Islam

Regjeringen sponser at kirke og bedehus blir moskeer

Den kristne statsråden Kjell Ingolf Ropstad gir 1 milliom kroner til en ekstrem moské. Slik blir et bedehus og en kirke til moskeer.

Islamiseringen ser ut til å øke i styrke, dertil med vennlig hjelp fra statsråd Ropstad (KrF) i barne- og familiedepartementet. Det Islamske Kultursenter, som holder barn på koranskoler i Norge fordekt som SFO med overnatting i Drammen, Oslo og Mjøndalen, utvider virksomheten sin. Ropstad har tildelt dette sterkt omstridte, lukkede og ytterliggående trossamfunnet over 700.000 kroner slik at en tidligere over 100 år gammel baptistkirke i Stavanger kan gjøres om til moské. Summen er den høyeste av 15 tildelinger til ulike trossamfunn i år som har søkt om midler, skriver Aftenposten

Det stopper ikke her. I tillegg har nemlig det samme trossamfunnet fått over 200.00 kroner av samme Ropstad til å gjøre om bedehuset «The Way» i Skien til moské. Søndre Nordstrand Muslimske Senter fikk tildelt 320.000 kroner under samme potten, «Tilskudd til privateid kirkebygg», på totalt fem millioner kroner.

Dette skjer mens byrådsleder Raymond Johansen i Oslo har satt i gang full granskning av all kommunal støtte som Det Islamske Kultursenter har fått gjennom årene. Ikke nok med det: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har bedt myndighetene om å granske forholdene i dette trossamfunnet, mens Ropstads kollega, Jan Tore Sanner, stiller spørsmål ved at trossamfunnet lar barn overnatte i moskeenes lokaler. Like fullt sponses dette «kultursenteret».

Enn så lenge er det ikke søkt om tillatelse til at barn kan overnatte på koranskoler i Stavanger og Skien. Søknadene kommer nok.

Det Islamske Kultursenter har kjøpt opp bygninger til moskébruk for over 100 millioner kroner. Tre i Oslo, tre i Drammen, tre i Nedre Eiker, en i Grenland og en i Stavanger. Dette har til sammen 3.775 registrerte medlemmer klart, totalt nesten 27.000 kroner per person, nyfødt, som trygdet, som pensjonist.

«Tilfører trossamfunnet nye forsamlingslokaler»

Så hva uttaler statsråd Ropstad, via sin seniorrådgiver Håvard Kleppa, om disse tildelingene for å omgjøre kristne bygninger til moskeer?

– Hva lokalene har vært brukt til tidligere har ingen innvirkning på vurderingen. Det avgjørende er at kjøpet tilfører trossamfunnet nye forsamlingslokaler. Utvidelser kommer også inn under ordningen.

Den åpne homofile og kristne Kleppa, sønn av tidligere kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa, er, sammen med KrF, en representant for den delen av kristenfolket som later som om de ikke har forstått noe som helst av hva som skjer når islam organiseres i sunni- og sjiamoskeer: da dukker nemlig typisk det totalitære åket frem, og det faderlig fort. Har de heller ikke forstått forskjellen på passifisten Jesus og krigeren og voldsmannen Muhammed?

Regjeringen fremstår som ikke annet enn en administrativ skute et eller annet sted langt der ute i tåkeheimen.

Åpen islamisering

Vi kunne nylig også fortelle at Bergen skal få sin første stormoské. Bergen moské med over 3.000 medlemmer og åpne bånd til ekstremisme, skal reise en moské på 1.400 kvm, og med et bønnerom på 400 kvm.

Fremdeles mener mange at det ikke pågår en islamisering av Norge, ei heller at det pågår en snikende islamisering. Islamiseringen foregår dog helt åpent, som vi skrev i kronikk i Aftenposten, og med nordmenns mer enn velvillige hjelp. Hvor dum, blind og døv går det an å være ikke å forstå dette? Islamiseringen skjer jo endog med Regjeringens åpne vilje, og med oss skattebetalernes penger. Vi tvinges rett og slett til å sponse ekstremisme som spiser opp vår kulturarv og våre verdier. 

Dette er utilgivelig.