Innsparket

Folkeaksjon for Norge

Etter at Regjeringen kuttet HRS sitt budsjett med en halv million kroner, har støtteerklæringene til oss stått i kø. Det har gitt oss en idé og vi spør: Er du med?

De mange tilbakemeldingene som vi har fått etter at Regjeringen kuttet i vår bevilgning, fra 1 835 000 til 1 335 000 kroner, har bevist at HRS har mange som støtter vårt arbeid.

Men tilbakemeldingene forteller oss også noe annet: Mange opplever ikke å bli hørt av Regjeringen og Stortinget. Og det kan vi gjøre noe med: Vi oppretter en egen maktkanal.

Folkeaksjon for Norge

Politikerne svikter oss som er for en innvandringsrestriktiv linje. Det gjør de i «godt selskap» med gammelmediene (MSM), som ikke klarer å forholde seg realistisk til konsekvensene av dagens innvandring- og integreringspolitikk.

Folk kan hoie med utestemme eller fortelle med innestemme, stole på politikerne og gå til stemmeurnen, uten at noe hjelper. Er du innvandringsrealist har du «tapt». Det har våre politikere, med noen få hederlige unntak, sørget for. Og det i tospann med EU-kommisjonen.

Den ene etter den andre regjeringen feiger ut. Og når det kommer til islam er politikerne og MSM fullstendig handlingslammet. Men selvsagt skal negative sider ved islam kritiseres på samme måte som kristendommen er blitt «oppdratt». Vi skal ikke la frykten råde.

Det er aldri Norge først fra våre politikere, det er seg selv og sitt eget «beste» som teller. Dette har politikerne sikret seg gjennom de såkalte koalisjonsregjeringene. Man kan stemme Ap og få både SV og Rødt på kjøpet, eller stemme Høyre og få Venstre, eller stemme FrP og få Venstre og kanskje KrF (sistnevnte må bare finne seg selv først). Nå er det nok. Nå bør vi ta grep. Politikerne har bevist at de ikke evner det, for ingenting skremmer dem. Ikke engang folket som sørger for at de har de posisjonene de har. Det vises bare til at partiet har så og så mange prosent, til kjøttvekta, eller så kan ett eller annet miniparti sette (en eller annen) regjering i fare. Og vi finner oss i det?

Nå kan vi vise noe annet.

Skal vi få makt, må vi samle oss. Derfor ønsker HRS å starte en Folkeaksjon for Norge. Den skal være partipolitisk uavhengig, og merk så dette: den har ingenting med innvandringsmotstand å gjøre. For det handler ikke om å være for eller mot innvandring, det handler om å sette Norge i førersetet. Hva er bra for Norge i dag og for fremtiden, dét er spørsmålet som alltid skal ligge i bunn. 

Det er mange innvandrere i Norge som bidrar positivt, både økonomisk og kulturelt. Vi vet fra tilbakemeldinger at også de ønsker det beste for Norge, og de ser med bekymring på den utviklingen landet vårt tar.

Det er lagt ned betydelig energi på å gjøre folk som setter fedrelandet høyt til negative nasjonalister. Vi skal skremmes til taushet om våre meninger. Det er for eksempel ikke få «skapHRS-ere», etter hva vi blir fortalt, også i høye stillinger, og denne «tausheten» gjør at politikerne tror de fortsatt kan gjøre hva de vil.

Grunntanken

Ideen er at Folkeaksjon for Norge skal opprettes som en egen organisasjon med separat økonomi. Hvordan vi har tenkt å organisere dette, velger vi foreløpig ikke å si noe om, da det sikkert er «noen» som ønsker å ødelegge for et slikt engasjement. Samtidig kan det være at noen tenker smartere enn oss, derfor: Har du forslag til organisering (ikke noe som er avhengig av plattformer som f.eks. Facebook) kan du sende dette på e-post til [email protected]. Vi vil samle en liten kompetansegruppe som vi kan videresende ideer til for vurdering, alt etter forslagets karakter. (Merk dette: Ikke forvent svar fra oss, da det etter erfaring kan bli svært mye post og vi vil neppe klare å respondere på alt.)

