Innvandring

Barnefattigdommen bare øker

Nesten fire av ti barn med innvandrerbakgrunn lever i såkalt barnefattigdom i Norge. For barn med syrisk opprinnelse er tallet ni av ti, for somaliske åtte av ti.

Nye tall fra SSB viser at i 2018 var det nærmere 111.000 barn under 18 år som bodde i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det er en økning på om lag 5.000 barn fra året før. Det gir at i alt 11,3 prosent av alle barn tilhører en lavinntektshusholdning.

Utviklingen viser at barnefattigdommen bare øker. Siden 2006 har det blitt over 43.000 flere barn i lavinntektsgruppen. Bare mellom 2011 og 2018 økte andelen fra 7,6 til 11,3 prosent. Se faksimile av figur fra SSB:

Barn med innvandrerbakgrunn

Barnefattigdommen blant de med innvandrerbakgrunn har økt betraktelig de siste årene. Det fortsatte også i 2018. Nesten fire av ti barn med innvandrerbakgrunn (38,7 prosent) defineres i en husholdning med vedvarende lavinntekt.

Selv om barn med innvandrerbakgrunn utgjør knappe 17 prosent av alle barn (over en treårsperiode), har de etter 2012 utgjort flertallet av alle barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. I 2018 var denne andelen på 57,2 prosent, mot 38,8 prosent i 2006.

Fra SSB

Norskfødte barn med innvandrerforeldre (altså 2. generasjon) er den største barnefattigdomsgruppen. I 2018 var det 36.400 andregenerasjonsbarn i lavinntektsgruppen, mens det var 27.000 innvandrerbarn. Resten av lavinntektsgruppen (47.500) er barn som ikke tilhører innvandrer- eller andregenerasjonsgruppen. Samtidig påpeker SSB at fra 2017 til 2018 var det likevel blant innvandrerbarn de finner den største økningen, som i hovedsak skyldes at mange barn fra Syria er kommet inn i lavinntektsgruppen.

Blant barn med bakgrunn fra Syria gikk det fra knapt 3.000 barn i 2017 til over 6.000 barn i 2018. Nesten 9 av 10 barn med syrisk opphav lever dermed i såkalt barnefattigdom. Jeg regner ikke med at noen av dem som under folkevandringskrisen hevdet at syrerne var velutdannet og at det bare var å få dem i jobb fra dag én, kommer til å bli konfrontert med disse begredelige tallene. Særlig ikke hvis en i dag er kunnskaps- og integreringsminister.

Den største barnefattigdomsgruppen er likevel barn med bakgrunn fra Somalia. I 2018 telte dem 11.000 barn, som tilsier at for barn med somalisk opprinnelse lever nesten 8 av 1o i barnefattigdom. Samme år, 2018, sendte privatpersoner i Norge nesten 470 millioner kroner til privatpersoner Somalia. I 2019 var det ny rekord i private pengeforsendelser til Somalia. Da ble nesten 560 millioner kroner sendt ut fra Norge til Somalia. Stalltipset er at barnefattigdommen blant barn med somalisk bakgrunn også vil øke for 2019. Det heter prioriteringer.

SSB.no