Innvandring

Raymond Johansen (Ap): Økt kriminaliteten i Oslo skyldes politireformen

Bortforklaringer er en av byrådsleder Raymond Johansen (Ap) spesialiteter.

I dagens Klassekampen hevder han at grunnen til økningen av kriminaliteten i Oslo ikke handler om kriminelle, men om politireformen. Eller rettere sagt, han sier at «det blir helt feil å legge skylda for økende kriminalitet på flyktninger».

Men hvem er det som har lagt skylda på flyktninger? Er det komplett umulig for Johansen å forholde seg til tall og fakta?

Mer og råere

Kriminalitetsbilde i Oslo tilsier at svært mange kriminelle, og det er økende, har innvandringsbakgrunn. Dette gjelder ikke minst unge kriminelle samt gjengproblematikken. Tidligere har Johansen vært svært så ivrig på å forklare kriminaliteten i Oslo med sosiøkonomiske faktorer. Da Dagsavisen tok opp vold i skolen, sa Johansen blant annet:

– Dette er til sjuende og sist et klassespørsmål. Det snakker vi ikke om lenger, vi snakker heller om etnisitet. Men dette henger sammen. Mange av dem som sitter nederst ved bordet, har minoritetsbakgrunn. Og lignende type problemer som det vi ser nå, har vi alltid hatt, uavhengig av etnisitet, sier Johansen.

Det er som å si at vi alltid har hatt kriminalitet i Norge, og dermed er den helt uavhengig av de kriminelle. Slik er det ikke. For vi ser også at volden blir råere, noe nærmere 40 knivhendelser så langt i år i Oslo vitner om. Og flere vil det bli – også med machete (hvorfor kom den inn i bildet, mon tro?). Men hvis noen tror at problemet er løst ved å forby machete, slik som Johansen har krevd som et tiltak – og som for øvrig er et tiltak i Regjeringens nye plattform, så er man rimelig naiv. Om så var, så skulle jo de samme også forholdt seg til det allerede eksisterende knivforbudet. Dessuten er utviklingen i kriminaliteten enkel å forutse, for det er bare å se til Sverige.

Dermed vet vi også at det neste våpenet vi skal forholde oss til, er håndgranater.

Oslo «lidd mest»

Men nå er det, ifølge byrådslederen, politireformen – som hans eget parti har vært med å vedta på Stortinget – som har skylda.

– Jeg sier det rett ut: Oslo har lidd mest under politireformen, som i realiteten er en «fjernpolitireform». Både fordi kompetansen som fantes når det gjaldt forebygging og kunnskap om gjengene, er flyttet på. Og så er det sånn at satsingen for å knekke Young Bloods i Oslo sør, har tvunget politiet til å flytte politiressurser fra indre øst, i praksis for å ta dem. De har greid å lykkes langt på vei nå. Men det krever enormt med ressurser, som da går ut over andre områder, sier Raymond Johansen (Ap).

Selvsagt vil en reform som denne skape mange utfordringer, men at Oslo skal ha «lidd mest» er en så tåpelig analyse at den er intet annet enn ansvarfraskrivelse fra byrådslederens side. Og at «kompetansen er flyttet på», altså omorganisert internt, betyr ikke at den er borte. At det er ressurskrevende å knekke kriminelle gjenger, det er prioriteringer politiledelsen må gjøre hele tiden, men det skyldes jo nettopp kriminaliteten – ikke politireformen. I tillegg hopper Johansen bukk over at Oslo har fått tildelt en rekke nye politistillinger. Ifølge justisminister Tor Mikkel Wara skulle Oslo politidistrikt få 86 nye politistillinger i 2018, der 30 nye politifolk skulle til Groruddalen på grunn av kriminalitetsutfordringene i Oslo øst. Men selvsagt, med økt kriminalitet, vil det neppe noen gang «bli nok». Særlig hvis en ikke anerkjenner hva kriminaliteten skyldes, for da vil den fortsette å øke.

Så ja, Oslo har «lidd mest» – på grunn av en uvettig innvandring- og integreringspolitikk.

Mer, mer – og nå til vestkanten

Derfor ser heller Johansen noen problemer med de demografiske endringene som skjer i Oslo.

– Er det ikke et problem at innvandrere er i flertall i så mange bydeler, og at andelen ikke-vestlige er økende?

– Hvis du tror at integreringsproblemene blir bedre av å fortelle en masse mennesker at «du er et problem, at du ikke hører hjemme her, og hvis det kommer enda flere av deg, så blir det enda større problemer». Hvis du tror det er rett inngang til å løse en utfordring, så er jeg uenig i det, sier Johansen.

Det er et nedrig politisk lavnivå Johansen legger opp til, eller er der ikke mer å hente? Hvem er det som sier det byrådslederen påstår? Ingen, så vidt meg bekjent, hvis han ikke henter sin «kunnskap» fra det mørkeste nettet.

Byrådslederens løsning er blant annet flere barnehageplasser, flere lærere, ungdomsklubber, jobbtrening, norskkurs for mødre, mer politi og fjerning av kontantstøtte. Det er det sikkert ingen som er uenige i, men når det kommer til finansieringen blir det nok straks verre. Å fjerne kontantstøtte vil ikke finansiere resten, selv om det kunne bidra til å bedre integreringen – da det tvinger folk ut i samfunnet. Men vi har også et annet problem, igjen ved å høste erfaringer fra Sverige: Hvem skal besette alle disse flere stillingene? Stadig flere trekker seg vekk slike yrker, rett og slett fordi de er for belastende. Vet byrådslederen hvorfor? Ja, integreringsproblematikk igjen, ikke minst knyttet til økt vold. I Sverige står nå stadig flere plasser på politihøgskolen tomme, i tillegg til at stadig flere forlater yrket. Hva forteller det oss om rimelig nær fremtid?

Men noen bosettingspause for Oslo vil ikke byrådslederen ha noe av. Tvert om argumenterer han for å ta imot 250 nye flyktninger i år (det følger jo statlige midler med) – og bydelen som skal bosette flest av disse er Frogner. Det er sikkert flott at også Frogner får kjenne på «mangfoldet», men for dem som bosettes der vil fremmedgjøringen bli total – det gjelder ikke minst for barna. Som Johansen selv sier, mange av dem sitter nederst ved bordet, så la oss dytte dem enda lengre ned.

Resultat vil nok heller bli, som vi ser konturene av i Oslo, at de best bemidlede flytter ut. Den samme utviklingen har vi sett over tid i Sverige. I fjor utvandret nesten 47.000 personer, 3 prosent flere enn i 2017, der svenskfødte sto for hele 35 prosent eller i underkant av 17.000 personer.

Da blir det fort et spørsmål om hvor man skal hente skatter og avgifter fra. Kanskje på tide og på nytt se på gjeldsgradsutviklingen for Oslo kommune. Sist vi sjekket (2011) var tendensen klar: Skatteevnen falt, gjelden vokste.