Islam

Hva i all verden er det du gjør, Siv Jensen?

FrP-lederen stilte opp i NRKs propaganda for islam i kveld og ønsker alle muslimer en god feiring av avslutningen på fastemåneden. Hva i all verden tenker hun på?

Dette overrasket. Siv Jensen stilte i et opptak i sendingen «Festen etter fasten» (kl 19.45, NRK 1) der hun ønsker alle muslimer i Norge en god feiring av id. Det  samme gjorde alle de andre partilederne, men at Jensen tok imot invitasjonen fra NRK, det hadde vi knapt trodd var mulig.

Jensen unngikk dog å uttale frasen «id mubarak», som de fleste andre partiledere gjorde, og som kan oversettes med «ha en velsignet feiring». Men hun deltok med et innslag på noen sekunder der hun sa:

«Riktig god id. Jeg håper dere alle sammen får en fin feiring. Ta vare på hverandre.»

Hvorfor sa ikke Siv nei?

NRKs sjef, Thor Gjermund Eriksen, tidligere politisk aktiv på sosialistisk side som også var på opptak i kveld og ønsket god id, har flagget at han mener NRK skal jobbe som integreringsaktør. 

– Med fare for å starte diskusjonen, så er det jo sånn at det er jo noen ting i verden som er rett og noe som er galt. Og vår oppgave, som jeg er veldig opptatt av overordnet, er at vi skal styrke demokratiet, vi skal styrke integrasjonen, vi skal være limet i samfunnet, vi skal jobbe for aksept av mangfoldet og forskjellighet.

Vi skal altså som kristen nasjon støtte oppunder islam. Hvorfor det?

Og NRK har kjørt sterkere propaganda for islam den siste uken enn noensinne før. Enda en grunn til ikke å stille opp for kanalen.

Og det viktigste spørsmålet er at ikke partilederne, ikke minst om Siv Jensen, da de fikk forespørselen om å sende id-hilsen i NRK, ikke våget å si nei.

Fryktet hun å bli satt i gapestokken som eneste partileder som avviste å være med på NRKs propaganda? For den ville ha vært utplassert av hele gammelmedie-landskapet om hun hadde snudd ryggen til NRKs forespørsel. Det vet jo vi alle som har vært våkne i timene siste par tiårene. Følte Jensen seg presset av NRK? Følte hun at hun ikke hadde annet valg? Men FrP er jo et parti grunnlagt på protest. Det er jo protestene, opposisjonen, fra Carl I. Hagens glansdager som førte partiet til himmels på meningsmålinger.

Alle gode argumenter

NRK kjører bevisst propaganda for islam – og like bevisst underslår NRK islams tankesett som bryter fullstendig med det frie demokratiet vårt.  Men islam og kristendommen gjøres til like gode størrelser. «Alle religioner bunner i grunn på samme verdier. Alle religioner har vært med på å utvikle de universelle menneskerettighetene, de universelle verdiene, lyder de politiske ovasjonene, nedfelt i et vell av Stortingsmeldinger og NOU-er (Norsk Offentlig Utredning) om innvandring og integrering fra 70-tallet frem til i dag», som Terje Tvedt skrev i sin siste bok «Det internasjonale gjennombruddet».

Jeg tror Jensen hadde tjent mye på å ha takket nei.

«Jeg blir ikke med på dette hykleriet deres», kunne hun ha svart NRK, og pekt på alle de mistrøstige statistikkene våre som viser at så mange muslimske jenter og kvinner, og også gutter og unge menn, lever miserable liv i Norge. Hun kunne ha pekt på at Brorskapet i Norge har slått seg stort opp, sist bevist i dag ved Drive in på Tryvann i Oslo, der id ble feiret på deres initiativ, som selvsagt ble dekket ukritisk av NRK i Søndagsrevyen. Hun kunne ha pekt på at det ikke finnes et land i verden i dag dominert av islam som er et fritt demokrati. Hun kunne ha pekt på at hele FNs menneskerettighetserklæring er underlagt sharia av OIC, Organisasjonen for islamsk samarbeid. Hun kunne ha pekt på at vi lever i en nasjon basert på kristendommen. Hun kunne ha spurt NRK hvorfor statskanalen ikke viser sikhismen, hinduismen, buddhismen, jødedommen – etc – den samme oppmerksomheten. Hva skyldes det, og hva er det dere vil? kunne hun ha utfordret NRKs ledelse med.

Og hun kunne vist til denne ferske rapporten fra IMDi om hvem som virkelig sliter i sine personlige liv blant unge i Norge – tvangsekteskap, kjønnslemlelstelse (tenk det, Norge 2020!) og ufrihet i dagligdagen:

Og Jensen burde hatt denne undersøkelsen i bakhodet: 59 prosent av befolkningen i Norge mener det er en fundamental kollisjon mellom verdiene i vårt samfunn og islam. Kun 13 prosent er uenige. Hva forteller det om potensial for vekst. FrP?

NRKs islamisering

Sin Jensen hadde egentlig bordet dekket: Hun kunne nemlig også ha sagt at «jeg er feminist, og jeg kan derfor ikke hylle islam som har ødelagt millioner på millioner av jenter og kvinners liv, og islams ødeleggelse fortsetter nå i Norge. Jeg vil tvert om stå opp mot utbredelsen av denne undertrykkelsen, som også mangler respekt for alle dem som ikke er dens følgere».

NRK har gjort seg selv – med skattebetalernes penger – til den fremste aktøren for å avvikle det Norge vi kjente. NRK er hovedmotor og styrmann i prosjektet. Man feirer islam som en positiv kraft i verden. Og det er ikke minst sosialistene i Norge, som var de mest pågående for å avvikle kristendommen, som står bak – som NRK-sjef Eriksen. De fremstår som euforiske ved at islam er i ferd med å ta over.

Siv Jensen må ha svært udugelige rådgivere. De skulle ha hevet NRKs forespørsel i søppelbøtta.

Hovedillustrasjon: NRKs id-sending 24. mai 2020.