Integrering og integreringspolitikk

Fullt juleoppgjør i Seljord

Skolens "julenekt" er endt opp som ren brannslukking, ledet an av rådmannen. Men det handler ikke om Jehovas Vitner, som rykter i sosiale medier forteller.

Faksimile TA

Ryktene svirrer etter at Seljord ble satt ettertrykkelig på Norgeskartet i helga – men med en heller kjedelig sak. Siden har ryktene svirret, ikke minst at skolens «hensynsfullhet» handlet om Jehovas Vitner i bygda.

Det begynte med at Telemarksavisa (TA) skrev en sak lørdag 30. november, altså dagen før 1.søndag i advent, om at skolen prøvde å gjøre julen så nøytral som mulig, da ved å dempe ned alt som har med jul å gjøre. Dette var gjort bevisst for «ikke å støte noen».

Saken eksploderte i sosiale medier, faktisk var TA-artikkelen en periode på toppen av delinger på sosiale medier – til tross for at den ligger bak betalingsmur. Det sier noe om frustrerte telemarkinger, som slett ikke likte at noen skulle rappe jula fra dem, slik som vår tipser fra Telemark mer enn antydet.

Les saken her: Ungdomsskoleelever får ikke lov å si julemat eller juleball – rights.no

Muslimhensyn

Det er sikkert flere som lener seg på teorien om at den «sensitive trosretningen» lærer Solfrid Bjørge viste til er Jehovas Vitner (JV), men hvor mange JV-er finner vi i Seljord?

Ut fra våre kilder skal det være to JV-familier i Seljord, kanskje med to elever ved Seljord skole.

– At det handler om JV er ikke sant, det handler om vår nye landsmenn fra muslimske land, sier en kilde i Seljord til oss.

Faksimile fra TA

At det handler om muslimer bekrefter også langt på vei Edith Vala, opprinnelig fra Rwanda, som har bodd 14 år i Seljord. Hun mener det er viktig å følge landets regler der man bor.

 – Julen handler ikke om oss utlendinger. Vi bor i et kristent land og vi må respektere de norske verdiene. Nordmenn feier jul og vi må delta i feiringen. Julen i Norge er fantastisk – det er ingen som ønsker å endre på dette: Det er klart at man skal inkludere andre, men man trenger ikke ta vekk tradisjonene vi har her i landet, bare for å inkludere andre, sier Valt til TA, og fortsetter:

 – Det å si god jul og pynte til jul er ikke å ekskludere noen. Det blir veldig feil. Vi som kommer til Norge må delta på det som skjer i Norge, på norske premisser. Vi må respektere norske tradisjoner. Muslimer må være glade de får feire id i Norge – ingen protesterer på det her, men slik er det ikke i alle land.

Vala mener saken er blitt mer negativ enn positiv, noe hun nok har bred støtte for i lokalbefolkningen – også blant muslimer.

Trusler og brannslukking

Etter at saken ble kjent skal det ha kommet mange reaksjoner, også trusler mot rektoren.

 – En av dem er så graverende og truende at den vil bli anmeldt mandag morgen, sa rådmann Finn Arild Bystrøm til TA på lørdag.

Rådmannen sier videre at han vil gå gjennom mesteparten av det som er skrevet om saken, inkludert sosiale medier, for å avdekke eventuelle andre trusler og sjikane.

Han har også utnevnt seg selv til den eneste som skal uttale seg om saken, og i dag var det flere krisemøter.

Først skal skolens personell ha blitt samlet til et krisemøte ved skolen. Der skal ikke lærer Solfrid Bjørge ha deltatt, og hun skal visstnok også, etter hva ryktene i bygda sier, være sykemeldt.

– Det fortelles at hun er sykemeldt. Hun har vel også oppdaget hvilke enorm respons saken har fått, og hun kommer jo ikke heldig ut, sier vår kilde.

Så var det nytt krisemøte, denne gangen i kommunen, der ordfører, rådmann og skoleledelsen skulle gå gjennom saken. TA prøvde å få delta, men møtte en lukket dør. Avisen fikk heller ikke lov til å ta bilder av deltakerne før møtet startet.

Skylder på TA

Ifølge våre kilder er ikke saken helt korrekt fremstilt i TA, i alle fall om man skal lytte til folkesnakket. For det er visstnok én person som har gått under radaren. Ryktene vil ha det at skolens unge rektor er overkjørt av «sterke damer», men henvisning til blant annet skolens veileder, som aktiv jobber for å få flyktninger til å ta del i samfunnet. Denne veilederen skal ha «tatt over» intervjuet med TA.

– Det er neppe enkelt for rektoren, sier vår kilde, – hun er jo ung, og det er sterke damer rundt henne som styrer, sier kilden.

Heller ikke rådmann Bystrøm kjenner igjen fremstillingen saken har fått, men for han er det viktigste å formidle at ingen er nektet å bruke ordet jul.

 – Vi kjenner oss ikke igjen i den fremstillingen saken har fått, som har skapt nasjonal mediestorm. Seljord er en kulturkommune og vi tar vare på jula som en viktig norsk tradisjon. Vi har aldri nektet noen å bruke ordet jul, verken i skolen eller i en annen sammenheng i Seljord. Ordet jul er en naturlig del av det norske språket, sier Bystrøm til avisen Varden.

Etter det to timers lange krisemøte i kommunen ble konklusjonen til rådmannen at det er TAs som har skylden.

 – Vi kjenner oss ikke igjen i fremstillingen til TA. Den er rett og slett feil, sa Bystrøm etter møtet til TA.

TA viser til at rektor Bollerud fikk lese gjennom alle sitatene og sitater hun ikke var enig i, ble fjernet. På spørsmål om hva som var feil i artikkelen, gjentar bare Bystrøm at «vi har aldri nektet noen å bruke det gode ordet jul». At saken handlet om en elev som fortalte at han hadde fått kjeft for å bruke ordet jul, bryr rådmannen seg mindre om. Han sier de skal «presentere den feilen for redaktøren i TA», og at de vurderer å sende saken til PFU.

Til det er det vel bare å minne rådmannen om at evig eies kun et dårlig rykte, så det viktigste burde være å påse at skolen har også har oppfattet dette «julebudskapet».

God jul

I Seljord kommune bor det 2.891 innbyggere (3. kvartal 2019), der innvandrerbefolkningen utgjorde 299 personer (10,4 prosent av befolkningen). Innvandrerbefolkningen fordeler seg nokså jevnt mellom vestlige og ikke-vestlige. Flest vestlige er fra Polen og Tyskland, mens det er flest ikke-vestlige fra Eritrea og Somalia. Samtidig har Seljord kommune de siste årene tatt imot det som våre kilder omtaler som «mange flyktninger» relatert til innbyggertallet.

Det meste tyder dermed på at det igjen reageres overfølsomt overfor muslimer.

For øvrig er det et folkemøte i Seljord i kveld, bestemt lenge før denne saken, som skal handle om Seljords svake økonomi. Men mye tyder på at også julenekt-saken blir et tema.

Uansett så viser dette at vi må slutte å tukle med våre tradisjoner, det tjener ingen. Er det noe jeg savner i denne saken, er det at muslimer i Seljord står opp og sier God Jul.