Integrering og integreringspolitikk

Vil forby koranskole med overnatting

I dag fremlegger SV et lovforslag i Stortinget om å forby at barn og unge kan overnatte på koranskoler. Ap og FrP støtter et slikt forbud.

Koranskoler med overnatting er intet annet enn segregering. Barn og unge holdes unna det norske samfunnet for å bli «gode muslimer», finansiert med våre skattepenger. I tillegg pøser den norske staten inn penger på integreringstiltak.

Forslaget og forbud med koranskoler med overnatting kommer ikke én dag for tidlig. For praksisen har vært kjent i årevis, men det har altså ikke skjedd noe før Aftenposten prisverdig nok igjen satte søkelyset på problematikken. Slik blir det når MSM styrer politikken heller enn politikerne. Men nettopp at problemene vokser mens vi stilltiende har sett på, gjør at når det først kommer noen tiltak, så ender det lett med forbud i mangel av andre virkemidler.

– Vi kan ikke tillate lukkede tilbud for barn og unge, men må kaste lys over hva som skjer bak lukkede dører i religiøse miljøer, sier Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV til Stavanger Aftenblad.

Forbud og tilsyn

SV vil «be Regjeringen utrede og komme tilbake til Stortinget med nødvendige lovendringer for å sikre at ulike organisasjoner – herunder særlig ulike tros- og livssynssamfunn – ikke på lovlig vis kan drive omfattende og lukkede undervisningsopplegg med overnatting over lengre tid, som for eksempel koranskole, som kan innebære segregering, negativ sosial kontroll eller ha andre skadelige konsekvenser for barn under alibiet fritidstilbud».

I tillegg vil SV gå etter pengene. De vil føye til et krav i  forslaget til ny tros- og livssynssamfunnslov som er til behandling nå, nemlig retten til å sikre tilsyn hos tros- og livssynssamfunn der det er tvil om de overholder kravene ved lov om tilskudd. Dette i tillegg til krav om at tros- eller livssynssamfunn som utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter, nektes tilskudd eller tilskudd kan avkortes.

Både forslaget om forbud og tilsyn er glimrende, og man kan jo bare undres over hvorfor ikke SV kom med dette mens de selv satt i regjeringen i åtte år. For enkelt blir det ikke. Vi har over år tillatt at disse miljøene lukker seg, og det selv om vi vet at der opererer mer eller mindre «lærde» som kan gi de mest hinsidige råd og veiledninger til både ung og gammel.

Støtte fra FrP og Ap

FrPs innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim har tidligere uttrykt skuffelse over at Regjeringens forslag ikke går langt nok for å legge føringer for å motvirke segregering og diskriminering. Helgheim legger til at partiet jobber for å få et tilsvarende punkt som det SV legger frem i dag, inn i den nye tros- og livssynssamfunnsloven.

Etter at Aftenposten satte nytt søkelys på problematikken ba Ap Regjeringen sette en stopper for «muslimske overnattings-SFO-er». Aps stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg ba barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) redegjøre for hvordan trossamfunnet har kunnet utvikle en overnattingspraksis uten kvalitetskrav og tillatelse, melder Stavanger Aftenblad.

Spørsmålet er berettiget, og KrF kan bare ta opp speilet og spørre seg selv: hvorfor skjønte ikke vi det før?

Ikke minst vet vi at hovedstaden har mange muslimer, og mange ulike lukkede miljøer. Da er det jo greit at SVs Inga Marte Thorkildsen er Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, så hun kan bare sette i gang med oppryddingen.