Islam

Politisk parti krever: Muslimer status som egen minoritet og kriminalisere «islamofobi»

Dette er kravene til det nye partiet Nyans i Sverige, startet av en mann med koblinger til høyreekstremisme. Hvor mange stemmer vil de klare å kapre ved valget i 2022?

Muslimer må få status som en «særskilt minoritet» på linje med samer og jøder, krever partiet Nyans, som ble startet opp i Gøteborg i fjor. Lederen begrunner dette med at muslimer «daglig opplever både fysiske og verbale personangrep av rasistisk karakter», i henhold til partilederen Mikail Yüksel.

Det hadde vært betimelig om journalisten til SVT, Sveriges NRK, etterlyste dokumentasjon som kunne bekrefte påstanden.

– De snur verden opp-ned

Assosiasjonene går til islamistenes tankesett, formulert slik av forfatteren Salman Rushdie med den livslange dødsfatwaen utstedt av den humanitære stormakten Iran:

«Den klassiske retorikken fra muslimer er at mens de nekter folk sine rettigheter, hevder de at det er de som blir nektet sine rettigheter.

Mens de forfølger mennesker, hevder de selv å bli forfulgt.

Mens de oppfører seg voldsomt fornærmende, hevder de at det er de som fornærmes.

De har snudd helt opp-ned på verden.»

Dessverre har ikke Sverige eller Norge eksempelvis detaljert oversikt over kriminelles nasjonale bakgrunn. Det har Danmark, og forholdene der er nok ikke særlig annerledes enn i nabolandene. Årlig leverer Dansk Statistik (tilsvarende vårt SSB) oversikt over kriminalitesraten basert på landbakgrunn. Og hvert år topper folk fra Libanon, eks-Jugoslavia, Tyrkia, Marokko, Somalia Pakistan, Irak, Iran og Afghanistan. Åtte av ni av disse landene domineres av islam som religion.

Smak på den opp mot Yüksels påstand om daglig å oppleve «både fysiske og verbale personangrep av rasistisk karakter». Jeg vil også anta at hvis man kunne fått ut landbakgrunn på anmeldte og dømte i voldtektssaker i Sverige, ville land som nevnt over dominert, men jeg kan jo ha misforstått det man skimter i det tåkelagte svenske nyhetsbildet gjennom årene, altså jeg kan ha fordommer. Man skal alltid ta høyde for det.

Og er det noen som virkelig må holde ut daglig trakassering så er det vel muslimske jenter og kvinner som mildt sagt i hopetall holdes nede av sine egne brødre, fedre og ektemenn. Det var jo faktisk hele grunnlaget for at jeg for 28 år siden som journalist dykket ned i innvandringens konsekvenser: Tvangsekteskap, flerkoneri, frihetsberøvelse, dumping, hverdagsvold, hijabtvang, kjønnslemlestelse og så videre.

Mitt forslag er således dette: La muslimske jenter og kvinner få status som en særskilt utsatt gruppe.

Slørforbud er «islamofobi»

Nyans vil også ha angivelig «islamofobi» inn i lovverket, med en «egen rubrisering». Ja, det skulle ikke forundre meg om at det vil skje på sikt i takt med at den demografiske endringen tipper enda mer i islams favør. Og da blir det nok et lengre opphold bak lås og slå på undertegnede sin oversetter av Landsplågan islam, Camilla Grepe.

Nyans sin partileder får vondt i hjertet sitt av at det diskuteres slørforbud i skolen. Dette er utgangspunktet for utspillet om en egen lovparagraf mot «islamofobi». Yüksel sier:

«Det er ikke sløret som skal bekjempes, det er undertrykkingen. Samtidig har foreldre rett til å oppdra barna sine ut fra deres kultur og religion.»

Hijab, tvangsekteskap, flerkoneri og kjønnslemlestelse er main stream-kultur i mang et land i verden som har latt kulturen og religionen sin vandre inn til oss. Det er altså deres rett, i henhold til den tyrkiske mannen som måtte forlate en sentral posisjon i partiet Centern da det ble avslørt at han pleide tett kontakt med de tyrkiske ultranasjonale Grå ulver.

Partilederen aksepterer heller ikke at den beryktede Vetenskapsskolan mistet offentlige bevilgninger grunnet at sikkerhetstjenesten Säpo avdekket at den tidligere eieren utgjorde en sikkerhetsrisiko for Sverige, noe som førte han til fengselcellen. Den nye eieren har bånd til den tidligere, så pengekranen åpnes ikke igjen, noe som Yüksel tar tungt. Han vil ha mer konkret dokumentasjon på forholdene. Det holder ikke at det er dokumentert at tidligere IS-terrorister ble ansatt ved skolen, ei heller at millioner av kroner i sin tid ble ført ut av Sverige av sentrale ved Vetenskapsskolan.

Vi er gjennom årene fortalt av politisk ledelse også her på berget, at innvandringen har vært en kulturell og sosial berikelse for oss. Nå er det bare å forberede seg på den politisk berikelsen også – og den er her allerede i både SV, Ap og eksempelvis Høyre.

SVT