Fundamentalisme

Venstresidens klamme grep

I årevis har venstresiden hatt et sterkt grep om hvem som skal oppnevnes til ulike organer og utvalg. Så da HRS fikk forslagsrett til medlemmer til Utlendingsnemnda, UDIs klageorgan, gikk sikringen i flere medier.

For fire år siden fikk HRS som humanitær organisasjon anledning til å foreslå medlemmer av Utlendingsnemnda (UNE) for årene 2017 til og med 2020. Det er Justisdepartementet som avgjør hvem som skal utnevnes, som deretter skulle vedtas av Kongen i statsråd (dette er nå endret, der fagdepartementet har denne myndigheten). HRS fikk anledning til å foreslå 10 medlemmer, og alle ble oppnevnt. Hvem dette var, ble lagt ut her den 19.08.16.

At HRS fikk slik forslagsrett gjorde at det blinket varsellys overalt på venstresiden, som nok mente at personer som ble oppfattet som innvandringskritiske aldri skulle slippe til i UNE. Særlig fikk undertegnede gjennomgå av Gunnar Thorenfeldt i Dagbladet som blant annet intervjuet leder for Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen.

Hans uttalelser til Dagbladet den gangen viser hvilke oppfatninger som verserer på ytterste venstre:

Jeg blir trist og opprørt når jeg tenker på flyktningene som skal møte en beslutningstager som er så fordomsfullt innstilt til dem. Tenker han virkelig at det er akseptabelt å ta den ideologiske kampen inn i et organ som avgjør desperate menneskers liv? For hvorfor ønsker han seg ellers å være med her? Det er åpenbart ikke for å oppleve gleden av å gi desperate muslimske flyktninger beskyttelse, sier leder for Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, til Dagbladet. (min uthev.)

Men nå har det gått fire år og de oppnevnte nemndmedlemmer kan slik reglene var gjenoppnevnes for en ny fireårsperiode. Så da våkner venstresiden igjen.

Denne gangen er det den såkalte flerkulturelle avisen Utrop som i en artikkel av 16.02.20, basert på en artikkel i Klassekampen, grovt karakteriserer tre av de nemndsmedlemmene som ble oppnevnt etter forslag fra HRS, nemlig Lily Bandehy, Halvor Fosli og Cemal Knudsen Yücel. Ingressen i artikkelen lyder som følger:

Rasismeanklagde Lily Bandehy, eks-muslim Cemal Knudsen Yücel som truer religionsfriheten og Halvor Fosli som mener hvite blir utsatt for folkemord er blant de som avgjør asylsøkernes skjebne.

Etter dette var selvsagt veien til Pressens faglige utvalg (PFU) kort. Klagen på Utrop ble tirsdag 23.06.20 behandlet av PFU som uttalte at flere av karakteristikkene i Utrops artikkel manglet kildegrunnlag.

Det ble også uttalt at det var spesielt å omtale Lily Bandehy som «rasismeanklaget» og la det fremstå som et etablert faktum at noen tidligere har beskyldt henne for rasisme når sannheten var at det kun var Utrops egen redaktør, Majoran Vivekananthan, som i en artikkel av 03.10.16  hadde anklaget henne for rasisme. Han henviste altså bare til seg selv. For denne ingressen fikk Utrop kritikk av PFU.

Nå betyr ikke kritikk fra PFU noe særlig fra eller til. PFU er et organ der pressen dømmer seg selv, det utstedes ingen bøter og det medfører heller intet erstatningsansvar å bli felt av PFU. Men det har i hvert fall den effekten at de som har levert inn en klage som PFU er enig i kan vise fingeren til redaktøren. Og det er jo noe.

Venstresiden kan heller ikke notere seg for noen seier i sitt forsøk på å påvirke hvem som skal ha forslagsrett til UNE-medlemmer. Også for neste periode er HRS invitert til å komme med forslag.