Politikk

Forslag til UNE-medlemmer

Det har falt Antirasistiske senter (ARS) tungt for brystet at HRS i år har fått anledning til å foreslå nemndsmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE). Her er våre forslag, som blant annet Dagsavisen har utvist stor interesse for.

Da det tidligere i år ble kjent at HRS er én av organisasjonene som kan foreslå nemndsmedlemmer for Utlendingsnemnda (UNE), gikk ARS nærmest i lufta.

– Fy f… Dette bør være spikeren i kista for UNE, sa Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter, til Dagsavisen.

UNE behandler klager over avslag i Utlendingsdirektoratet (UDI). Alle avgjørelser tas etter forberedende behandling i UNEs sekretariat. UNEs avgjørelser tas i nemndmøte (i noen tilfelle stornemndmøte), av en nemndleder eller av sekretariatet, jf. utlendingsloven § 78.

Så får vi se om UNE lider sin død av våre forslag, hvis våre foreslått kandidater kommer gjennom nåløyet til Justisdepartementet.

Vi har foreslått følgende medlemmer (begrunnelsen for hver enkelt er ikke dekkende eller rettferdig, men var noe vi gjorde i full fart etter forespørsel fra nettopp Dagsavisen i går ettermiddag):

Barnelege Ingvild Heier, Asker

Over tid vist interesse for innvandring og integrering, særlig i et barneperspektiv.

Lektor Karl-Erik Kval, Oslo

Kvals erfaringer fra norsk skole, samt hans interesse for skolepolitikk og innvandring/integrering (jf. også hans forfatterskap).

Advokat Trond Ellingsen, Asker

Ellingsens juridiske kompetanse og interesse for innvandring/integrering.

Professor Glenn-Peter Sætre, Oslo

Sætre har utmerket seg med sine evner til å formidle forskningsresultater og analyser på en forståelig måte (jf. eks. Abels tårn, NRK) som sammen med han interesser for fremtidsutviklingen kan bringe nye vurderinger inn i UNE.

Reklameprodusent Fredrik Weikle, Vinstra 

Weikle har stort samfunnsengasjement og spesiell interesse for innvandring/integrering.

Operatør Cemal K. Yucel, Holmestrand

Yucel har utmerket som en ny og uredd stemme i offentligheten. Viktig er også hans erfaring fra opprinnelseslandet Tyrkia.

Pensjonist Lily Bandehy, Oslo

Bandehy har flyktningbakgrunn fra Iran, utdannet psykiatrisk sykepleier og engasjert seg i en rekke frivillige organisasjoner relatert til innvandring/integrering.

Religionshistoriker Alexandra Iren Larsen, Sandefjord

Larsen har over tid utvist stor interesse for innvandring og integrering, ikke minst ut fra sin fagprofesjon.

Lege Nina C. Bryhn, Oslo

Bryhn har over tid interessert seg for innvandring/integrering og har i flere år vært bosatt i USA. Dette er erfaringer som vi kan ta del av.

Forfatter Halvor Fosli, Oslo 

Foslis mangeårige erfaring som redaktør og forfatter på tema knyttet til innvandring og integrering har gitt han god innsikt og verdifull kunnskap (jf. også hans siste bok Fremmed i eget land, 2015).

***

HRS er overbevist om at samtlige av disse vil være en ressurs for UNE, og har følgelig sendt våre forslag over til Justis- og beredskapsdepartementet.