Innvandring

Rapport pekte på problemene og ble stemplet som «rasistisk» – kriminaliteten fortsetter

Bydelen Norrby i Borås i Sverige er et av områdene som er på politiets liste over "utsatte områder". Kriminaliteten er skyhøy, det såamme er den såkalte æresrelaterte volden og den sosial kontrollen. Integreringen betegnes som en fiasko. Kommunen bestemmer seg for å få en dypere forståelse av problemene - det ender med at de selv ble en "del av problemet".

Du har merket det samme i Norge: Vi skal ikke snakke offentlig om de bakenforliggende problemene så lenge de involverer innvandrerbefolkningen. Det er selvsagt blitt enda verre etter Black Lives Matter-kampanjen, der vi heller skal overøses med mer eller mindre troverdige historier om hvor hakkende gale og fæle hvite mennesker er. I tillegg skal vi slette vår fortid fordi de ikke var inkludert på den måten de mener er rettferdig. Du snakker om flerkulturelle idyll og inkluderende samfunn.

Tilstander vi ikke snakker om

Borås kommune ante nok ikke i hvilken grad berøringsangsten har fått fotfeste i Sverige. Med de beste intensjoner gikk de i gang med å utarbeide en tilstandsrapporten over bydelen Norrby, som er nedlesset med problemer. Hva skyldes dette, var det uskyldige utgangspunktet. Men de «glemte» at bydelen har mange innvandrere, og da kan man som kjent ikke snakke om særlig annet enn trangboddhet, fattigdom, andre sosioøkonomiske faktorer, i tillegg til (bedre) opplysning av bestemte områder og (tilrettelagte) fritidsaktiviter. Altså alt som ikke påhviler den enkelte noe selvstendig ansvar.

Norrby har siden 2017 vært på politiets liste over «særskilt utsatte områder», altså områder der blålyspersonell må ta spesielle sikkerhetstiltak før de entrer området. Politiet har i tillegg store problemer med å gjennomføre sitt arbeid i området, da det eksisterer en taushetskultur, selvpålagt eller ved trusler. Segregeringen i området er åpenlys, og religiøs ekstremisme og vold begrenser innbyggernes frihet.

Peder Englund leder avdelingen Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) i kommunen, og han tok arbeidet på alvor. Han har selv jobbet som politi i 35 år, og kjenner derfor problematikken også med et politiblikk. Så stilte de seg da spørsmål om hvorfor det er blitt som det er blitt i Norrby, hva som er de bakenforliggende årsaker og hvordan det henger sammen. Kun ved å få en dypere forståelse av problemene, er det mulig å gjøre noe med dem, var Englunds utgangspunkt. Det skulle ende med fy, seg!

I perioden mars-november 2019 foretok CKS 39 dypdeintervjuer med beboere i Norrby, de utførte bydelsvandringer, hadde møter med diverse, besøkte ulike møteplasser inkludert religiøse foreninger, hadde workshops med 30-talls mennesker og tok et dypdykk i statistikken.

Rapporten endte med å fortelle om mye bra i Norrby, men den fortalte også om tøffe tak for mange av innbyggerne både økonomisk og sosialt. Om lavt utdanningsnivå, arbeidsløshet, og der gjennomsnittslønna i bydelen er 158.000 SEK i året (2016) mot gjennomsnittet i hele Borås på 280.000 SEK i året. Det igjen, fortalte rapporten, leder til andre problemer, slik som trangboddhet, kriminalitet, taushetskultur, radikalisering og «utilbørlig påvirkning» – ikke minst av jenter og kvinner, men også de som ikke lever etter moralens voktere sin standard, for eksempel ved å ha svinekjøtt i matpakke på skolen. Det ble fortalt om både kjønnslemlestelse av jenter og terrorsympatier blant bydelens befolkning. Om koranskoler som har et sterkt grep på de unge. Om ungdomsgjenger som forstyrrer, truer og mishandler.

Krenket og krevde unnskyldning

20 prosent, ca. 4.000 personer, av Norrbys innbyggere har opprinnelse fra Somalia. CKS fikk erfare at mange av problemene i Norrby har sine røtter i denne delen av befolkningen, og dermed utformet de et bilag til rapporten om somalisk kultur og tradisjon. Her fremkom det blant annet at det somaliske klansystemet setter mange somaliere i et «avhengighetsforhold» og at de kan operere med en egen oppfatning av «rettferdighet».

