Innvandring

Die Welt avslører: Spania frakter asylsøkere videre oppover i Europa

Det har lenge vært kjent at migranter på de greske øyer tar seg til fastlandet og videre oppover i Europa, uten at greske myndigheter gjør for mye med det. Nå synes den spanske regjeringen å ha etablert samme praksis, men de står like godt for transporten selv.

Ifølge FNs høykommisær for flyktninger tok et rekordstort antall migranter seg til Spania i fjor, ikke minst etter at Italias (nye) borgerlige regjering har strammet betydelig inn på sin innvandringspolitikk, blant annet ved å nekte båtmigranter ilandstigning. De registrerte ankomstene i middelhavsområdet skal i fjor ha vært på 120.205, herav 62.479 til Spania, forteller høykommissærens tall.

Men den tyske avisen Die Welt har stusset på tallene. Erfaringene viser at det daglig kommer mange migranter til Spania. Men ifølge de offisielle statistikkene er mange av dem fra Venezuela, et land som i praksis nå fungerer som et diktatur, med en økonomi i fritt fall og økt fattigdom og kriminalitet, mens det ikke kommer så mange fra Afrika. Hva man kan se med det blotte øyet tilsier derimot noe annet.

Den spanske regjeringens dobbeltmoral

Avisens medarbeider i den spanske regionen Andalucia, den sydligste regionen i Spania og hvor de fleste migrantene tar seg inn, kan da også avsløre at den (nye) spanske sosialistiske regjeringen slett ikke er så «human» som den ønsker å fremstå som.

De fleste migrantene fra Afrika blir slett ikke registrert i Spania. Die Welt kan fortelle at disse migrantene fraktes til et asylsenter utenfor offentlighetens lys. Når nattemørke legger seg fraktes de videre i busser, typisk til Bilbao på vestkysten eller Barcelona på østkysten, som ligger rett ved grensen til Frankrike. Herfra går veien videre, gjerne til Tyskland, som mange av disse har som ønsket destinasjon. Frankrike skal ha oppdaget flere av disse illegale migrantene, men spanske myndigheter rapporterer om langt lavere tall enn hva franske myndigheter forteller, ifølge avisen.

Die Welt har også snakket med flere av disse migrantene, blant annet en fra Sierra Leone. Han har skrevet under på et dokument om at han vil reise tilbake til hjemlandet. Selv forteller han at ikke aner hva han har skrevet under på, og det bryr han heller ikke, så lenge han bare kan reise videre i Europa. Han skal ha kommet seg til Belgia – ved hjelp av den spanske busstransporten iverksatt av myndighetene.

Spanske NGO-er skal ha tilbydd å dele ut informasjon og veilede migrantene om hvordan de skal søke asyl i Spania, men de spanske myndighetene skal ikke være interessert. Det er jo forståelig, all den tid den spanske regjeringen praksis er å bli kvitt flest mulig av migrantene. Det er stikk i strid med hva den spanske regjeringen forteller utad.

Da blir det, som Den Korte Avis sier, ikke bare hykleri og juks fra den spanske regjeringen, men det sier noe om hvor stor de illegale migrantstrømmene kan være og det stiller spørsmål ved de offisielle statistikker.

For det er ikke bare Spania som lar migrantene reise videre, det samme gjør greske myndigheter.

Merkel kritiserer Hellas

Nylig var den tyske forbundskansler Angela Merkel på besøk i Hellas. Her ble blant annet EU-kommisjonens flyktningavtale med Tyrkia et tema. Ifølge Merkel fungerer ikke denne avtalen etter hensikten, noe som gjør at migrantpresset på greske øyer vedvarer, melder Jyllands-Posten.

Merkel rettet også kritikk mot Hellas for ikke å være effektive nok med å sende migrantene tilbake til Tyrkia, slik som avtalen sier.

«Det greske rettssystemet er svært komplisert og av en eller annen grunn fungerer ikke tilbakesendelse. Alle vet at når du først kommer til en gresk øy, så kan du komme videre til det greske fastland – og når du først er her, kan du på en eller annen måte komme deg videre til Tyskland, Sverige, Østerrike og andre land. Så støtter vi plutselig opp om illegal innvandring,» sa Merkel.

En av grunnene til at retur til Tyrkia ikke fungerer, kan være nettopp Hellas’ forhold til Tyrkia. Den greske regjeringen synes å ha et nærmere forhold til Tyrkia enn mange andre europeiske land, og de støtter for eksempel opp om Tyrkias EU-medlemskap, et medlemskap Merkel er imot.

Men åpenbart har Merkel innsett at hennes tidligere åpne dørs politikk var et fullstendig feilspor, men det er det mange andre som enda ikke forstår – og som dermed forhindrer at det blir gjennomført en politikk som setter en stopper for denne livsfarlige trafikken. Og igjen er det hjelpeorganisasjoner som ikke forstår politikk.

Kritiserer EU

«Forrige uke publiserte hjelpeorganisasjonen Oxfam en rapport som sterkt kritiserer EU og refser forholdene i leirene,» kan vi lese hos NRK.no. For i kjent stil har NRK ingen betenkeligheter med å ukritisk fremme «de godes» budskap, og siterer fra rapporten:

Hellas og deres partnere i EU svikter gravide kvinner, barn som er alene, ofre for tortur og seksuell vold og andre sårbare personer som søker beskyttelse i Europa.

De som bærer reportasjen er to leger, Anne Cecilie Tvedten og Hanne Heszlein-Lossius, som nylig er kommet tilbake til Norge etter å ha vært på den greske øya Lesvos siden nyttårsaften.

Flyktningleiren Moria på Lesvos er hjem til 5000 mennesker. Som en del av flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia samles asylsøkere i disse leirene, der de i praksis nektes å reise til fastlandet. Stadig kommer det nye flyktninger og migranter til leirene. Legene mener media underdekker situasjonen.

– Mediene har gått lei av båtflyktninger. Folk vet ikke at det fortsatt kommer båter til de greske øyene nesten hver eneste dag, sier Tvedten.

Jo, folk vet – eller burde vite – at det kommer migranter til de greske øyene hver dag. Og de fleste vet – eller burde vite – at det i praksis er umulig å holde migrantene unna fastlandet. Men vi skal, gang på gang, serveres en uredelig historie. Selvfølgelig er det fortvilende hvilke forhold mange av migrantene lever under på de greske øyene, men alle vet også at de har tatt seg dit illegalt.

Det som er så nedslående er at Oxfam, andre hjelpeorganisasjoner og disse legenes «løsning» ikke er politisk gjennomtenkt, men forholder seg til en tankegang som ligger innenfor deres profesjon.

De to norske legene mener at EU-avtalen er mislykket, og at det nå må vurderes andre alternativer.

– Vi har prøvd å hjelpe dem der de er, og det har vi ikke fått til. Det finnes ingen løsning i Hellas, for de er økonomisk presset. Dersom alle europeiske land hadde tatt inn 200 flyktninger hver fra Moria, hadde man reddet deres fremtid.

– Men dersom de slippes inn, vil vel flere også komme når de ser at det er håp om å få asyl?

– Når mennesker dør og lider i så utstrakt grad som de gjør i Hellas nå, så kan vi ikke gjemme oss bak en slik argumentasjon. Vi har alle som enkeltindivider et ansvar når vi hører at medmennesker lider på denne måten. Det er kun langsiktige og rettferdige politiske løsninger som kan endre situasjonen. Slik det er nå, kan det ikke fortsette, sier hun.

Da er vi der som Merkel kritiserer Hellas for, og som Spania i praksis bedriver: Å støtte opp om illegal innvandring.