Islam

Takk til politisk ledelse: Shariadomstoler og maktislam er kommet for å bli

Imamer opererer som shariadommere. Dette er ren logikk, for hvis man slipper til imamer og moskeer, følger de jo Muhammeds islam.

Svært mange har fremdeles ikke forstått at islam først og fremst er en lovreligion. Det sørget Muhammed for etter at han mislyktes radikalt som en spirituell predikant. Islam som noe rent åndelig/religiøst, fungerte rett og slett ikke for Muhammeds prosjekt om å få makt. Derfor løftet han sverdet og ble en militær og politisk leder. Dette bør være basiskunnskap i vår tid. Men det er det åpenbart ikke.

Main Stream islam = sharia

Etter at en ny rapport utkom i Danmark i forrige måned, har debatten om imamer og shariadomstoler igjen blusset opp i Danmark. Man er tydeligvis rystet i de politiske korridorene. Har vi virkelig et parallelt rettssystem? undres det. Denne rystelsen er en repetisjonsøvelse. Som da danske TV2 avslørte med skjult kamera («Moskeene bak sløret»), at kvinner og barn undervises i sharia-lover og påfølgende barbariske straffemetoder. En av imamene som ble avslørt sa rett ut at i en «ideel islamsk stat» skal utro kvinner steines og sex utenfor ekteskapet skal straffes med pisking. Frafalne og fornektere av islam, samt muslimer som ikke faster, skal slås ihjel. Imamer predikerte videre fortreffeligheten ved flerkoneri, at kvinner som utsettes for vold ikke må be politiet om hjelp, kvinner kan ikke få skilsmisse, kvinner kan ikke nekte ektemannen sex, og mye mer. Det er dette som foregår i moskeene. Den gang i Danmark ville politikere stenge moskeer som fremmet slike ufysligheter, men det skjedde (selvsagt) ikke. Man har jo religionsfriheten i disse vakre menneskerettighetene til FN… Det samme skjer i Norge, som da det ble avslørt at svigersønnen til sjefsimamen i moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat forteller sine «elever» at de som ikke faster skal halshogges.

Merk at dette fikk ingen sentrale politikere til å kreve at den offentlige støtten ble fjernet.

Kvinnene bidrar selv til sharia

Igjen er skilsmisse på tapeten. Muslimske kvinner nektes skilsmisse fra den islamske kontrakten, nikah nama. Mens ektemannen etter at den danske skilsmissen er tatt ut, gifter seg med ny kvinne. Altså lever han i flerkoneri etter islamsk lov. HRS tok opp dette i 2003, og fikk til et flertallsvedtak på Stortinget fra FrP til SV for å få stoppet at muslimske kvinner nektes skilsmisse fra den islamske ekteskapskontrakten. Da ble nåværedne statsminister, daværende kommunalminister, Erna Solberg, med ansvar for feltet, ikke blid. Hun sendte eksempelvis en forsker ut i «krigen» mot oss, Berit Torbjørnsrud, som konkluderte med at et storting ikke må tro at det kan overstyre Allah. (Det er lov å le rått. Se side 35 i rapporten hennes.)

Konklusjonene har Torbjørnsrud i og for seg helt rett i, da med tanke på at moskeer og imamer lever sine egne liv på siden av samfunnet vårt. Men Stortinget  kan lovgi, det er ikke minst derfor vi har et demokrati.

Allerede i 2008 kom det frem at eksempelvis Islamsk Råd opptrer som shariadomstol. En imamkomité utstedte skilsmisse til en kvinne som var utsatt for ekstrem vold.

Og nettopp kvinnene er selv med på å opprettholde sharialoven i våre land. På et møte med daværende integreringsminister i Danmark i 2018, Inger Støjberg, ble skilsmisse diskutert med muslimske kvinner. Kvinnene ville ha hjelp av statsråden fordi de ble nektet skilsmisse fra den islamske ekteskapskontrakten. Støjberg hadde da lagt som premiss at sharialovverket ikke gjelder i Danmark på noe som helst vis. En kvinne svarte henne slik:

«Med full respekt for hva du sier, statsråd. Men muslimer er troende, så vi skal ha vår muslimske skilsmisse før vi kan føle oss frie.»

Akkurat dette opplevde også vi da vi jobbet grundig med spørsmålet i 2003. Til og med jenter som er tvangsgiftet som barn, mener at de må ha en islamsk skilsmisse, i tillegg til offentlig norsk skilsmisse. Hvis de ikke har det, føler de seg ikke frisatte. De anses nemlig som gift av sitt eget miljø. Bare denne «lille» informasjonen for 17 år siden, burde fått det offentlige Norge til å få øynene opp for hvilken religion vi står overfor.

De mishandlede og undertrykte kvinnene som velger å forbli i islam og sine miljø, blir således medløpere til at sharia etableres på vår jord.

Islam-dinosauren

Avhopperimamen Ahmed Akkari beskrev i boken Min afsked med islamismen (2014) hvordan han og andre imamer opererte i danske gettoer som shariadommere.  Ahmed har etter dette også tatt et knallhardt oppgjør med naive forskere som avviser at imamene har betydelig makt overfor «sine egne».

«Jeg mener det er noe vås. Det er ren idioti. Hvis det er en grunn til at mange muslimer i dag bruker islam som argument, så er det fordi de i ett eller annet omfang lytter til sharia. De behøver ikke engang selv å gå i en moské eller konsultere en imam. Hvis du spør en muslimsk jente om hvorfor hun har på seg hijab, og hun svarer at det er dette Allah vil, så er alle svar man kan få om hva man må eller ikke enten direkte eller indirekte påvirket av den fortolkning av islam som heter sharia», sier Akkari.

Akkari karakteriserer integrering av muslimer generelt som en fiasko grunnet islams makt over enkeltindividene.

Britene fikk se gufsene fra innsiden av moskeene allerede i 2007, svenskene i 2013, og danskene i 2016 i  nevnte «Moskeerne bag sløret». Alt dette er gjort med skjulte opptak, fordi disse herrene, altså imamene, og også kvinnelige ledere på innsiden, sier selvsagt det stikk motsatte for åpen mikrofon. Da er det lettlurte vestlige ører som smøres med fyndord om demokrati, toleranse, respekt – and you name it. Det samme så nordmenn for 20 år siden, da TV2 sendte en somalisk kvinne inn til moskeene. Samtlige imamer sa at hun måtte adlyde moren – etter sharia – og la seg bli kjønnslemlestet.

Islam er en dinosaur. Derfor sliter hele den vestlige verden. Dinosauren trasker rundt, og våre politikere prøver å møte den med logikk og sekulære lover. Dinosauren har i tillegg god kjennskap til FNs menneskerettigheter, og spiser grådig av dem. Og vi står tilbake ribbet for motstand. Slik går dagene, og det vil fortsette og fortsette. Ikke minst fordi man behandler islam som en helt vanlig religion på linje med evangelisk kristendommen. Det er akkurat her man må sette foten ned. Islam er nemlig ikke som en hvilken som helst annen religion.

Og ettersom politikerne åpnet for masseinnvandring fra den islamdominerte verden, er det Muhammeds maktislam vi som kristen nasjon har fått på innsiden. Og nå er de så mange (rundt 250.000), at nesten uansett hvilke tiltak man setter inn for å begrense islams makt, så vil man mislykkes. For vi har fått parallelle samfunn avsondret fra det offisielle Norge.

Men man kan jo prøve å begrense maktutøvelsen, og da er pengesporet (offentlig støtte) et sted å begynne.