Da ble det liv. Beskyldningen haglet fra de «sedvanlige ekspertene», ikke minst i de tradisjonelle mediene, om spredning av rasistiske fordommer og svartmaling. At dette faktisk ble formidlet til CKS var åpenbart av mindre interesse. Man forholdt seg som om CKS satt på kontoret og diktet opp en tilstandsrapport.

Selvsagt løp media i flokk og følge til Norrby for å få innbyggerne i tale om den fæle rapporten. De fikk det de ville ha, somaliere som opplevde seg stigmatisert, som krevde unnskyldning, som fortalte at klantilhørighet har null betydning, at de aldri livet ville kjønnslemleste sine barn, at det var helt frivillig for jenter og kvinner å dekke seg til, om det så var snakk om hijab, burka, nikab eller annet. Ja, rapporten ble stemplet som et forsøk på å fortelle at «den europeiske hvite kulturen er god, den somaliske kulturen er ond». Løsningen på problemet var (selvsagt) å gi dem bedre utdannelse, gi dem jobb, øke tryggheten i det offentlige rom, sørge for at det offentlige rommet er pent, rent og uten søppel, vi måtte enkelt å greit slutte med «vi» og «dem».

Med andre ord forsvant alle forsøk på å forstå problemene med et trylleslag. Vi må jo selvsagt forstå at kultur, tradisjoner og praksiser forsvinner idet du krysser grensen til et annet land på andre siden av jordkloden, uansett hvordan du kler deg og ter deg. Selvstendig ansvar er dessuten på en annen planet. Senest i dag rapporterer BT.se (bak betaling) om en kjent gjengleder i Borås som i natt fikk seks skudd mot trappeoppgangen i blokken der han har sin leilighet. «– Vi tittar på alla öppningar och möjligheter. Det sista året har det varit en och annan händelse där. Vi har hittat något vapen och det har tidigare varit någon skjutning. Vi får se om det kan finnas någon gemensam nämnare där», sier politiet, som ikke har noen mistenkte i saken.

Ja, det er bare å «titta» og lete, men å ta tak i problemene, det er farlig dét. Da kommer rasismespøkelset og knuser din troverdighet, og gjerne også med et påfølgende personkarakterdrap.

Men noen står stødigere i det enn andre.

Frie mennesker

I går hadde Amineh Kakabaveh med flere en kronikk i BT.se (også bak betalingsmur). Under tittelen «Krafttag krävs mot hedersvåldet» er det et lite flatterende bilde som (igjen) tegnes av deler av Borås. For de som ikke er kjent med Amineh Kakabaveh, så er hun kurder fra Iran, og hun har sittet i Riksdagen siden 2008 for Venstrepartiet. Hun brøt imidlertid med partiet i 2019 og er nå uavhengig representant. I tillegg har hun startet opp organisasjonen «Verken hora eller kuvad» (VHEK) etter mal fra den franske «Ni Putes Ni Soumises» (verken hore eller undertrykt).

Kronikken viser direkte til tilstandsrapporten fra CKS:

«Borås stad har släppt en lägesrapport över Norrby. I rapporten sägs att stadsdelen påverkas av olika nätverk som är kriminella, etniska och religiösa samt klansamhälle. Den negativa utvecklingen har förstärkts under perioden. Trångboddheten har under de senaste åren ökat med nära 400 personer, det är den stadsdel där inkomsterna är lägst i hela kommunen och som också har den största arbetslösheten.»

VHEK har selv vært i kontakt med personell i Borås som forteller at en på førskolen kan møte en 5-årig gutt som kontrollerer sin søster. Om jenter som i ung alder leker med både gutter og jenter, som er med å spille fotball, som det er bråstopp på allerede i 1.klasse på barneskolen. Nå vil hun ikke lenger sitte ved siden av en gutt, hun slutter å leke i friminuttene, når det er svømming blir hun hjemme, om jenter som drar av seg hijaben – men er påpasselig med å feste den nøye når skoledagen er slutt. Og jo eldre jentene blir, jo strammere blir kontrollen. De får ikke kle seg som de vil, ikke delta på all type undervisning (sex og samliv eller gym – glem det), ikke velge sine venner, og de må ta et stort ansvar hjemme. For mange, både jenter og gutter, ender det i tvangsekteskap.

