Islam

Sharia på norsk jord: Salg av jentebarn akseptert

En imam gifter bort ei jente på rundt 14 år til en voksen mann. Jentas foreldre får 70.000 kroner for handelen. Ingenting av dette straffes i norsk domstol.

Det ultimate beviset på at sharia opererer for fullt i Norge foreligger nå. Og domstolen gir blaffen, det til tross for at det handler om et barn, tvangsekteskap, seksuell omgang, og menneskehandel: 70.000 kroner betalt mannen for å kunne benytte et jentebarn som sex- og husslave.

Ordene kan kanskje høres harde ut. Men de er ikke det. Det er virkeligheten som er nådeløs.

Norske foreldre ville blitt hardt straffet

Det sjokkerende er følgende: Høsten 2015 inngikk en iraker på da 24 år et shariaekteskap med ei jente, også hun iraker. En imam viet dem etter islams ekteskapsregler. Imamen er aldri funnet, og man kan jo lure på om han gjemte seg bak ei dør, for at jenta ikke skulle kunne identifisere han på et senere tidspunkt, slik vi så fra barnehustru-saken i Oslo få år tilbake? 

Allerede her skurrer det voldsomt: Foreldrene til jenta giftet henne bort. De sørget for at alt foregikk etter sharia, og må da nødvendigvis ha hanket inn en imam som gjennomførte vielsen. Hvorfor har ikke retten straffeforfulgt foreldrene både for å ha solgt jenta, tvangsgiftet henne, og slik overlatt henne til en voksen mann som stod fritt til å voldta henne? Hvorfor slipper både foreldre og «ektemannen» unna med ikke å identifisere imamen?

Dette fatter og begriper jeg ikke. Eller, jeg gjør nettopp det. Dette er kulturrelativisme av verste sort. Den aller mest motbydelige sorten. Tror noen at norske foreldre hadde sluppet unna om de solgte datteren med tvang til en mann de da visste ville voldta henne?

Ble truet til å leve med ham

Året etter at ekteskapet var inngått, flyttet jenta og hennes familie fra Sørlandet til Sunnmøre.

Jenta hadde mye fravær fra skolen og ryktene fortalte at hun var tvangsgiftet og gravid. Barnevernet reagerte. Politiet ble alarmert. Da politiet ransaket foreldrenes hjem, fant de bilder av jenta i brudekjole, bryllupskake og en stor fest. I tillegg ble det gjort beslag av flere pengebunker og smykker, sistnevnte er oftest en del av foreldrenes gave til jenta ved inngåelse av ekteskap.

Av politiavhør kommer det klart frem at jenta fortalte at mannen, i dag 29 år, truet henne til å leve sammen med ham.

Altså tvangsekteskap. Men dét tiltales verken «ektemannen» eller foreldrene for. Hvorfor ikke? Domstolen har jo til og med fått prisen for barneekteskapet: 70.000 norske kroner i kontanter. Altså den islamske brudeprisen. Eller menneskehandel-prisen.

Men så var det dette med alderen: Var jenta 14 år, og under den seksuelle lavalderen, eller var hun kanskje så «gammel» som 16 år, altså over den seksuelle lavalderen? Dette er hva rettssakens hovedpunkt gjaldt.

Vel, foreldrene burde vite når barnet kom til verden. Vi snakker tross alt om irakere, ikke huleboere på Borneo.

Retten unnskylder mannen

I tingretten i fjor nektet mannen for at han visste at hun var bare 14 år – og Sunnmøre tingrett trodde på mannen. Han ble frifunnet av tingretten. Det til tross for at han i retten vedgikk all skyld. Han forklarte  åpent at han hadde bedt foreldrene til jenta om hennes hånd, fått ja, og betalt 70.000 kroner. Men han påstod at han ikke visste at jenta var så ung som 14 år (eller 15 år, og fremdeles under den seksuelle lavalder). Dessuten sa retten den gang følgende: 

I dommen fra Sunnmøre tingrett står det at retten ikke kan legge vekt på at mannen tidligere erkjente straffskyld. Dette fordi, hold dere fast, retten mener at «mannen ikke hadde nok innsikt i de ulike vilkårene for domfellingen etter tiltalen».

I dommen fra tingretten heter det at mannen frifinnes da retten ikke finner det bevist utover rimelig tvil at jenta var under 16 år da da hun ble giftet bort etter sharia og mannen innledet seksuelt forhold med henne.

Nå konkludere lagmannsretten med det samme: Mannen kan ikke dømmes for «å ha forsøkt å gifte seg med ei 14 år gammel jente på Sunnmøre. Mannen var også tiltalt for seksuell omgang med jenta. Retten var delt, men flertallet konkluderer med at det er så stor usikkerhet rundt den faktiske alderen hennes, at han må frifinnes».

Er det politiet som har gjort et elendig arbeid? Hvor er bistandsadvokaten til jenta? Hvorfor var det ingen tiltale for tvangsekteskap? Hvorfor ble ikke foreldrene tiltalt for tvangsekteskap og menneskehandel – de solgte tross alt datteren for 70.000 kroner?

Hva med voldtekt?

Og hva med seksuelle overgrep? Hvorfor ble han ikke dømt for voldtekter?

Straffelovens § 262, andre ledd, bør være klar nok:

«Den som inngår ekteskap med noen som er under 16 år, straffes med fengsel inntil 3 år. Den som var uvitende om at fornærmede var under 16 år, kan likevel straffes hvis han på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet. Straff kan bortfalle dersom ektefellene er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.»

Deretter problematikken med seksuelle overgrep: I straffeloven §§ 299-306 er det en rekke bestemmelser om seksuelle overgrep og alder. I § 307 presiseres at uvitenhet om barnets riktige alder fører ikke til straffrihet hvis tiltalte på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.

Er det for mye forlangt at vordende ektefeller gjør seg kjent med den andres alder? I Norge. I 2019 og 2020.

Hvilket signal sendes til aktuelle shariamiljø? Jo, dette: I Norge kan menn tvangsgifte seg med jentunger, betale for dem, og alle involverte parter slipper straff hvis man er dårlig integrert og dermed kan påberope seg ikke å kjenne til lovverket, og også unnskylde seg med at man trodde jenta var 16 år.

Norge seiler inn i en postdemokratisk tidsalder, der det tilrettelegges for langt over 1.000 år gammelt ørkenlovverk. Måtte politikerne ikke sove godt en eneste natt til før dette ryddes opp i.