Innsparket

Italia stopper migrantankomstene

I løpet av årets første måned var det bare en liten nedgang i ankomstene til Europa sjøveien i forhold til i fjor, men Italia har nesten stoppet alle migrantankomstene.

I løpet av årets første måned (til og med 3. februar for 2019) ble det registrert 6.413 asylsøkere til Europa som kom sjøveien. Samme periode (til og med 30. januar) i 2018 ble det registrert 7.499 ankomster. Det er en nedgang på 14 prosent, ifølge nye tall fra IOM.

Det befester at Italias restriktive innvandringspolitikk virker. Bare 202 migranter er registrert i Italia så langt i år mot 4.273 i januar i fjor, som utgjør en nedgang på ankomstene til Italia på hele 96 prosent. Med andre ord er nesten all trafikken av asylsøkere til landet stoppet opp.

Det får Spania merke. Mens landet registrerte 1.275 migranter i januar 2018, viser årets første måned 4.104 registrerte ankomster. En økning på 222 prosent.

Også Hellas har en økning, fra 1.501 til 1.974 ankomster, som utgjør 32 prosent. I årets første måned kom det for øvrig 84 asylsøkere til Kypros, mot null i samme periode i fjor. Til Malta kom 49 migranter i januar, der det ikke finnes tilgjengelige tall for fjoråret.

Samtidig er antallet døde nesten halvert. Mens 391 døde i januar i fjor, er antallet i år på 208. Det er en nedgang på 47 prosent.

Ikke bare har Italia maktet å nesten stoppe opp all illegal trafikk til landet, de har også satt fart på returene. Det gir at tilbakesendingene er høyere enn ankomstene. Samtidig er det avslørt at den spanske sosialistiske regjeringen slett ikke er så «human» som den ønsker å fremstå som, da det er avslørt av de fleste migrantene fra Afrika slett ikke blir registrert i Spania i det hele tatt. Med regjeringens hjelp blir de skyflet videre oppover i Europa.

I tillegg har forbundskansler Angela Merkel kritisert regjeringen i Hellas for ikke å følge opp EU-avtalen med Tyrkia. Den tilsier at migrantene som kommer vi Tyrkia skal returneres, noe greske myndigheter åpenbart overser.