Nei, ingenting av dette er nytt, i alle fall ikke for HRS’ lesere. Problemet er bare at det fortsetter og fortsetter.

«Allt detta händer barn och unga nu. Det är inte alltid fråga om våld utan om alla dessa inskränkningar i vardagen som omöjliggör en frihet att välja det liv man vill. Just därför måste hedersrelaterat våld och förtryck angripas på ett annat sätt.»

VHEKs undersøkelse på skoler viser også at unge som lever under æresproblematikken har lavere tiltro til at skolen, sosialtjenesten og det øvrige samfunnet forstår deres problem. Det er liten tvil om at æresrelatert vold og undertrykking leder til mange av de problemene som CKS’ har beskrevet i sin rapport, ikke minst fordi det fører til ufrie mennesker.

VHEKs mener at problematikken ikke minst får leve videre fordi fritt skolevalg gjør at elever med innvandringsbakgrunn på privatskoler kan lære barn at kvinner er mindre verdt enn menn. Kampen mot æresrelatert undertrykking er en kamp for frigjøring, understreker Kakabaveh.

«För att komma till rätta med det här måste det tas ett helhetsgrepp. Inga fler nyanlända får placeras i utsatta områden, kvarterspoliser ska tillsättas, vara ständigt närvarande och de ska jobba tillsammans med alla de goda krafter som också finns. Arbetet mot hedersförtrycket måste börja redan i förskolan och skolan. Föreningar och samfund som rättfärdigar hedersförtryck ska inte ges offentliga bidrag. Religiösa skolor ska stoppas.»

Løsningen er et annet sted

Det eneste å si til det, er at Amineh Kakabaveh kanskje slipper unna rasismestemplet, men til gjengjeld blir hun vel en kokosnøtt (brun utpå og hvit inni). For løsningene som lanseres er så langt unna flertallet i svensk politikk som det er mulig å komme. Nyankomne kan bo hvor de vil, og innvandringen fortsetter i høyt tempo. Sverige har ikke råd å ansette flere politifolk, og dessuten er det stadig flere som slutter i politiet og færre som søker seg til politiet. Og hvem er «alle de gode kreftene som finnes»? I den grad de eksisterer i Sverige er det vel med dem som med HRS, man er fremmedfiendtlig fordi man ønsker alle samme menneskerettigheter, og man er islamofob fordi man kritiserer islam. Til gjengjeld lever alle innvandringsliberale organisasjoner godt på offentlige midler, fordi de ikke ser et eneste annet problem enn rasisme og mener at islam er fredens religion. Så da kan ikke religiøse skoler stoppes, for der er ikke store problemer. Det er bare å gi mer penger til religiøs dialog mellom Allahu akbar og Amen, så løser det seg nok.

Jo da, så er dette Sverige, men ingen kan vel unngå å få med seg hvordan Norge haster etter i et forsøk på ikke å lære av svenske tilstander? 

Det beste vi kan håpe på er at det virkelig har gått opp for Høyre, etter årevis i regjering, hvor ufattelig dyrt den ikke-bærekraftige innvandringen er. For der klarer de visstnok bare å skjønne penger, men det er da vitterlig noe. Men det virker som Høyre har misforstått noe med at løsningen ligger et annet sted. For om deres forslag om å betale seg ut av innvandringen ved å ta regningen for at innvandrere bosetter seg i et annet land vil bli en realitet, er nok tvilsomt. For det første vil hele venstresiden, inkludert deler av Ap, rope høyt om brudd på menneskerettigheter, at det er umoralsk, at Norge ikke tar sitt ansvar osv. Det samme vil EU-kommisjonen hevde. Men for det andre skjønner jeg ikke hvilke land som ville være uforstandig nok til å gå med på en slik avtale, for Norge skal vel ikke betale livskostnadene deres for bestandig, og det selv om aktuelle land ikke er like dyre som Norge (som jo skal litt til)? Det er vel samme tidsbegrensede økonomiske avtale som norske kommuner møter, og som kjent går ikke det helt opp.