Ytringsfrihet

Politiet til Kongsberg-mannen: – Vi tok feil og beklager

Kongsberg-mannen som fikk fire politibetjenter på døra grunnet Muhammed-karikatirer, ble i dag oppringt av Øyvind Aas, regionleder i Sør-Øst politidistrikt. Aas sa rett ut: - Dette skulle ikke politiet ha gjort. Aas understreket at hatefulle ytringer ikke gjelder overfor historiske personer som en profet.

Først beklaget Aas generelt politiets opptreden i saken, som vi skrev om for fire dager siden. Politiet hadde blant annet bedt familiefaren på Kongsberg om å ta ned Muhammed-plakatene. Ass uttalte dette:

Vi kan ikke pålegge ham å ta dem vekk. Vi skal heller ikke mene noe om hvilke ytringer som blir hengt opp, sier han og kaller det en «faktisk feil» (vår utheving).

Mange har i kommentarfelt i sosiale og alternative medier etterlyst at politiet kontakter småbarnsfaren personlig og beklager overfor ham. Det skjedde rundt kl 12.30 i dag. Og det var altså øverste leder i region Sør-Øst politidistrikt som ringte Kongsberg-mannen.

Muhammed er en historisk person

– Aas var vennlig. Han sa rett ut at politiet ikke skulle gjort det de gjorde, og han presisterte at jeg hadde loven på min side. Han beklaget på vegne av politiet. Og han klargjorde følgende: Hatefulle ytringer gjelder ikke overfor historiske personer, men overfor levende personer, forteller Kongsberg-mannen til HRS.

– Aas fortalte at han hadde sent ut et klargjørende notat til hele politiregionen han har ansvar for. Der forklarer han lovligheten ved karikaturer og islamkritikk, fortalte han meg, fortsetter familiefaren.

Småbarnsfaren opplevde at beklagelsen var oppriktig ment.

– Aas fremstod som oppriktig. Vi tok feil, sa han. Det var ikke noe om eller men.

Kongsberg-mannen karakteriserer beklagelsen fra politiet og klargjøringen i dag fra justisminiser Monica Mæland om lovligheten ved å henge opp Muhammed-karikaturer slik: – Det er en David mot Goliat-seier.

– Nå vet folk at det jeg gjorde, og som andre også gjør nå, er lov. Dette gir folk trygghet og frihet til å ytre seg.

Da Kongsberg-mannen sa til Aas at vi begge vet at politiet ikke hadde kommet på døren hans dersom det var noe annet enn Muhammed og islam-plakater, så ville ikke politiet ha dukket opp på døren hans.

– Aas bekreftet ikke min påstand, men han protesterte heller ikke.

– Tonen oss imellom var både hyggelig og spøkefull. Jeg synes Aas sin fremtreden var fair.