Islam

Ansetter IS-terrorister som lærere

Minst fire hjemvendte IS-terrorister er ansatt ved en skole i Gøteborg. Ytterligere syv har koblinger til ekstrem-islam. Hva forteller dette om aksepten for ekstremisme?

Det handler om den påståtte konfesjonsløse skolen Vetenskapsskolan i Angered-gettoen i Gøteborg.  Blant de ansatte personene som har vært en del av IS-kalifatet er en 33 år gammel kvinne som reiste til Syria i 2013 sammen med ektemannen, Hassan Al-Mandlawi, som var befal for IS. Det finnes videoklipp av Al-Mandlawi da han strupeskar to menn, noe han er blitt dømt til livsvarig fengsel for. Familien til Al-Mandlawi, altså kone og barn, skal ha vært i området da dette skjedde.

En annen kvinne i 60-årene som tidligere jobbet ved en kommunal førskole i Gøtebrog har flere forbindelser til IS. Hennes sønn, Kamal Badri, reiste til Syria og IS. Kvinnens datter er gidt med en IS-terrorist. 60-åringen reiste også selv til kalifatet sammen med datteren. Nå er hun altså ansatt på Vetenskapsskolan.

Jentene selvfølgelig i hijab. Velkommen til Sveriges fremtid. Foto: fra Vetenskapsskolans nettside.

En 32 år gammel mann har også vært en del av IS. Men han «kjørte bare» ambulanse. Han er tidligere kjent som en ekstrem predikant i Sverige, og har blant annet sagt dette da IS inntok irakiske Mosul: «Hoder som ikke fortjener skuldre kommer til å rulle. Systemene vil splintres like enkelt som  å knuse en flaske.»

En fjerde person, en 29 år gammel mann, befant seg i Syria i erioden 2012 – 2014. Også han oppgir at han «bare» var hjelpearbeider. Nå er han altså på lønningslisten til skolen.

Nå må du holde deg fast: Skolen har mottatt 223,7 millioner skattekroner i form av skolepenger siden 2013, forteller Doku.

Nå kunne man forvente at skolens rektor hadde et navn som gir assosiasjoner til den islamdominerte verden. Men nei, han heter Sven-Erik Berg, og han sier at han sjekker alle i strafferegisteret før de ansettes, og at alle ansatte følger skolens verdigrunnlag. Men Berg kan ikke si noe som helst om hvilke holdninger som lå til grunn for at disse personene sluttet seg til Den islamske staten. Det har ikke Berg spurt dem om.

Skolen tidligere gransket, men ingenting mer skjer

Ikke overraskende er en av de ansatte en god venn av imamen Abo Raad, også IS-tilhenger, som er satt i varetekt av svenske myndigheter og som skal utvises fra Sverige fordi han anses som en ledende ideolog for islamsk ekstremisme i Sverige.

En 27-årig mann ved skolen, elevassistent og lærer, kobles til den tyske og forbudte organisasjonen Die Wahre Religion (Den sanne religin).

I 2017 ble skolen granskes av Skoleinspektionen, der det kom frem at skolen bryter med prinsippet om likestilling. Skolen har også fått kritikk for at bønn og koranlesning inngår i morsmålsundervsiningen.

At skolematen er halal er i denne konteksten mer enn naturlig.

Skolen skal igjen granskes av skolemyndighetene. Hva er problemet? Hvorfor stenges ikke det hele ned?

Fordi Sverige fremstår som et land som mer og mer drukner i islamsk ekstremisme. Den befinner seg overalt. Hvis det var tak og fornuft i politikerne i Riksdagen, hadde man stengt ned alle islamske skoler for lenge siden og bannlyst ekstremister fra enhver kontakt med barn og ungdom. Men dette kommer nok ikke til å skje. Da må man jo gripe reelt fatt i islam, og det våger man ikke. Politikerne vet nok at motreaksjonene vil kunne bli massive fra de inderlig troende rekkene. Derfor ofrer man heller barna, og dermed Sveriges fremtid.