Innvandring

Nå må Husbanken integrere seg!

Somaliere i Norge blir nomader fordi de ikke kan ta opp boliglån med renter, hevder en somalier - som "smart" nok skal starte et firma som tilbyr rentefrie lån, helst i samarbeid med Husbanken. For det er så synd på disse muslimene, som ikke får leve etter sine muslimske regler i Norge. Samtidig er det helt stille om at bare i 2017 ble det sendt over en halv milliard kroner til Somalia av privatpersoner.

«Bare 11,8 prosent av et utvalg norsk-somaliere i Oslo eier egen bolig. 95 prosent ville ha kjøpt dersom det fantes en boligfinansiering i tråd med islam,» leser vi i Klassekampen (KK) – og vet straks hvor avisen vil: Norge må tilpasse seg muslimske krav.

KK presenterer saken via Husein Awadnur som selv jobber i Oslo kommune med å hjelpe dem med innvandrerbakgrunn som har problemer på boligmarkedet:

De bor trangt og helsefarlig. De står i fare for å kastes ut, og de ber om hjelp til å søke om kommunal bolig og bostøtte.

Det er så synd på dem

La oss dvele noen sekunder ved denne påstanden ved å stille følgende (frekke) spørsmål: Hvorfor bor de «trangt og helsefarlig»? Er det fordi de har flere barn enn de kan forsørge på skikkelig vis? Er det fordi de (absolutt) må bo i Oslo eller annet sted der boligkostnadene er betydelig høyere enn andre steder? Er det fordi de samme ikke arbeider? Er det fordi de tilhører en religion som tilsier at kvinnene helst skal være hjemme og ta seg av de barna de egentlig ikke har råd til? Er det rett og slett fordi de samme ikke setter tæring etter næring?

Nei du, slike spørsmål er det ikke lov å stille. Til tross for at vi vet at spesielt somaliere i Norge statistisk sett kommer dårlig ut på sentrale variabler. Den somaliske gruppen i Norge i alderen 25-66 år (altså alderen der en typisk burde vært i arbeid) var det per 1. januar 2018 i underkant av 19.000 personer (av totalt 42.406 somaliere). 36 prosent av dem var sysselsatt (med én time eller mer i uka), mens 23 prosent var fulltidssysselsatt/heltid (30 timer eller mer i uka). Når det gjelder somaliske kvinner var kun 10 prosent som jobbet heltid.

Men, her er det også et men. For det er en statistikk som somaliere i Norge gjør det «særdeles godt på, og det er å sende penger «hjem» via forskjellige betalingsforetak (eks Forex, Western Union, MoneyGram): I 2016 ble det sendt nærmere 339 millioner kroner til Somalia fra privatpersoner i Norge. I 2017 var beløpet økt til over 500 millioner kroner, altså over en halv milliard kroner ble sendt av privatpersoner til Somalia.

Hvor mye bolig i Norge kunne somaliere fått for denne halve milliarden?

Slike tall diskuteres ikke i MSM. Tvert om, det er så synd på dem, det er det indirekte budskapet – og vi skal tro at de ikke evner å ta et selvstendig ansvar.

Og det gjør de kanskje heller ikke – islam styrer mange av dem.

MSM som nyttig idiot

For vet du, Husein Awadnur har en drøm! Drømmen er å gi familier mulighet til stabilt bomiljø – derfor har han startet sitt eget firma …

For å realisere den drømmen har han startet det sosiale foretaket Ramaas bolig, som skal tilby en leie-til-eie-modell uten at renter er involvert. Hovedmålgruppa er folk som ikke tar boliglån på grunn av at islam forbyr renter.

– Men modellen vil passe for flere enn bare muslimer. Behovet for alternative måter å finansiere bolig på er stort. Det er ikke alle som har rike foreldre eller stor egenkapital, sier han.

La nå pengene renne inn! Fra alle kanaler! Awadnur kan takke KK for å iverksette en slik reklamekampanje.

For det har seg nå en gang slik at lån med rente er forbudt i islam, og det må man jo «selvsagt» følge selv om man har valgt å bo i et land som ikke styrer etter muslimske regler. For nå håper Awadnur at en aktør som Husbanken vil komme på banen og samarbeide om en rentefri leie-til-eie-modell.

Ja, det er på tide at Husbaken integrerer seg!

Og stakkars frihetsorienterte muslimer i Norge – skruen strammes stadig, for neste halvparten sier de er redde for negative reaksjoner fra andre dersom de tar boliglån med rente.

Klassekampen: «Låses til leiemarkedet»

(PS: Tittelen er «lånt» av en FB-venn)