Fundamentalisme

Nå kommer IS-mødrene tilbake?

Angrende IS-medlemmer kan få reise "hjem". Blir vi igjen lurt?

Sverige har satt sammen en delegasjon som skal hente IS-barn i Syria til Sverige. Den skal i hovedsak bestå av ansatte i Utenriksdepartementet (UD). Reisen skal foregå i samråd med de lokale myndighetene i de kurdisk-kontrollerte områdene nordøst i Syria.

Det er andre gang Sverige aktivt henter IS-barn. Forrige gang var det den døde terroristen Michael Skråmos syv barn som ble hentet. Men da het det at delegasjonen ikke var inne i noen leir.

Skille mødre og barn

Denne gangen skal delegasjonen møte IS-familier med svensk oppholdstillatelse i leirene. De skal prøve å overtale mødrene til å gi slipp på barna slik at de kan komme til Sverige.

Men ifølge Expressen, som har snakket med flere kvinner i leiren, har de fortalt at det flere ganger i løpet av 2019 har vært svenske myndighetspersoner i leiren med samme formål.

UD har ikke tidligere kommentert informasjonen, men har nå gitt følgende kommentar til Expressen:

«Som tidligere konstatert er utenrikstjenestens muligheter til å arbeide i det nordøstlige Syria ekstremt begrenset. UDs konsulære enhet vurderer kontinuerlig mulighetene for å repatriere barn som er i det nordøstlige Syria om og når det er mulig. Vi kan av sikkerhetsmessige årsaker og med hensyn til konsulær hemmelighold ikke kommentere om eller når noen besøk i området finner sted.»

Vil at flere land skal hente barn

Shiyar Ali er Sveriges representant for selvstyret i området. Han bekrefter at en tur inn i leiren er planlagt, men at koronapandemien har gjort det vanskeligere.

– Vi jobber for at mange land skal sende slike delegasjoner. Vi har jobbet med Finland som har vært der før pandemien, og Sverige har vært der. Vi håper å kunne gjennomføre turen snart, sier han.

Ifølge Ali har også Frankrike skilt barn fra mødrene sine, da barna har vært syke.

– Da har kvinnene sagt at «dere kan ta barna våre», og det måtte de underskrive på. Ellers tillater ikke våre lover at barn kan skilles fra mødrene sine. I visse spesifikke tilfeller, av humanitære årsaker eller i tilfelle sykdom, kan mulighetene diskuteres. Men ellers får man ikke gjøre det, selv om Sverige ønsker det, sier Shiyar Ali.

Forenklet rettsprosess – så «hjem»

De lokale myndighetene i det kurdiske selvstyret har over tid planlagt å bringe IS-medlemmene i leirene for retten. Ali mener at de som har gjennomgått en rettsprosess vil bli oppfattet som mindre farlig. Men de kan ikke stille dem fremfor en «vanlig domstol», med tilhørende prosesser, da det er snakk om tusenvis av mennesker.

– Det tar for lang til og er for kostbart, sier Ali.

Dette har de planlagt sammen med European Institute of Peace.

Ifølge Ali er det stipulert at rundt 30 prosent av IS-medlemmene i leiren kan gjennomgå en raskere, enklere prosess.

– De har kanskje blitt lurt dit eller blitt utnyttet. Hvis de innrømmer det de har gjort, vil de få en begrenset straff – for så å kunne reise hjem. Men de vi har bevis for og som vi vet har begått alvorlige forbrytelser, de må få prøvet saken for en internasjonal domstol, sier Ali. 

Mange av kvinnene som valgte å tilslutte seg IS eller å flytte til «kalifatet», giftet seg i Syria og fikk barn der. Det er også kvinner som giftet seg på nytt og fikk barn, noen opptil flere ganger, etterhvert som ektemenn ble drept i kamp.

Ali forteller videre at ved hjelp av DNA er de fleste identifisert, men at det er fortsatt de som ikke forteller sannheten og som de ikke hvem de er.

Dårlige nyheter

Jeg må vel innrømme at dette ikke var veldig beroligende. Det vil nok bli mange angrende IS-medlemmer som vil hevde seg både lurt og utnyttet, ikke minst blant kvinnene, men hvor dypt dette stikker vet vi ingenting om. For dem som spiller et spill kan lærdommen for oss andre bli en tragedie. Hva med våre nabolag? Få en IS-kvinne med barn hit?

Dessuten bør ikke en slik «forenklet rettsprosess» være godt nok, og slik sett forhindre at ikke de samme skal kunne straffeforfølges i «hjemlandet». Bare det å ha valgt eller latt seg forføre av IS tilsier, at de ikke har noe å gjøre i Europa og de burde mistet foreldreretten til sine barn. Barna skulle heller ikke hatt noe som helst å gjøre med besteforeldrene, det er tross alt de som har fostret IS-foreldrene.

Hvordan har det forresten gått med det dødssyke barnet Regjeringen hentet? Er IS-kvinnen fortsatt fengslet? Hvem tar seg av hennes to barn? Mener virkelig myndighetene – med Regjeringens velsignelse – at dette er informasjon som borgerne ikke har krav på? Ikke minst er det interessant ut fra at det neppe er de siste IS-barna som blir hentet, om ikke allerede hentet?

Expressen.se