Politikk

Faktisk.no tatt med buksene nede. Endrer grov feil i stillhet

Faktisk.no felte HRS i en artikkel om Trond Giske. I samme artikkel begikk Faktisk.no en grov feil. Dette løser organet med å korrigere egen artikkel i stillhet.

Faktisk.no er Norges overdommere i media, og er eid av de store mediehusene, TV2, NRK, VG, Dagbladet, Amedia og Polaris Media. Da skulle man forvente at etikk og redelighet – og upartiskhet – stod i front. Dessverre er ikke dette tilfelle.

Nekter å svare oss

HRS sendte e-post til Faktisk.nos redaktør, Kristoffer Egeberg, datert 20.april 20.38. Vi skrev følgende:

«Til Faktisk-red.

Dere påstår i artikkel fra 17. april følgende:

Storhaug ramser opp en rekke kritiske påstander om Islam, som hun tolker at Giske mener er akseptable med utgangspunkt i uttalelsen hans fra talerstolen.

Ingen av påstandene, om blant annet religionens syn på barneekteskap, kvinnesyn og terrorisme, nevnes i Giskes tale på Stortinget (utheving, red.).

Altså mener dere at jeg/HRS mener en stortingspolitiker kan ha slike holdninger. Våre spørsmål er:

  • Kan dere påvise konkret hva som står i artikkelen min datert 17. april, som dokumentere at jeg/HRS mener at Trond Giske skulle synes barneekteskap, et nedrig kvinnesyn og islams terror er akseptabelt?
  • Hvis ikke dere kan det, vil dere beklage hva dere skrev i en artikkel på Faktisk.no?
  • Vil dere også da trekke tilbake «dommen» om «faktisk helt feil», som er en «dom» basert på deres tolkning som vanskelig kan sies å stå på stødigere bein enn min tolkning av Giskes opptreden i Stortinget forrige tirsdag?
  • «Faktisk helt feil», betyr i deres interne begrepsbruk «rødt flagg», i henhold til Drabløs i e-post til meg fredag 18. april. Hvilke konsekvenser får dette røde flagget for spredningen på Facebook av våre artikler fra min forfatterside og fra HRS sin side? Ettersom dere har satt dere selv til å styre over andres levebrød, anser vi at vi har krav på å få vite følgende: a) I hvilken grad begrenses spredningen vår på Facebook på begge nevnte sider i ulike «domfellelser»? Vær konkret og vis tallene. b) Hvor lenge varer en slik begrenset spredning som dere samarbeider med Facebook om? c) Får slike begrensinger varig virkning, i mindre eller større grad?

Vi imøteser svaret.»

Vi fikk ikke svar. I går, 21. april, kl 12.22 purret vi, men har fremdeles ikke fått svar.

Ingen beklagelse

Så skjer dette: En leser av Rights.no har fanget opp at Faktisk.no har endret sin artikkel like før kl 10 i går, altså fire dager etter publisering, og uten å gi oss beskjed. Leseren skriver i e-post til oss kl 23.05 i går kveld:

Faktisk.no endret siste del av setningen «Storhaug ramser opp en rekke kritiske påstander om Islam, som hun tolker at Giske mener er akseptable med utgangspunkt i uttalelsen hans fra talerstolen», da den etter eget utsagn var upresis.

På denne måten unngår de det pinlige i å måtte innrømme at de selv har publisert falske nyheter. Fordi, som de selv sier om sine metoder: Der det begås feil fra vår side, vil rettelser publiseres og tydeliggjøres åpent. Men de har altså ikke gjort feil, slik de hardnakket hevder du har gjort. Nei, de har kun vært upresise. Derfor blir det ikke publisert noen rettelse.

At jeg skulle ha hevdet at Trond Giske synes barneekteskap, et nedrig kvinnesyn og islamsk terror er akseptabelt, er altså i Faktisk.nos optikk ikke noe å beklage tydelig at var 100 prosent feil. Det legges kun en liten diskret endring inn på slutten av artikkelen, som ser slik ut:

Faktisk.no var kun «upresis». Å hevde at Giske, eller andre på Stortinget, mener terror og barneekteskap er akseptabelt, er altså bare en liten upresis trivialitet. Derfor dyttes korrigeringen nederst i artikkelen i all stillhet. Ingen flagging øverst på artikkelen, ingen egen artikkel om den totalt feilaktige påstanden.

Bukken har overtatt hele kornsiloen

Faktisk.no har nå begrenset HRS og min ytringsfrihet ved å sette en brems på vår spredning på Facebook. Spredningen er etter mitt skjønn innskrenket med minimum 50 prosent. Dette er «straffen» Faktisk.no idømmer oss for å ha tolket Giske til å mene at ekstremisme og fanatisme er mer utbredt i kristne sekter enn i moskeer, en tolkning som er mulig ikke minst på grunn av Giske fokus på kristne sekter, latterliggjøring av islamkritikk, og slurvete språk.

Hvilken straff skal hvem pålegge Faktisk.no for å ha fremmet en slik hinsides påstand som at vi mener Giske synes terror (!) er akseptabelt? Ovennevnte observante leser har denne treffsikre konklusjonen:

Hykleriet er komplett, og i tilfellet Faktisk.no passer ikke bukken havresekken. Han har tatt over hele kornsiloen.

Nettopp derfor er denne artikkelen på Rights.no rubrisert i kategorien «Politikk». For det er det Faktisk.no bedriver: Politikk, fra et venstreorientert politisk korrekt ståsted.

Korrigering: Ved en inkurie klarte jeg beklageligvis å overse epost fra Kristoffer Egeberg, datert 21. april, der han sier følgende: Formuleringen om at jeg skulle mene at Giske synes terror etc er akseptabelt, «ikke var helt presis». Ut fra hva Faktisk.no «dømmer» som «Faktisk helt feil», ville vel sistnevnte vært en riktigere benevnelse.