Innsparket

Venstre med 13 milliarder til 3000 flyktninger

Det står ikke mye respekt av politikere som leker med Norges penger og sosiale fremtid. Venstres Abid Raja oste av glede i Stortinget i dag da Regjeringen la frem statsbudsjettet. Neste år skal 3 000 kvoteflyktninger hentes. I statlige forpliktelser betyr dette et innhogg i felleskassa på nesten 13 milliarder kroner.

– I en tid hvor mange mennesker er på flukt er det viktig at vi viser solidaritet og tar vår del av ansvaret, sier finanspolitisk talsmann Raja til NTB, her ved Document.

Som det heter i statsbudsjettet:

På grunn av det låge talet på asylsøkarar og forventa nedgang i familieinnvandring foreslår regjeringa å auke talet på kvoteflyktningar frå 2 120 til 3 000. Ved eventuelt mottak av asylsøkarar for å fordele ansvar mellom EU-/Schengen-land skal dette takast innanfor talet på kvoteflyktningar.

At vi alle nå vet hvor mange flere som kan hjelpes i nærområdene for langt mindre penger, bryr han seg tydeligvis ikke om. Her er det om å gjøre å markere revir.

Sjokktallene

Finansavsien la de røde sjokktallene på bordet i 2013. En ikke-vestlig innvandrer, og dens forventede etterkommere påfører staten en utgift på 4,1 millioner kroner i perioden 2015 – 2100. Året etter ble tallet justert opp til 4,3 millioner per person. Altså er tallet enda høyere i dag, men vi forholder oss til 2014-beregningen, da denne ble stemplet godkjent av SSB.

Summen for de 3 000 kvoteflyktningene som Regjeringen vil hente til Norge neste år, blir da 12 900 000 000, altså nesten 13 milliarder kroner.

Som Christian Tybring-Gjedde sier det: – Venstres uansvarlige politikk har fått forfeste i Regjeringen.

Tar ansvar for fremtiden

I Danmark har regjeringen forstått alvoret. Integreringen går dårlig (også der, som her, altså), og derfor tar man en full pause i antall kvoteflyktninger. Danmarks regjering, med støtte fra Socialdemokratiet, sier nå nei til enhver kvoteflyktning.

Inger Støjberg (V), statsråd med ansvar for utlendingsfelt, sier at tross lave asylankomster, er situasjonen rundt integreringen såpass dårlig at Danmark ikke kan ta imot en eneste kvoteflyktning nå. Støjberg får full støtte av Socialdemokratenes leder, altså danske Ap, Mette Fredriksen. Dette kom frem under åpningstalen i Folketinget i dag.

Fredriksens begrunnelse for å støtte Regjeringen, lyder slik:

«Det gør vi. Og det gør vi, fordi hvis vi ser på udviklingen siden 2015 frem til nu, har vi modtaget cirka 50.000 flygtninge og familiesammenførte, og integrationsudfordringen er stadig stor. Så til trods for et fald i antallet af asylansøgere, til trods for at der ikke går flygtninge lige nu på Europas motorveje, er integrationsudfordringen stadigvæk af en sådan karakter i mine øjne så voldsom, at vi fastholder den position, vi har på kvoteflygtninge.»

Alvoret har altså sunket inn i Danmark, mens i Norge fortsetter leken på Stortinget. Vi skal bli så mye bedre på integrering… Og dette blir FrP med på?