Mediekritikk

82 overfallsvoldtekter anmeldt på ett år

Tall fra Kripos forteller at det var 82 overfallsvoldtekter i Norge i 2018 - uten at mediene har brydd seg om det. Ikke faktisk.no heller - helt til jeg sa at det ikke var tilgjengelig statistikk. For "faktasjekkerne" skjønte ikke ironien.

Morten Langfeldt Dahlback har «faktasjekket» min artikkel om at det «ikke finnes tilgjengelig statistikk» for overfallsvoldtekter i Norge.

Men han skjønner ikke hva jeg mener med tilgjengelig.

Han overser glatt mitt hovedpoeng: at overfallsvoldtektsstatistikken holdes skjult for offentligheten – fordi politikere og venstrevridde medier ikke publiserer noe om det.

Hvorfor den siden av saken ikke er interessant for faktisk.no kunne vært interessant å få på bordet. Fordi, etter hva jeg har oppfattet, er det dørgende stille både fra mediene og faktisk.no om negative statistikker, som for eksempel at overfallsvoldtekter skjer – åpenbart stadig vekk år etter år.

Men nå kan faktisk.no fortelle oss at Kripos faktisk har statistikk! Slå den! (#ironivarsel til «noen» – og det er ikke leserne av rights.no)

I 2018 (tall for 2019 foreligger ikke enda – selv om vi nærmer oss slutten på 2020) ble det anmeldt 82 overfallsvoldtekter – tenk så mulige mørketall. (Se faksimile fra Kripos-tabell)

Tallene er skremmende for å si det mildt. Og det er skremmende at ingen medier har omtalt dette. Hvilke konsekvenser har det fått for kvinners liv? Hvordan har deres familier det? Hvem var gjerningsmennene? Hvilke forholdsregler bør kvinner ta? Hvilke områder av byen er det størst risiko for overfallsvoldtekter?

Statistikk på overfallsvoldtekter burde vært publisert i hver eneste avis, hvert eneste år, slik at folk blir opplyst om dette. Nå er det sikkert flere enn meg som har noen bange anelser om hvem som kan være overrepresentert på denne statistikken som gjerningsmenn. Er det derfor mediene legger lokk på overfallsvoldtekt statistikken? Kan dere faktasjekke det?

Kanskje faktisk.no burde tatt et dypdykk i disse tallene? Det burde jo være en strålende artikkel – helt uten konkurranse fra gammelmediene. Eller for en gang skylds skrive om fake-news i avisene når de skjuler viktige fakta for offentligheten. Fordi, det er faktisk fake-news når du ikke forteller to sider av en sak.

Det skal ikke være nødvendig for menigmann å måtte grave frem tall og fakta om noe som er så alvorlig som overfallsvoldtekter. Det er ikke derfor vi bruker milliarder av kroner av våre skattepenger for å holde liv i mediene.

Morten Langfeldt Dahlback, dette står ved lag:

Det er noe veldig ekkelt ved at vi ikke vet om noen blir utsatt for overfallsvoldtekter i Norge. Siden voldtekter, også overfallsvoldtekter, som oftest har jenter og kvinner som ofre, må vi spørre oss om dette er prisen vi må betale for godhetstyrannenes «humane og tolerante» asyl- og flyktningpolitikk?

Vi ofrer barna og kvinnene! Punktum.

Ja, det er prisen mange må betale i stillhet. Siden faktisk.no i sin iver etter å gå etter HRS og Hege Storhaug klarte de likevel å få satt et søkelys på disse tallene. Problemet med faktisk.no er at de deler ut røde kort for så siden å agere som overdommer og bøddel, hvor de reduserer synligheten på Facebook. Det er et utmerket eksempel på overformynderi når de legger lokk på meninger som de ikke anser holder deres standard. Det heter sensur.

Så får vi se om det fortsatt blir dørgende stille om overfallsvoldtekter fremover. I mellomtiden må vi nok smøre oss med tålmodighet hvor vi blir servert tåredryppende historier om stakkars innvandrere som blir utsatt for strukturell rasisme i Norge.

Og litt mer til «faktasjekkerne»: Fikk dere med dere denne i Journalisten.no i 2016: «Politiet i Oslo holder voldtekter hemmelig for mediene». Ikke det, nei?

Jeg spyr – faktisk.