Ufrivillige ekteskap

Iraker frifunnet for ekteskap med 14-åring

Jente ble giftet bort 14 år gammel etter sharia - i Norge. Men tingretten lar den voksne ektemannen slippe unna straff. Dette er en skandale som bør får alarmene til å gå på Stortinget.

Vi skriver altså 2019, men har åpenbart mye å lære om likebehandling – og om islam.

En mann fra Irak (nå 28 år) inngår barneekteskap med ei 14-årig jente (også hun av irakisk opprinnelse, nå 18 år). Mannen nekter for at han visste at hun var bare 14 år – og Sunnmøre tingrett tror på mannen. Han ble i dag frifunnet av Sunnmøre tingrett, melder NRK.

Så nå aksepterer norsk rettsvesen både barneekteskap, kjøp av barnebruder og voksne menn som ikke skjønner alderen på jenter?

Bevisene

Nylig la aktor ned påstand om fengsel i to år og åtte måneder for mannen, da politiet mener han forsøkte å gifte seg med jenta høsten 2015. Ekteskapet ble inngått på islamsk vis. Rettssaken mot mannen ble utsatt i påvente av avhør av imamen som viet dem, men han har ikke politiet klart å finne. Det i seg selv er jo en merkelig historie. Har vi utenlandske imamer som reiser rundt og vier muslimer i Norge? Eller gjemte imamen seg bak en dør for at jenta ikke skulle kunne identifisere han på et senere tidspunkt, slik vi så fra barnehustru-saken i Oslo? 

Barnebruden har hevdet at hun trodde de skulle «kle seg ut og leke bryllup». Men forhistorien tilsier at jenta lyver.

Hun og familien flyttet i 2016, altså året etter at det islamske ekteskapet var inngått, fra Sørlandet til en kommune på Sunnmøre. Jenta hadde mye fravær fra skolen og ryktene fortalte at hun var tvangsgiftet og gravid. Barnevernet reagerte.

Under ransakelse i huset fant politiet bilder som viste jenta i bryllupskjole, bryllupskake og stor fest. I tillegg ble det gjort beslag av flere seddelbunker og smykker.

I retten vedgikk mannen all skyld. Han forklarte at han hadde bedt foreldrene til jenta om hennes hånd, fått ja og betalt 70.000 kroner. Videre hevdet han at jenta var svært så ivrig på å gifte seg, for å komme bort fra en streng far.

Jenta på sin side avviste at det skulle være noe giftermål: «Det skulle være nesten som halloween, vi skulle bare kle oss ut,» sa hun i politiavhøret som ble avspilt i retten. Når bevisene, bilder, penger og smykker, ble lagt frem, hevdet hun at hun hadde blitt lurt.

Villfarelse om alder

I dommen fra Sunnmøre tingrett går det fram at det er bevist utover enhver rimelig tvil at mannen prøvde å inngå ekteskap med jenta, men det er mannens tvil rundt alderen til jenta som gjør at han frifinnes – og det både for barneekteskap og flere tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år.

Med andre ord er ekteskapet fullbyrdet (de har hatt seksuell omgang). Tror noen oppegående mennesker i dette landet at muslimske foreldre av dette kalibret lar døtrene sine, særlig småjenter, ha seksuell omgang med noen uten å være muslimsk gift? Hvor nedsnødd er det lov å være?

I Sunnmøre tingrett forklarte mannen at han ikke visste hvor ung jenta var. Da han oppdaget det – som det ikke fremkommer hvordan han oppdaget – skal han ha bedt foreldrene om å komme og hente henne. Halloooo, fortsatt ingen klokker som ringer?

Og like så galt: I dommen fra Sunnmøre tingrett står det at retten ikke kan legge vekt på at mannen tidligere erkjente straffskyld. Dette fordi, hold dere fast, retten mener at «mannen ikke hadde nok innsikt i de ulike vilkårene for domfellingen etter tiltalen».

Hvem som «ikke har nok innsikt» kan virkelig diskuteres. Dette bør være grusomt pinlig for Sunnmøre tingrett. Men i dommen heter det at mannen frifinnes da retten ikke finner det bevist utover rimelig tvil at jenta var under 16 år da det ble forsøkt inngått ekteskap med henne, eller da den seksuelle omgangen skjedde.

La oss nå først slå fast følgende: De er gift i henhold til sharia. Ekteskapsalderen i Norge er 18 år. Skal ikke en mann på hans alder kunne klandres for at han ikke skjønte hun var en jentunge? Hvilken norsk mann ville sluppet unna med noe slikt?

Straffelovens § 262, andre ledd, bør være klar nok:

«Den som inngår ekteskap med noen som er under 16 år, straffes med fengsel inntil 3 år. Den som var uvitende om at fornærmede var under 16 år, kan likevel straffes hvis han på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet. Straff kan bortfalle dersom ektefellene er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.»

Deretter problematikken med seksuelle overgrep: I straffeloven §§299-306 er det en rekke bestemmelser om seksuelle overgrep og alder. I § 307 presiseres at uvitenhet om barnets riktige alder fører ikke til straffrihet hvis tiltalte på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.

Er det for mye forlangt at vordende ektefeller gjør seg kjent med den andres alder? I Norge. I 2019.

Foreldrene solgte jenta

Mannen betalte 70.000 kroner for jenta, som i norsk kontekst betyr at foreldrene solgte datteren for 70.000 kroner. Ja, kall det gjerne brudepris, men det er nå slik at vi ikke har brudepris i Norge. I 2019.

Dommen fra Sunnmøre tingrett viser til at familien til jenta skulle ha hevdet at hun var 16 år. De skal også ha lagt frem dokumenter på dette.

Og hva så? Ekteskapsalderen i Norge er? Men sikkert «kjekt» for denne villfarne mannen – for da kunne han i alle fall ha sex med henne lovlig.

Foreldrene til jenta skal være under etterforskning i forbindelse med saken, men det er ikke tatt ut tiltale. Til det er det bare å si: Ta ut tiltale.

Nå blir det opp til statsadvokaten om dommen skal ankes. Til det er det bare å si: Ank.

Kan «noen» være så vennlig å bringe Norge tilbake til 2019? Og gjør det før medbrakt kultur og praksis spiser opp frihetsverdiene dette samfunnet er tuftet på – og før det blir enda mer forskjellsbehandling mellom borgerne.