Islam

IS-mormor

IS-terroristen Michael Skråmo og hans svenske kone ble drept i Syria, hvor de etterlot seg syv barn. Barnas morfar har av svenske myndigheter fått hjelp til å hente barna til Sverige. De er innlosjert på et hotell i Irak. Nå er mormoren ankommet samme hotell. Hun har levd i IS-kalifatet der hun rekrutterte kvinner til IS.

Under stort hemmelighetskremmeri skal mormoren ha ankommet hotellet i Erbil, avslører den svenske avisen Expressen. Og nettopp hvem denne kvinnen er, forteller en god del om problemene en kan stå overfor når det gjelder å «hente hjem» barn av IS-krigere.

Kort fortalt snakker vi om syv barn som er blitt foreldreløse etter at IS-terroristen Michael Skråmo og hans svenske kone, Amanda Gonzales, er blitt drept i Syria. Barnas morfar, Patricio Galvez, fikk medhold i å hente barna til Sverige, og barna er ved hjelp av svenske myndigheter fraktet ut av al-Hol-leiren i Syria til byen Erbil nord i Irak. Herfra har morfar Galvez gitt en rekke intervjuer, blant annet til VG der han har fortalt at barna har traumer.

Den radikaliserte mormor avsløres

Patricio Galvez var tidligere gift med en svensk kvinne, de ble skilt i 1993. Han eks-kone, og altså mor til Amanda Gonzale og mormor til de syv barna, konverterte i 2007 til islam. Det samme gjorde datteren Amanda. Amanda giftet seg så med konvertitten Michael Skråmo, og de hadde fire barn sammen i Sverige før de i 2014 reiste til Raqqa i Syria og tilsluttet seg IS.

Også mormoren hadde tilsluttet seg IS, under det muslimske navnet Muhajira Umm Hamza, og også hun dro til Raqqa med sine øvrige barn. Her ble det avslørt at hun rekrutterte kvinner til IS.

Journalister fra den kanadiske TV-stasjonen CBC utga seg for å være en ung kvinne («Sara») som var interessert å tilslutte seg IS. De kommuniserte med Umm Hamza på en kryptert chatte-kanal, hvor hun gav dem detaljerte instruksjoner om hvordan reisen skulle foregå. I tillegg foreslo hun en mann «Sara» kunne gifte seg med. Hun beskrev han som en europeisk mann som allerede var gift og hadde fem barn. Det var altså sin egen svigersønn hun foreslo at «Sara» skulle bli kone nr. 2 til.

Mormor forlater det «fantastiske kalifatet»

Mormoren ble to år i IS-hovedstaden Raqqa. Under denne tiden var hun blant annet aktiv på twitter, hvor hun beskrev seg selv som en muslimsk kvinne med barn som forlot Sverige for å bo i kalifatet, og hun bedyret at tiden under IS var flott. Den 17. mars 2015 twitret hun «They ask why we leave? We women are harrased [sic] and some beaten in the street in the west. Here under the law of Allah we are protected». På kvinnedagen 8. mars var hennes budskap på twitter: «I cover myself. I don’t hide. I am free and not oppressed.» Videre har hun uttrykt forakt for vestlige medier som hun mente fortalte «fantasihistorier» om IS.

Etter to år i Raqqa begynte visstnok problemene å melde seg. Mormor og mor Umm Hamza bestemte seg for å flytte tilbake til Sverige. Etter at hun og barna kom tilbake til Sverige har hun levd i Gøteborg under en ny identitet og med et svensk navn.

Et halvt år etter tilbakekomsten var hun med i en dokumentar i CBC, samme kanal som avslørte at hun rekrutterte kvinner til IS. Da fortalte hun at hun hadde det psykisk dårlig etter å ha dratt fra Syria. Hun forsvarte fortsatt IS og skrøt av kalifatet som en fantastisk fin måte å leve på. Hun mente også at hun som kvinne kjente seg mye tryggere og friere hos IS enn i Sverige.

Hun forklarte at hun forlot Syria på grunn av all bombingen, og at det var for farlig der for hennes yngste barn.

Videre bekreftet hun at svigersønnen Michael Skråmo hadde deltatt i strid, men hun anså han ikke som en terrorist.

– Han bryr seg om muslimene. Han er en bra mann, han tar hånd om alle ting. Om en muslim forsvarer seg selv er han en terrorist, men hvilke land er det egentlig som angriper muslimske land? spurte hun retorisk.

