Kriminalitet

«Plasser ei bombe der», sa kvinne om moskeen og tiltales for hat

"Plasser ei bombe der. Få bygningen sprengt først som sist." Dette skrev en kvinne på Facebook. Hun tiltales nå for hatefull ytring. Kanskje politiet også skulle se på hva som sies fra moskéhold? Som å steine folk.

I dag tikket det en epost inn fra Troms politidistrikt. «Vitnestevning i straffesak – Snr. 14735890 2339/19-211.» Saken omhandler «overtredelse av straffeloven § 185 første ledd første punktum, jf. annet ledd». Hva dette handlet om, kjente jeg ikke til, og ba derfor om flere opplysninger før jeg signerte på at jeg stiller som vitne. Men jeg sjekket kjapt hvilken straffeparagraf dette omhandler.

I § 185 heter det følgende:

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

(…)

b) religion og livssyn

Politiadvokat Ronny Jørgensen tok raskt kontakt, og kunne fortelle at saken omhandler en artikkel jeg la ut på Facebook 17. januar i år, Stavanger får stormoské av despoten Erdogan? Med politikernes velsignelse. Den ble delt to ganger på Facebooksiden min (grunnet fotoendring), og det er her kvinnen, xx, skal ha skrevet dette, forklarer Jørgensen:

«Plasser ei bombe der. Få bygningen sprengt først som sist. Boikott Tyrkia.»

Jørgensen kan videre opplyse at det er Nettpatruljen til Kripos som har sikret bilde av uttalelsen til xx. Selv har jeg sjekket alle kommentarene denne dagen i januar, og finner ikke xxs kommentar. Vi i HRS har altså  slettet den (hvis jeg ikke skulle ha oversett den under gjennomgang i dag).

At folk legger igjen slike kommentarer på våre plattformer, er lite hyggelig, mildt sagt, og det kan medvirke til å spre et negativt omdømme/inntrykk av oss. Når det kan være flere hundre kommentarer under en sak, som i dette tilfellet, kan uvelkomne kommentarer bli liggende en stund før de oppdages og slettes. Oppfordringer til vold og hat aksepteres selvsagt ikke.

Hva med moskéislams menn?

Når dette er sagt: Hva med ekstreme ytringer fra moskéhold og salafister som Islam Net? De siste uttalelsene kan vi raskt peke på: Imamen i Flekkefjord. Som sier dette om muslimske kvinner uten hijab:

… Gud vil nok brenne henne i fyren.

Og dette sies om homofile:

– Straffen for homofili er ifølge Koranen steining.

Og videre dette:

Han fastslår videre at det meste av sykdommer kommer fra lesbiske og homofile. Han sier at dette også bekreftes gjennom vitenskapen. – Det er på grunn av lesbiske og homofile at vi har mange sykdommer i Europa, sier Isa.

Men dette går vel inn under religionsfriheten, steining av mennesker etc. Akkurat som imamen som mener at dem som ikke faster skal stupeskjæres. Og så har vi svigerfaren hans, også imam, som mener at en mann som dreper en angivelig blasfemiker, er en hedersmann, en martyr.

Dette kan du lese om her.

Min påstand er at det er få steder det spres så mye hat i Norge som under taket til moskeer, hat mot «vantro», frafalne, jøder, religiøse som ikke tilhører bokens folk (hindu, buddhist, sikh), og frie kvinner. Men de kan dekke seg bak sine skrifter?

Det skulle vært interessant å få en utdypning om dette fra Nettpatruljen til Kripos. Steining, strupeskjæring, kaste mennesker fra hustak – dette er gangbar mynt, liksom?

Men hva jeg har å gjøre med en totalt fremmed person som poster slike kommentarer på andres åpne Facebook-vegger, er meg ganske uforståelig. Hvorfor skal jeg vitne? Om hva?

Skal man kunne fjerne slike kommentarer som til xx umiddelbart og før Kripos rekker å ta skjermdump, måtte man ha sin egen Nettapatrulje operativ døgnet rundt.