Kriminalitet

Islamist har tatt millioner av skolepenger ut av landet

Den utviste islamisten og tidligere rektoren ved en barneskole har ført millioner av kroner ut av Sverige til kontoer blant annet i Saudi-Arabia. De siste årene har han mottatt over 275 millioner kroner i offentlige skolekroner. Mannen antas å ha gått under jorden.

Abdel-Nasser el Nadi  er tidligere leder av Vetenskapsskolan for barn, nå Safirskolan, med rundt 450 elever i grunnskolealder. Han er egypter og en av de seks islamistene som svensk sikkerhetstjeneste, Säpo, satte i varetekt i mai i år, og som regjeringen nå har fattet endelig vedtak om å utvise. El Nadi og «kolleger» anses å true Sveriges sikkerhet.

Under el Nadis tid som skoleleder ble minst fire hjemvendte IS-terrorister ansatt ved Vetenskapsskolan i Gøteborg. Ytterligere syv ansatte hadde koblinger til ekstrem-islam.

Store summer ført ut av Sverige

Det er pengesporet Expressen og Doku har gransket, og det er ikke smått hva disse to mediene har klart å spore opp. El Nadi og hans ideologiske venner har drevet flere konsern som driver med private skoler, som henter ut samme sum, støtte per elev som det koster staten å ha dem i den offentlige skolen. Til sammen 275 millioner kroner i skolepenger har således tilflytt el Nadi og hans ulike foretak i perioden 2013 – 2019. Dette er hva granskningen viser:

Reportasje fra Expressen om de mange ansatte IS-terrorsietene ved Vetenskapsskolan til El Nadi, skjermdump YouTube.

  • I 2015: fire overføringer på til sammen 600 000 kroner gikk direkte fra Vetenskapsskolan til en konto i Saudi-Arabia.
  • Våren 2017: ytterligere en overføring til kontoen i Saudi-Arabia, denne gangen 350 000 kroner.
  • Våren 2017: Rundt 350 000 kroner overføres til en konto i Tyskland.
  • I senere tid: andre selskap knyttet til el Nadi har overført «store summer» til en investeringskonto på Malta som el Nadi har sammen med en saudisk statsborger. I februar i år ble hele 400 000 euro, over 4,2 millioner kroner overført til denne kontoen på Malta.

Noen dager etter den store transaksjonen til Malta reiste en person knyttet til el Nadis selskap til Saudi-Arabia, der «svenske myndigheter kunne konstatere at han logget inn med sin bank-id».

Alle kontoene stengt

Erik Olsson, sier at alt er gjort etter boken, og at han «forusetter at det er overskudd» av omsettingen i de ulike selskapene til el Nadi.

Svenske myndigheter har gåt til det skrittet å fryse alle kontoer i Sverige og utlandet som kan knyttes til Vetenskapsskolan og el Nadis ulike selskap. Bakgrunnen er arrestasjonen av ham i mai i år. Expressen og Doku har prøvd alt for å komme i kontakt med el Nadi uten å lykkes. El Nadi antas å ha gått under jorden etter at han ble satt fri fra varetekt i september. Han har nemlig ikke fulgt opp meldeplikten han har flere ganger i uken hos politiet.

El Nadi er mistenkt av svenske økokrim for «grov hvitvasking av penger», «grov hvitvasking av selskap», og «grovt skattelovbrudd».

Ettersom det er uklart om el Nadi og de fem andre islamistene kan utvises fra Sverige, ligger det i det minste an til at El Nadi kan settes bak lås og slå for økonomisk kriminalitet.

Expressen