I april i år sa hun til den engelske TV-kanalen ITV:

– Jeg kommer alltid til å ha dårlig samvittighet for at jeg forlot henne (den drepte datteren, kona til Skråmo, min. anm.), men jeg var tvunget til å gjøre det.

Når de spør om hun virkelig ikke kjente til IS’ grusomheter mens hun var i Raqqa, forteller hun at de ikke hadde tilgang til internett eller TV. Derfor «pratet ingen om slikt».

– Mormor, mormor, mormor!

På lørdag tok hun seg inn i Irak med sitt svenske pass og svenske navn. Her sjekket hun diskré inn på hotellet hvor eks-mannen og morfar Patricio Galvez  er sammen med de syv barna og venter på fly til Sverige.

Expressens journalist forteller at Galvez under intervjuer ikke har nevnt ett ord om at mormoren er på vei, og at stemningen på hotellet virker spent. Det væpnede vaktholdet ved hotellet er blitt forsterket. En av hotellsjefene spør om Expressens utsendte er journalist, og gir klar beskjed:

– Du får ikke gjøre intervjuer. Du får ikke ta bilder. Du får ikke gå til deres rom.

Når det gjelder mormoren forteller hotellsjefen at hun sjekket inn med sitt svenske navn. Hun var ikke heldekket kledd, hun har tidligere brukt niqab, men i hijab. Hun gikk direkte opp til barnas rom. Da barna så henne, skal de ha ropt:

– Mormor, mormor, mormor!

Skal mormor ta del i omsorgen?

Etter at det ble kjent at morfaren har fått lov til å hente de syv barna til Sverige, har mange uttrykt uro for at den IS-lojale mormoren skal få ta hånd om dem.

Morfaren og eks-mannen forteller at han kjenner til denne uroen. Han forteller til Expressen at dette er spørsmål som han og mormoren enda ikke har fått diskutert, og fortsetter:

– Som jeg har sagt tidligere, å redde barna fra leiren var det viktigste for meg. Når det gjelder andre spørsmål omkring barna tror jeg at det er myndigheten som tar beslutningen. Det finnes ingen anledning nå til å få diskutert slike saker.

– Jeg tror att myndighetene først og fremst anser slektninger som best egnet til å ta hånd om barna. Det er farmor, mormor og jeg. Det er mange familiemedlemmer som kan ta seg av barna. Det er ingen fare for at barna vil ende opp i radikale miljøer lenger.

Patricio Galvez vil ikke ta stilling til om det vil være uheldig at barna havner hos mormoren og vil ikke prate for henne, men samtidig hevder han å vite at hun ikke lenger «er i slike miljøer». Derfor er det ingen risiko, tror han, og viser til at hun får svare på det selv. På spørsmål om hun vil ta hånd om barna, svarer han:

– Hun elsker barna like mye som jeg gjør. Hun vil selvsagt være nær dem.

Skandaløst

Mormoren har altså returnert til Sverige fra IS for to år siden med egne barn, der det ikke fremkommer alderen på barna. Men siden hun forlot Raqqa for å beskytte dem, må vi anta at disse er unge. Hvem er så faren til disse barna? Var hun selv IS-hustru? Har svenske myndigheter fulgt opp disse barna? Hvordan går det så med dem? Viser de noen tegn på radikalisering?

Det er mer enn bekymringsfullt at denne mormoren, som altså har vært aktiv i IS og som enda ikke har tatt offentlige avstand fra IS, kan ende opp med en eller annen form for omsorg for sine syv barnebarn. Hun har selv vært mer enn delaktig i å radikalisere egen datter, ja endog foreslått en kone nr. 2 til sin svigersønn under kalifatet, og hun har heller ikke tatt avstand fra svigersønnen som terrorist. Tvert om har hun forsvart han, fordi han «forsvarer muslimer».

Disse barna må etter all sannsynlighet gjennom et avradikaliseringsprogram i Sverige. Her er neppe mormor den beste rollefiguren. Spørsmålet er om ikke alle barna, hennes egne og barnebarna, må skjermes fra denne kvinnen.

Og alt dette skjer på svenske skattebetaleres regning i et Sverige som har mistet gangsynet. Det hele fremstår som skandaløst.

Expressen.se