Islam

Dette må Macron gjøre for å redde Frankrike

Terroren har en klar mening: De er i krig med oss. De vil utslette vår sivilisasjon. Dette bør politisk ledere få inn under huden og handle deretter. For skal Frankrike og Europa vinne denne krigen, så må det en durabelig lut til.

De slår til når som helst og hvor som helst, endog i kirker. Vi borgere forstår at Europa er i krise. Terroren har en klar mening. De er i krig med oss. De vil utslette vår sivilisasjon. Det er ingen vits i å late som noe annet, selv om redaktører og politikere innbitt prøver på akkurat det. Dette er nemlig dødsens alvor. Og jihadistene er mange. Minst 100.000 potensielle drapsmenn- og kvinner. Bare i fire europeiske land i 2017 befant det seg nemlig rundt 70 000 islamister i Vest-Europa som utgjør en sikkerhetstrussel:

 • Tyskland 10.000
 • Frankrike 15.000
 • Storbritannia 23.000
 • Belgia 18.800

Siden den gang er ytterligere 5.000 til ført opp på Frankrikes S-liste.

Og la meg slå fast følgende: Det er ingen land i Europa, så vidt jeg har registrert, som rapporterer om færre radikaliserte. Eksempelvis i Belgia var det registrert 1.875 jihadister i 2010. I 2017 var antallet  nøyaktig 18.884, altså en tidobling.

Et dødelig alvor for borgere og vår kultur

President Emmanuel Macron har en enorm oppgave foran seg. Hvis han skal redde Frankrike opp fra jihad- og terrorsumpen, må den dreneres fra a til å. Det Europa trenger nå er en Macron som viser politiske muskler. For la meg understreke dette igjen:

Vi er nemlig i krise. Vi er erklært krig. Vi vanlige folk vet mer enn godt nok at angrepene kommer til å fortsette, og fortsette. Personlig undrer jeg meg når kvinner går til angrep på oss, og når barn vil bli brukt som selvmordsbombere mot oss – i Europa. Hvorfor skulle det ikke skje? Jeg finner ingen argument som taler i motsatt retning. Tvert om. Politikerne importerte «Midtøsten». Resultatet ser vi hver eneste dag.

Macron og Europa må erkjenne følgende, og la oss legge ordene i munnen på den viktigste i dag, Macron:

 1. Antallet som kan finne på å drepe oss, vokser. Om få år kan det vanvittige antallet i dag være doblet.
 2. Vi har ikke på noen måte – tross ulike tiltak – klart å reversere situasjonen. Derom er det ingen tvil.
 3. Det politiske lederskapets fremste oppgave er å sikre borgernes trygghet optimalt. Vi klarer ikke denne oppgaven med konvensjonelle metoder.
 4. Derfor må vi revurdere menneskerettigheter og konvensjoner. Vi kan nemlig ikke sette konvensjoner over våre lands trygghet. Konvensjoner og all verdens rettigheter bidrar faktisk til å ta livet av ordinære borgere i dag. Det er den kyniske virkeligheten, sist sett i Notre Dame-kirken i Nice der en nyankommen migrant blodig og dødelig gikk berserk.
 5. Vi må derfor begynne å deportere potensielle jihadister til opprinnelseslandene deres. De landene som nekter å samarbeide, vil Frankrike isolere: Vi sier opp handelsavtaler og all bistand opphører. Disse pressmidlene er de optimale vi har, og de vil sannsynligvis fungere.
 6. De som vi ikke klarer å deportere, skal interneres. For borgernes rettigheter til fritt å kunne bevege seg i det offentlige såvel som det private rommet, er det som er «hellig».
 7. Samtidig skal vi ta stålkontroll på våre egne grenser. Vi skal ikke la flere potensielle terrorister eller ideologiske islamister slippe inn.
 8. Europas ledere må bli enige om en felles ny politikk der Europa, europeisk kultur, våre verdier, tradisjoner, vår væremåte, vår historie, settes først. Derfor vil vi også stenge enhver moské der budskapet taler mot republikkens verdier. Enhver borger av dagens Europa er hjertelig velkommen til å bli med i fellesskapet som skal gjenreise det mest fantastiske kontinentet verdens historie noensinne har sett. I Frankrike setter vi i gang dette arbeidet prompte.

Ja, det vil bli nye ofre, men…

Se for deg Frankrike om 10 år, opp mot dette bakteppet: Et av de siste tegnene på at Frankrike kjemper en krampeliknende kamp for republikkens mulige overlevelse, viste seg nemlig i en meningsmåling i september. 40 prosent av muslimer setter sin tro/islamske verdier over republikkens verdier. Ikke så sjokkerende, for slike målinger er vi etter hvert blitt vant med fra kontinentet vårt. Det som er sjokkerende ved denne målingen, og som burde ryste hele det franske fundamentet i politikk, kunst- og kulturliv og i redaktørstolene, er at blant muslimer under 25 år svarte hele 74 prosent det samme, altså tre av fire. Og blant de unge troende i Frankrike er muslimer den største gruppen.

Voldsislam har alltid eksistert, og jihad har alltid eksistert. For vold og krig var Muhammeds metode for å oppnå makt og underkaste seg andre grupper. Det pågår derfor nå en 3. jihad mot Europa, men den kommer fra innsiden, og den tyter også innover grensene. Hele tiden.

Så alvorlig er dette. Frankrike og Europa må ta dette innover seg om man vil overleve. Om vi ikke skal segne om i islams inhumane og også voldelige ideologi. Erna, Mette, Stefan – dere er alle hjertelige velkomne til å ta reflektere rundt dette og selv konkludere – med fornuften forhåpentligvis i frontallappen. Emmanuel tror jeg har forstått alvoret. Om han våger å ta grepene nevnt over her, vil det i første omgang utløse enda mer vold og terror, tror jeg, fra de islamske rekkene, støttet av voldsvenstre. Men det må typisk bli verre før det blir bedre.

Og kampen blir lang og seig, og det vil naturligvis bli ofre. Det er realiteten, og den har dere – politikere – selv skapt. Nå er tiden overmoden for å rydde opp. I navnet til Samuel, Simone og alle de andre ofrene for en avsindig politikk. For våre barns fremtid.