Du kan være medlem i Folkeaksjon for Norge offentlig eller anonymt, men aksjonen vil ha et fullverdig medlemsregister som tilsier at vi kan nå alle eller noen i aksjonen raskt. Hvis f.eks. Storting eller regjering «presser» på for å øke bistandsbudsjettet ytterligere (enda vi vet at bistandsfeltet er beheftet med mye korrupsjon og andre som som «skor seg») eller tar inn enda flere innvandrere som ikke er reelle flyktninger eller er fra land som over tid har bevist at de ikke tar fullverdig del i det norske samfunnet, så kan vi være en pressgruppe med f.eks. e-post-aksjoner og annet. Hvis politikerne «bak ryggen» på befolkningen f.eks. oppretter et asylmottak for voldelige asylsøkere i en liten kommune, slik som det nylig ble gjort i Øyer i Gudbrandsdalen, så kan Folkeaksjonen raskt samle svært mange stemmer som viser sin mening – og dermed kan det settes helt annen makt bak kravene.

Det skal ikke koste noe å være medlem, men det betyr ikke at Folkeaksjon for Norge skal operere med en tom kasse. De som ønsker kan selvsagt bidra med økonomisk støtte, men det finnes ulike måter å dra inn penger på – og det skal vi få til. Og det skal selvsagt ikke være ett eneste kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig øre i denne kassen. «Folkekassen» skal tilhøre folket, og ingen politikere på uansett nivå skal få tukle med den.

Blir engasjementet høyt kan det være at HRS ikke kan administrere dette over tid, men enn så lenge påtar vi oss denne oppgaven.

Fakta

En Folkeaksjon for Norge må bygges på fakta om innvandring og integrering – og det er som kjent ingen «lett» oppgave. Neppe noe politisk felt er så betent som dette, som igjen betyr at følelser lett kan ta over for reelle fakta. Her har mange i MSM mye å svare for. Ett eksempel fra i dag: Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) langer ut mot Regjeringen og sin eks-sjef Jan Tore Sanner (H) fra Amundsens tid som statssekretær i Kommunaldepartementet, fordi Sanner og co kuttet i vår statsstøtte. Men ABC-nyheter klarer igjen å gjenta løgnen om at IMDi foreslo «allerede i 2016 at støtten til HRS burde kuttes» (med Filter Nyheter som sannhetsvitne). Fakta er at noen i IMDi sendte en «hemmelig rapport» med et slikt forslag, som bare viser at disse personene hadde misforstått sin rolle totalt. De lekte politikere, noe IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn sikkert kan bekrefte (hvis MSM gidder å sjekke). For øvrig fremkommer det også at FrP har mistet både medlemmer og velgere på bakgrunn av kuttet til oss, noe flere har bekreftet i tilbakemeldinger til oss, som vi mener er uheldig. For de politiske alternativene er dessverre verre når det kommer til innvandring- og integreringsfeltet.

HRS ønsker således å opprette en faktaside på rights.no som består av tørre tall og reell informasjon (f.eks. om politiske beslutninger), der vi ikke mener noe om dette eller hint. Denne faktasiden, med aktuelle lenker, vil vi oppdatere jevnlig. Ideen er at den skal ligge synlig på vår hjemmeside som en faktabase som ikke forsvinner etter noen dager. Hvis det finnes noen dere ute som ønsker å hjelpe oss med denne faktasiden, så ta gjerne kontakt (helst e-post til [email protected] eller [email protected], og igjen: ha tålmodighet med eventuelt svar).

Lodde stemningen

Denne saken er skrevet for å lodde stemningen for en slik makt/pressgruppe. Vi vil bruke tiden fremover til å tenke organisering og drift, og vil således komme tilbake med hvordan man kan melde seg inn.

Dette vil kreve noe it-teknisk bistand, og det kan være at vi tidsmessig må avløse vår it-ekspert (som er i full jobb ved siden av), blant annet for å sikre medlemmers anonymitet (for dem som ønsker det). Medlemsantallet skal derimot være synlig og oppjusteres kontinuerlig. Hvis noen kjenner seg kallet, gi gjerne en lyd.

Da håper vi at dere setter pris på denne ideen, og mer informasjon vil komme etterhvert. Så da sier vi som Sylvi Listhaug: Lik og del!

Legg gjerne inn en kommentar under, det kan kanskje gi en indikasjon på interessen?