Ny rekord: 550 millioner kroner sendt av privatpersoner i Norge til Somalia

Og dette er bare penger enkeltpersoner har sendt gjennom private foretak.

HRS har hentet inn nye tall for pengeoverføring til utlandet fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i utlandet. Det betyr at dette er penger som personer i Norge overfører via foretak som Forex, Western Union og MoneyGram. Overføringer fra næringsvirksomhet er ikke inkludert, det er heller ikke banktransaksjoner eller kontanter folk tar med seg når de besøker Somalia.

Milliarder av kroner

Vi har tatt utgangspunkt i de ti største mottakerlandene. Bare for disse ti er det i 2019 samlet sett blitt sendt ut nesten 2 milliarder kroner, men variasjonene blant landene er betydelig.

Ti-på-topp-listen toppes suverent av Somalia. Bare i fjor ble det sendt 557,1 millioner kroner fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i Somalia. Det er en økning på 87,9 millioner kroner eller 19 prosent fra 2018.

Den neste på listen er Pakistan. I 2019 ble det sendt 382,7 millioner kroner til Pakistan, en økning på 19,2 millioner kroner (6 prosent) fra året før. Deretter følger pengeoverføringer til Afghanistan, som i fjor endte på 191,4 millioner kroner.

Overføringer til Somalia

HRS har tidligere rapportert at i 2016 og 2017 ble det overført til sammen 842 millioner kroner til Somalia. For 2018 og 2019 er vi til sammen kommet opp i over 1 milliard kroner. Siden dette er, som Valutaregisteret understreker overfor HRS, sendt «fra person til person» er det mer enn god nok grunn til å anta at pengene er sendt av somaliere i Norge.

For overføringer til Somalia siste fire år ser utviklingen slik ut:

 

Dette betyr at det samlede beløpet for de siste fire årene er nesten 1,9 milliarder kroner – bare til privatpersoner i Somalia fra privatpersoner i Norge.

Vi har spurt før: Hvordan er dette mulig?

Somaliere i Norge er en gruppe med en stor barnebefolkning og den fattigste barnebefolkningen. Totalt bor det om lag 44.000 somaliere i Norge, i henhold til tall fra SSB. I tillegg er det en gruppe som bunner statistikken over for eksempel sysselsetting.

HRS kommer med mer.

Hovedillustrasjon: HRS