer og dets stiftelser i Norge. Den mest kjente er Amanastiftelsen til Brorskapet ved Det islamske forbundets Rabitamoskeen, som nå eier moskeer og tomter i Oslo, Drammen, Skien, Sandefjord, Tønsberg, Larvik og Alta.

Nesten to milliarder kroner

Dagbladet hentet også ganske nylig ut tall hos Valutaregisteret, som ligger under Skatteetaten, over penger som sendes til Norge fra disse landene til privatpersoner her. Det er første gang slike tall er blitt offentliggjort:

  • Det er overført drøyt 331 millioner kroner fra Saudi-Arabia til bankkontoer tilhørende norske privatpersoner de siste fem åra. I tillegg er det overført drøyt 14 millioner med overføringstjenester som Western Union og Forex.
  • Fra Qatar er det overført over 289 millioner til norske bankkontoer, pluss fem millioner med pengeoverføringstjenester. Fra De forente arabiske emirater er tallet hele 1,3 milliarder over bank til privatpersoner, pluss 20 millioner med Western Union og liknende. Medregnet i tallene er imidlertid også overføring til slektninger, betaling for varer og tjenester og ikke minst overføringer fra norske gjestearbeidere i landene.
  • Det største enkeltbeløpet overført fra Saudi-Arabia til en norsk privatperson, er på nesten 30 millioner kroner.
  • Drøyt 6,7 millioner ble overført fra bankkontoer i Norge til Iran i 2015 – selv om regimet var underlagt strenge økonomiske sanksjoner.
  • Totalt er det fra Saudi-Arabia, Qatar, Iran, Kuwait og Emiratene innført nesten to milliarder kroner av privatpersoner fra 2015 til våren 2020.

30 millioner kroner til en privatperson. Fikk vedkommende politiet på døra?

Hvem sender disse pengene, og hvilke privatpersoner tar imot dem på sine bankkonto her i landet? Sendes disse pengene videre igjen fra privatpersoner til moskeer i Norge? Dette burde også Regjeringen Solberg granske snarest mulig. Som Tybring-Gjedde slår det fast: «… Norge har liten kontroll på pengestrømmer fra givere i autoritære stater til trossamfunn i Norge.» Han kunne ha lagt til at det samme gjelder penger som sendes til privatpersoner.