Innvandring

SD-Åkesson politianmeldt

En advokat i Sverige har anmeldt SD-leder Jimmie Åkesson for "hets mot folkegruppe". Dette fordi Åkesson deler ut løpesedler til migranter ved den tyrkisk-greske grensen. Beskjeden fra Åkesson er at "Sverige er fullt".

Advokat Behrang Eslami i advokatfirmaet Hurtig & Partners i Stockholm politianmelder SD-leder Jimmie Åkesson for å dele ut løpesedler til migrantene på grensen mellom Tyrkia og Hellas.

På løpeseddelen heter det at «Sverige er fullt» og ikke kan ta imot flere migranter. Løpeseddelen er signert «Det svenska folket och Sverigedemokraterna».

Det fikk advokat Eslami til øyeblikkelig å ringe politiet.

– Det handlar om ett osant intygande, jag är en del av svenska folket och jag står inte bakom det som står angivet på flygbladen, sier Eslami til Aftonbladet.

Hets mot en folkegruppe

Ifølge Eslami, skal politiet ha reagert raskt og satt i verk en såkalt forundersøkelse (FU) og koplet på en FU-leder.

Denne FU-lederen, fortsatt ifølge Eslami, skal ha kommet til en «foreløpig vurderingen» om at hendelsen kan klassifiseres som «hets mot en folkegruppe».

Eslami mener at det er alle menneskers rett til å søke asyl i Europa eller i Sverige, og hevder at Åkesson og SD handler «prinsipielt feil».

– Att åka ner och försöka förmå människor, som flyr för sina liv och är i nöd, att inte ta sig till Europa. Det är principiellt fel och det strider mot de mänskliga rättigheterna, sier Esmali.

Advokat Esmali mener altså vite at migrantene «flykter for sine liv og er i nød», noe som stort sett bare er et budskap som asyladvokater og godhetsindustrien frembringer. De fleste andre ser dette som et farlig politisk spill, som ikke har noe med en flyktningkrise å gjøre. Så den «prinsipielle feilen» i så måte er å dytte foran seg menneskerettighetene nok en gang, og å overse det geopolitiske bilde.

Hvis svensk politi i en førstehåndsvurdering mener dette har noe med «hets mot en folkegruppe» å gjøre, da har politiet stukket hånda inn i et politisk vepsebol. Den bør de raskt trekke til seg igjen.

SD og «det svenske folket»

Dessuten er det mye som tyder på at Åkesson har sine ord i behold om at budskapet er representativt for det svenske folket. I alle fall fikk nyheten om at Åkesson var reist til Tyrkia for å fortelle de mange migrantene som ønsker seg til Sverige at de ikke er velkomne, enorm spredning på sosiale medier.

For eksempel fikk svenske Expressens artikkel, som var en av de første med nyheten som ble plukket opp fra Åkessons FB-side, over 90.000 anbefalinger i sosiale medier.

Det er derfor mye som tyder på at «den tause» majoriteten i Sverige har fått nok. De negative konsekvensene av den ikke-bærekraftige innvandringen, altså den som igjen står og banker på Europas porter, er nå så åpenbar at ingen – utover de som selv tjener penger på slik innvandring – ønsker seg mer. Den sittende regjeringen prøver imidlertid å innbille det svenske folket at Sverige ikke lengre er «en magnet for flyktninger» og at Sverige har en av de «strammeste flyktninglovene» i EU. Det hevder justisminister Morgan Johansson (S) i Expressen.

Åkesson svarer justisministeren på FB:

Svenskene har også befestet SD som ett av landets største parti. Ved siste meningsmåling (februar) lå SD endog litt over Löfvens Socialdemokraterna (23,4 versus 23,2 prosent).