Statistikk

FrP klarte å få ut sysselsettingstallene

Over år har SSB blitt kritisert for å tilsløre tall som handler om innvandring, ikke minst sysselsetting. Fremskrittspartiet har således bestilt sysselsettingstallene selv, men så vidt oss bekjent har ikke mediene ønsket å lage noen sak på det - før nå.

«Nå er tallene på bordet» lyser det mot oss, endog i rødt, fra Nettavisen, med påfølgende tekst «Nye SSB-tall: Så få innvandrerkvinner jobber».

Videre heter det at de nye tallene dokumenterer at sosiolog Kjetil Rolness hadde rett i tallkrangelen med SSB, hvilket nok ikke er så underlig da Rolness selv påpekte at han satt på tall fra en tallknuser i FrP. Men Nettavisen bommer stygt hvis de tror at det var Rolness som startet denne sysselsettingsdebatten med SSB, det gjorde HRS allerede i 2012 med en rapport som viser hvordan SSB tilslører. Imidlertid var mediene mest opptatt av å kritisere oss, da SSB (enda) ble sett på som de som satt på den objektive sannheten.

Men nå er det kanskje FrP som er fæle fordi de bidrar til å få konkrete og mer riktige tall på bordet?

Men vel så viktig: så vidt oss bekjent har FrP prøvd å få medieomtale over en tid om disse tallene – uten å lykkes. Hva forteller det oss om norske medier?

Tallenes tale er midlertidig begredelig lesning – uten at det bør overraske dem som forholder seg til mer enn MSM og SSBs egne «gladsaker», jamfør figur under (som omhandler kvinner, blå kurve er SSBs offisielle statistikk, som omfatter de som jobber mer enn en time i referanseuka, mens rød kurve er de som jobber mer enn 30 timer i referanseuka). Og merk så at det fortsatt er det brede aldersspennet 15-74 år (der mange er elever, studenter eller alderpensjonister), og ikke den mest yrkesaktive alderen – som ville gitt mer presise tall (forklart i rapporten, lenke over).

 

Som vi ser er spriket mellom en times jobbing i uka og 30 timer eller mer betydelig. Og så kan jo de som hevdet at det bare var å få dem i jobb fra dag én, få en mikrofon for å forklare seg. Det gjelder ikke minst påstanden om de velutdannede innvandrerne fra Syria, som for kvinner ligger på bunn i sysselsetting med 5 prosent i «fulltid» (altså 30 timer eller mer i uka).

Ja, skal vi fortsette med å la oss lure?