HRS i media

Faktisk.no er sannhetens konkursbo

Nå kommer det anbefalinger om at ikke-vestlige må prioriteres i køen for å få koronavaksine. Dette ble jeg "dømt" for av Faktisk.no for å si i november. Men Faktisk.no vil ikke korrigere eller beklage.

Undertegnede og Faktisk.no har ikke vært helt enige denne senhøsten. Faktisk.no er som kjent det MSM-eide «sannhets-ministeriet» med makt til å dømme andre medier for «fakta-feil», med påfølgende konsekvenser for blant annet synlighet og delinger i sosiale medier.

Undertegnede ble dømt til delings-døden 13. november, etter artikkelen Somaliere kommer foran i vaksinekøen.  Delings-døden varer ikke evig, men bremsen på synlighet i sosiale medier settes på for alle saker fra det «dømte» mediet i en uavklart tidsperiode. Dette «privilegiet» har Faktisk.no i kraft av å være anerkjent faktasjekker av blant annet Facebook. Slik så det ut for lesere som ville inn på artikkelen på Documen.nos Facebook-side.

Den tilsynelatende ærbare kampen mot falske nyheter har dessverre en bakside; Faktisk.no klarer i svært liten grad å forholde seg til to forhold. Det første er nyheter som ikke samsvarer med «sannhetsministeriets» politiske agenda, og det andre er evnen til å beklage når de tar feil.

Som trassige barn nekter både journalistene og redaksjonssjefen i Faktisk.no å imøtekomme noen kritikk, langt mindre legge seg flate når de beviselig tar feil.

Dialogen mellom undertegnede og redaksjonssjef Silje S. Skiphamn har derfor vært ganske morsom for undertegnedes del. Ikke bare måtte Skiphamn komme sin egen journalist til unnsetning, hun fortsatte også å insistere på at faktasjekkerne konkluderte riktig, til tross for at det tilkom stadig mer informasjon som beviste at de tok feil.

For det var aldri tvil om at somalierne ville komme først i vaksinekøen. Kjenner man i noen grad stammespråket i akademia, er det rimelig enkelt å avkode budskapet, selv om det er pakket inn i politisk korrekt glanspapir.

Faktisk.nos sannhetsvitne og overlege i FHI, Preben Aavitsland, lekte gjemsel da han ble konfrontert med uttalelsene fra det FHI-oppnevnte ekspertutvalget som skulle prioritere grupper til koronavaksinen. Utvalget ville nemlig at «røde områder» skal prioriteres.

Utvalget mener også at det kan være fornuftig å vurdere såkalt geografisk prioritering. Det vil si at innbyggere som er i risikogrupper og bor i landets rødeste områder, får vaksinen før andre, gjengir NRK fra samtale med Reidun Førde, professor ved senter for medisinsk etikk, som rådgir FHI i vaksineprioritet.

Forutsetningen er at det er store geografiske forskjeller i smittespredning når vaksineringen starter.

Akkurat nå er byene Drammen og Bergen samt Oslo-bydelene Bjerke, Alna og Grorud blant dem som har høyest smittepress.

– Det er jo sånn at hvis det er områder med veldig tett smitte, og man i tillegg har trangboddhet og manglende mulighet til å spre seg ut, så kan man gjøre best mulig nytte ved å gå inn og tilby vaksinen i sånne områder, sa Førde til NRK.

Aavitsland gjemte seg så godt at han var umulig å finne. Redaksjonssjef og trassmaskin Silje S. Skiphamn skrev følgende i mail til undertegnede 20. november:

–Faktisk.no konkluderte ikke med at det er helt feil at man prioriterer områder med høy smittetetthet. Påstanden vi faktasjekket, var: «Somaliere kommer foran i vaksinekøen», som vi konkluderte med at var helt feil. Jeg forventer at du er presis på dette.

Faktasjekker seg selv

Men i dag, en drøy måned etter «dommen», tok jeg igjen kontakt med Skiphamn. Bakgrunnen var fagfolks kommentarer til FHIs nyeste smitterapport.

Folk født i Asia og Afrika har høyere risiko for å dø av covid-19. Nå ber leger og medisinstudenter om at gruppen prioriteres i den norske vaksinekøen.

Koronapandemien har rammet enkelte innvandrergrupper hardere enn øvrig befolkning, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Nå ber en gruppe medisinere om at resultatene fra rapporten tas i betraktning når myndighetene skal prioritere hvem som skal få vaksine først.

– Her har vi data som viser økt dødelighet hos en viss gruppe mennesker, og så har vi et vaksineprogram som skal rulles ut. Det sier seg selv at man må ta stilling, sier Patji Alnæs-Katjavivi, overlege ved Ullevål sykehus til Klassekampen.

Særlig hardt rammet er folk født i Somalia, Pakistan, Irak, Afghanistan, Tyrkia, Eritrea og Iran, het det i en rapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) publisert 3. desember, meldte NTB.

Rapporten og kommentarene er en reprise av poengene undertegnede skrev i den opprinnelige saken om at somaliere kommer til å stå først i vaksinekøen, og muligheten til å terge Faktisk-minister Skiphamn var for fristende til å la det være. I forkant av å forfatte e-post kikket jeg innom faktasjekken. Den lå der ennå, men nå med en disclaimer. Det var nesten for komisk til å være sant.

De har altså faktasjekket seg selv og funnet ett og annet å bemerke – vel å merke uten å kontakte verken Document.no eller undertegnede. Vel, det skulle man tro, men svar fra nevnte redaksjonssjef avkrefter at det kan være slik det henger sammen.

Hei igjen,

Vi har disclaimer på alle faktasjekkene våre, ikke bare denne. Særlig når det gjelder koronaviruset, blir informasjon fort utdatert.

NTB-artikkelen du viser til endrer ikke på vår konklusjon. Den handler om en gruppe leger og medisinstudenter som mener det er riktig å prioritere innvandrere når koronavaksinen kommer. At de ytrer dette ønsket, betyr ikke at det verken er eller kommer til å bli, myndighetenes retningslinjer.

Helsemyndighetene er tydelige på at risikogruppene skal prioriteres først. Det betyr først beboere i sykehjem og omsorgsboliger, deretter personer over 85 år. Så følger andre eldre over 64 år og personer i alderen 18-64 år med bestemte underliggende sykdommer og tilstander. Du kan lese mer om det her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#hvem-prioriteres-innen-de-ulike-risikogruppene

12. november skrev du at «somaliere kommer foran i vaksinekøen». Verken dokumentasjonen som forelå da, eller denne NTB-artikkelen underbygger at det er en riktig påstand.

Vi har ikke gjort feil i denne saken, og kommer verken til å beklage eller trekke faktasjekken.

Med vennlig hilsen
Silje S. Skiphamn
Redaksjonssjef

Sannhetens konkursbo

Jeg tenker tilbake på da min eldste datter var nesten tre år gammel. Hun insisterte på at hun burde få en sjokolade da vi var i butikken. Jeg forklarte henne at det ikke ble noen sjokolade fordi det ikke er sunt å spise sjokolade hver dag selv om man har lyst.

– JOO, DET ER DET! ropte 3-åringen så det ljomet gjennom hele butikken.

Dette er nivået til faktasjekkerne i Faktisk.no. Når faktaene ikke er slik de ønsker, fortsetter de å rope at de er sanne likevel. Det er ikke bare noe barnslig trassig over det. Det er direkte arrogant. De ansatte er tross alt ikke tre år gamle lenger.